Akademik Personel | 30 Mayıs 2020, Cumartesi

2020 KOSGEB Destekleri Nelerdir, Nasıl Yararlanılır?

2020 KOSGEB Destekleri Nelerdir, Nasıl Yararlanılır?
       

2929 yılı KOSGEB destek programları şunlardan oluşmaktadır:

 • Girişimcilik Destekleri,
 • Araştırma ve Geliştirme ile İnovasyon Destekleme Programı,
 • Endüstriyel Uyguluma Destekleri,
 • KOBİ Teknoyatırım Destekleri,
 • Stratejik Ürün Destekleme Programı,
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destek Programı,
 • KOBİ Finansman Destek Programı,
 • Laboratuvar Hizmetleri Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2020 yılında da işletmelere ve girişimcilere çok sayıda destek sunulmaktadır. 2020 KOSGEB destekleri 5 ana başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar girişimcilik, AR-GE, işletme büyütme, laboratuvar hizmetleri ve finansman destekleri olarak sıralanmaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Destekleri 2020

2020 yılında KOSGEB girişimcilik destekleri, Türkiye’nin istihdam sorunlarının çözülmesi ve kurulacak yeni işletmelerin sektörlerindeki kalitesini artırmalarını sağlamak amacıyla yeni girişimciler için finansman desteklerinden oluşmaktadır. KOSGEB’in uzun yıllar boyunca sürdürdüğü girişimci destek programı kapsamında, hak sahibi olan girişimcilere verilecek toplam destek tutarı 2020 yılında 150 bin TL olarak belirlenmiştir. Bunlar;

 • 50 bin TL girişimcilik hibesi,
 • 100 bin TL girişimcilik kredisi

şeklinde iki ayrı kategoriye ayrılmaktadır. KOSGEB girişimcilik programı dahilimde ödeme alabilmek için ilk etapta 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılım göstermeniz ve bu eğitimden başarılı mezun olarak sertifika sahibi olmanız gerekmektedir. KOSGEB’in tüm girişimcilere yönelik sunduğu bu kurslar tamamen ücretsizdir. Eğitim duyurularını KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden takip ederek ikamet ettiğiniz yerdeki girişimcilik eğitimi kurslarına başvuruda bulunabilirsiniz.

KOSGEB’in girişimcilere sunduğu kredi ve hibe gibi finansal desteklerden yararlanabilmek için ilk etapta kapsamlı bir iş planı hazırlanması gerekmektedir. Ücretsiz olarak verilen girişimcilik eğitimlerinde iş planının hangi koşullara ve kurallara göre hazırlanması gerektiğine dair faydalı bilgiler paylaşılmaktadır. Destekleme ödemeleri sayesinde kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme ve Destek Programı

KOSGEB girişimciliği destekleme ve geliştirme uygulaması, iş kurma ya da kurulacak işlerin faaliyetlerini büyütme yeteneklerinin kazanılması ve işlerin başarılı olmasını sağlamak amacıyla verilmektedir. Yeni kurulan işletmelerin zorlandığı ilk aylarda sektördeki faaliyetlerinin ve başarısının artmasına yönelik uygulanan KOSGEB girişimciliği geliştirme ve destek programı kapsamında şu finansman desteği verilmektedir:

 • Yeni ve teknolojik alanda ileri girişimciler için 360 bin TL
 • Geleneksel ve lokal alanda girişimciler için 60 bin TL

KOSGEB mevzuatında girişimcilere sunulacak finansman desteklerinin hangi alanlarda kullanılacağına dair belirlenen kurallar ayrı ayrı ele alınmaktadır. KOSGEB Destekleme programı dahilinde;

 • Yeni girişimci programı,
 • Girişimcilik eğitimleri,
 • İş geliştirme merkezi ve iş planı ödüllerinin takdim edilmesi

gibi aşamalar bulunmaktadır. Öte yandan geleneksel girişimci programı kapsamında da işletmelerin kuruldukları dönemde giderlerinin yüksek olması sebebiyle hayatta kalabilmelerinin sağlanması için finansman desteği sunulmaktadır. İleri girişimcilik daha çok sanayi üretiminde teknolojiyi kullanan, dijitalleşmiş ve otomasyon sistemler ağırlıklı üretim yapan işletmeleri kapsamaktadır.

KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destekleme Programı

KOSGEB araştırma ve geliştirme destekleme programı, teknolojiyi ve yeniliği baz alan KOBİ’lere sunulan finansman desteklerini içermektedir. Bu desteklerden yararlanabilmek için hazırlanan projeler ile KOSGEB’e başvuruda bulunmak, daha sonra da kurumun veri tabanına kayıt olmak gerekmektedir. Projenin ön incelemeye alınmasının ve değerlendirme kurulu tarafından kabul edilebilir bulunmasıyla birlikte girişimcilere KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon destekleme programı kapsamında hibe ya da krediler sunulmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme ile İnovasyon Destekleme Programı kapsamında KOSGEB tarafından iş planı kabul gören girişimcilere kullanım bedeli talep edilmeden işlik tahsisi ya da kira desteği sağlanmaktadır. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin tedarik edilmesi ve yazılım desteği de sunulmaktadır. KOSGEB projelerin geliştirilmesi ve sektörlerinde tutunabilmesi adına onayladığı proje sahiplerine 750 bin TL’ye kadar finansman desteği sunmaktadır.

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Destek uygulamaları kapsamında, üretim yapan işletmelerde üretim kalitesinin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni büyüme fikirlerinin işleme konulabilmesi adında kabul gören projelere finansman desteği sağlanmaktadır. 2020 yılı kapsamında ilgili mevzuatta belirtilen tutara göre KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile girişimcilere 818 bin TL’ye kadar kredi verilmektedir. Ayrıca;

 • Personel gideri,
 • Kira giderleri,
 • Makine ve teçhizat giderleri,
 • Yazılım giderleri

gibi kalemlerde işletmelerin karşılaştıkları masraf yükü bu programla hafifletilmektedir. KOSGEB mevzuatlarında yer alan açıklamalara göre işletmeler bu finansman desteğinden yalnızca bir kere faydalanabilecektir.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

KOSGEB KOBİ teknoyatırım destek programı, hizmetin adındna anlaşılacağı üzere teknolojik faaliyetlerin işletmeler tarafından benimsenip kullanılması amacıyla uygulanan bir sistemdir. KOSGEB’in bu finansman desteğinden yararlanabilmek için sahip olunması gereken şartlar şunlardan oluşmaktadır:

 • Teknolojik ürün deneyim belgesine sahip olma,
 • Patent ile koruma altında bulunma,
 • Araştırma enstitüleri tarafından doktora çalışmalarında oluşturulmuş olması,
 • Örnek çalışmalarını tamamlamış ve kullanım sözleşmesi ile devralınmış olması

KOSGEB tarafından kabul gören işletmelerin faydalanabildiği KOBİ teknoyatırım destek programı kapsamında verilen kredi tutarı toplamda 5 milyon TL’yi bulmaktadır.

KOSGEB Stratejik Ürün Destekleme Programı

KOSGEB stratejik ürün destekleme programı ile cari açığın azaltılması ve KOBİ’lerin sektörlerinde ithalat gücü elde etmeleri sağlanmaktadır. Özellikle cari açığın azaltılmasında büyük etkisi olduğu için 2020 KOSGEB destekleri arasında toplamda 5 milyon TL kadar finansman desteği sunulmaktadır.