Akademik Personel | 23 Mayıs 2020, Cumartesi

2020 KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir?

2020 KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir?
       

2020 yılı KOSGEB nitelikli eleman desteği programı, herhangi bir işyerinde çalıştırılacak personelin aylık net ücretlerinin KOSGEB tarafından verildiği bir KOBİ destekleme hizmetidir. Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren küçük ve orta ölçekli işletmelerin faydalanabildiği KOSGEB nitelikli eleman desteği programı kapsamında işletmelere 50 bin TL’ye kadar finansman desteği sunulmaktadır.

Herhangi bir işyerinde yeni personel istihdam etmek isteyen işverenler tarafından yoğun talep gören KOSGEB nitelikli eleman desteği programı sayesinde çalışanların maaşlarının bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Ülke çapında işsizlik ile mücadele ve istihdamın artırılması amacıyla başlatılan projede nitelikli eleman olarak işe alınan personelin yalnızca net ücretleri KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Bu finansal destek programı kapsamında nitelikli eleman olarak istihdam edilen çalışanların diğer ücretleri kurum tarafından yapılmadığı için bu ücretleri işveren ödemek durumundadır.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği 2020

2020 yılında nitelikli eleman desteği programı KOSGEB’in en çok talep gören KOBİ destekleme ve kalkındırma kamu hizmetleri arasında yer almaktadır. Bu program kapsamında belirli şartlar altında istihdam edilen personelin aylık ücretinin bir kısmı devlet tarafından karşılandığı için işverenlerin üzerindeki maaş yükü azaltılmış olmakta ve böylelikle de kayıt dışı istihdamın önüne geçilerek, ülke çapındaki iş imkanlarının artırılması sağlanmaktadır.

Herhangi bir özel nedenlerle işten ayrılmak durumunda kalanların (Muvazzaf askerlik hizmeti ya da doğum gibi) tekrar aynı işe başlaması ile birlikte nitelikli eleman destek tutarı bitirilene kadar tekrar destekten yararlanabilmeleri de mümkün olabilmektedir. KOSGEB nitelikli eleman desteği için başvuru yapıldıktan sonra başvurunun onaylanmasıyla birlikte elemanın işe girişinin yapılması gerekmektedir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Neden Verilir?

KOSGEB nitelikli eleman desteği amacı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yakından ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. İş gücünün artırılmasıyla birlikte KOSGEB nitelikli eleman desteğinde asıl amaç yeterli bilgi birikimine ve donanıma sahip olan kişilerin iş hayatında daha fazla yer edebilmesinin önünü açmaktadır.

KOSGEB’in nitelikli eleman desteği programı kapsamında eğitim alacak olan elemanların iş sahibi olabilmesi de mümkündür. Kurum bünyesinde küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri tarafından yoğun talep gösterilen nitelikli eleman desteğinin genel amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Girişimcilerin donanımlarının olduğu alanlarda iş hayatına atılmasını sağlamak,
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Ülkedeki istihdam sorununa çözüm bulabilmek,
 • Girişimcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak,
 • Ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ithalat ve ihracat faaliyetlerini artırmak,
 • Girişimcilik alanında yeni iş kolları ve geliştirme alanları açmak

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB nitelikli eleman desteği başvuru koşulları, işletme sahiplerinin bu finansman desteğinden yararlanabilmeleri için uymaları gereken birtakım şartları kapsamaktadır. KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden de duyurulan nitelikli eleman desteği programı başvuru şartları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • İstihdam edilecek olan personelin T.C. vatandaşı olması,
 • Programa başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde elemanın istihdam edilmemiş olması,
 • Nitelikli elemanın YÖK tarafından kabul edilmiş yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olması,
 • Nitelikli elemanın işletme içinde tam zamanlı olarak çalıştırılması (Part – Time ya da geçici süreli personel için nitelikli eleman desteği verilmez.)
 • Nitelikli eleman desteği almak isteyen işletmenin en az 5 adet SGK kapsamında sigortalı çalışan elemana sahip olması (İşletmenin faaliyet gösterdiği alan teknoloji sektörü ise bu şart aranmamaktadır.)
 • KOSGEB’e nitelikli eleman desteği programı başvurusu yapıldıktan sonraki ilk 45 gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmiş olması (Belirtilen gün sınırına uyulmaması halinde işletmenin yapmış olduğu destek başvurusu reddedilmektedir.)

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Programı Kapsamı

KOSGEB nitelikli eleman desteği program detayları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda belirtilen şartlara ve uygulamalara dikkat edilerek işletmelerin istihdam edecekleri nitelikli personel için devletten finansman desteği alabilmeleri mümkün olabilmektedir. KOSGEB nitelikli eleman desteği programının genel koşulları şu şekilde açıklanmaktadır:

 • KOSGEB’in nitelikli eleman desteği programından yararlanmak isteyen bir işletme, aynı dönem içinde en fazla 2 nitelikli çalışanı için bu destek talebinde bulunabilir. Fakat farklı dönemlerde olmak kaydıyla nitelikli eleman desteği programı kapsamında istihdam edilen 4 farklı eleman için destek başvurusunda bulunma hakkı mevcuttur.
 • Nitelikli eleman desteği programında istihdam edilen elemanın eğitim durumuna bakılmaktadır. Başvuru tarihi itibarıyla elemanın eğitim seviyesi göz önünde bulundurulur. KOSGEB’in bu desteğine başvuru yapıldıktan sonra istihdam edilen adayın mezuniyet durumunda yaşanan değişiklikler verilen desteği etkilememektedir.
 • KOSGEB nitelikli eleman desteği programı KOBİ Bilgi Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. SGK ve YÖK ile ilgili sorgulamalar bu platform üzerinden yürütülmektedir.
 • İşletme sahiplerinin ya da ortaklarının birinci dereceden hısımlarının işletmede istihdam edilmesi halinde KOSGEB nitelikli eleman desteği programından yararlanılması mümkün değildir.
 • Destek programına alınan bir personelin başka bir işletmeye bağlı olarak SGK kaydının tespit edilmesi halinde nitelikli eleman desteği ödemesi yapılmamaktadır.
 • Nitelikli eleman desteği kapsamında işe alınmış personelin askerlik ya da doğum gibi özel sebeplerle işten ayrılması durumunda tekrar programa dahil olmaları mümkün olmaktadır.
 • Elemanın işe başlama tarihi ile birlikte ilk 6 ay için KOSGEB nitelikli eleman desteği tutarı hesaplanmaktadır.