Akademik Personel | 08 Nisan 2020, Çarşamba

2020 Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler Nelerdir?

2020 Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler Nelerdir?
       

Esnaf kefalet kredisi, Türkiye’de ilk olarak 1951 tarihli Türk Ticaret Kanununca kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri daha sonra 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına alınmıştır. Kooperatiflerin kuruluş amaçlarına bakıldığında, amaçlarının kooperatifleri oluşturan esnaf ve sanatkarlara meslekleri maksadıyla ihtiyaç duydukları krediyi sağlamak ya da bu ihtiyaçlar için esnaf ve sanatkarlara kefil olmak olduğu görülecektir. Bu nedenlerden dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri üyelerine kredi imkanı sunabilecekleri gibi krediler için üye lehine kefil olabilmektedir. Esnaf kefalet kredisi kapsamında sunulan maksimum kredi imkanı 200 bin TL’dir.

Esnaf kefalet kredisi, “ticari kredi” ile sıkça karıştırılan bir kredidir. Esnaf kefalet kredisi ile ticari kredi arasındaki fark ise bu iki kredi arasındaki farkın devlet tarafından karşılanıyor olmasıdır. Devlet bu faiz karşılama işlemini sosyal devlet ilkesi ile esnaf ve sanatkarları koruma amacıyla karşılamaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi koşulları kredinin alınması için sağlanması gereken şartlar şu şekildedir:

 • Kredinin veriliş amacı esnaf ve sanatkarları korumak olduğundan kredi başvurusu yapacak kimsenin ya esnaf olması ya da sanatkar olması gerekmektedir.
 • Kredi talebi olan kimsenin usulüne uygun olarak esnaf ve sanatkar sicil defterine kayıt olmuş olması, faaliyetlerine bu meslek gruplarına uygun şekilde devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Kredi talebinde bulunulacak iş yerinin, kredi talep edilen kooperatifinin alanı içinde yer alması gerekmektedir.
 • Esnaf ve sanatkar faaliyeti gösteren kimsenin sadece bir tane kooperatife üye olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan kimse kredi başvurusunu sadece Halk Bankası’na iletebilmektedir. Kredi çekileceği zaman kooperatif kredi talebi olan kimsenin lehine kefil olmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu

Esnaf kefalet kredisi başvuru işlemleri Halk Bankası’na başvurarak başlanmaktadır. Esnaf kefalet kredisi başvuru süreci hakkındaki genel bilgiler şu şekildedir:

 • Esnaf kefalet kredisi talebi olan kimse bağlı bulunduğu kooperatife başvuruda bulunmaktadır.
 • Ardından kooperatif yönetim kurulu tarafından talep sahibinin mali ve ekonomik durumu araştırılmaktadır.
 • Daha sonra maksimim 15 gün içerisinde kooperatif tarafından ilgiliye olumlu ya da olumsuz geri bildirimde bulunulmaktadır.
 • Daha sonra kooperatif hazırladığı raporlarla birlikte Halk Bankası’na kefalet miktarı belirleyerek kredi teklifini Halk Bankası’na göndermektedir.
 • Daha sonra kredi talebinde bulunan kimsenin ekonomik ve mali durumu Halk Bankası tarafından tekrar değerlendirilmektedir.
 • Kredi talebi olan kimsenin talebi Halk Bank tarafından olumlu karşılanırsa kredi kullandırılmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi için gerekli olan evraklar kredi sürecinin hızlanması amacıyla kredi talebi olan kimse tarafından başvuru öncesinde hazırlanmalıdır. Esnaf kefalet kredisi için gerekli olan belgeler kefil ve kredi talebi olan kimse için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Kredi talebi olan kimsenin sahip olması gereken belgeler şu şekildedir:

 • Kredi talebi olan kimsenin sahip olduğu vergi levhasının aslı ya da fotokopisi
 • Esnaf sicil belgesinin aslı ya da fotokopisi,
 • Kişinin ortak olduğu kooperatif ortaklık beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • T.C kimlik kartının aslı ya da fotokopisi
 • Kredi talebi olan kimsenin muhasebeden alacağı kaşeli ve imzalı son dönem hesap özeti
 • Kredi talebi olan kimsenin son 4 ayda çektirmiş olduğu 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Kredi talebi olan kimsenin ortak olduğu kooperatiften alacağı oda faaliyet belgesi

Kredi başvuru sahibi lehine kefil olacak kooperatiften talep edilecek belgeler ise şu şekildedir:

 • Kooperatifin vergi levhasının aslı ya da fotokopisi
 • Kefil olacak kimsenin T.C kimlik kartının aslı ya da fotokopisi
 • İkametgah belgesi

Esnaf Kefalet Kredisi Kefil

Esnaf kefalet finansmanında kefil, kredi talebi olan kimsenin ipotek gösterebileceği bir taşınmazı olmaması halinde kefil şartı aranmaktadır. Kredi talebinde bulunacak kimsenin 2 tane kefil göstermesi gerekmektedir. Bunun yanında gösterilecek kefillerin de esnaf ve sanatkar olması gerekmektedir. Yani kredi talebinde bulunan kimsenin ya esnaf ve sanatkarlar odasına üye 2 tane kefil bulması ya da ipotek gösterebileceği bir taşınmazı olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığında ilgilinin kredi talebi olumsuz sonuçlanacaktır.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları 2020

Esnaf kefalet kredisi için belirlenen faiz oranları her senenin başında önceki senenin mali ve ekonomik durumuna ve özellikle enflasyona göre belirlenmektedir. 2020 yılında faiz oranları geçen senelerde olduğu gibi kredinin vadesine göre değişmektedir. Esnaf kefalet kredisinde maksimum vade 60 ay yani 5 yıldır. Vade oranına göre esnaf kefalet kredisi faiz oranları ise şu şekildedir:

 • 1 yıldan az ya da 1 yıla kadar vade ile kullandırılan kredilerde faiz: %7
 • 1 yıldan uzun vadeli olarak kullandırılan kredilerde faiz oranı: %8

Esnaf kefalet kredisinde merak edilen bir diğer önemli konu da kredi kullanılırken eşin rızasının gerekip gerekmediğidir. Esnaf kefalet kredisinde eşin rızası aranmamaktadır. Yani kredi talebini esnaf kendi başına gerçekleştirebilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama

Esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemi kullanılan kredinin vadesine göre farklılık göstermektedir. Vade oranına göre esnaf kefalet kredisi hesaplama işleminin değişmesinin sebebi ise faiz oranlarının vadeye göre belirlenmesidir. Kefalet kredisi talebi olan kimse ekonomik durumuna göre ödeme planı oluşturabilmektedir. Ödeme planı aylık olabileceği gibi 3 ayda bir veya 6 ayda bir olarak da düzenlenebilmektedir. Esnaf kefalet kredisi talebi olan kimse Halk Bankası ile iletişime geçerek hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.