Akademik Personel | 06 Nisan 2020, Pazartesi

2020 Emekli Öğretmen Maaşları ve İkramiyeleri Ne Kadar?

2020 Emekli Öğretmen Maaşları ve İkramiyeleri Ne Kadar?
       

2020 yılı emekli öğretmen maaşları kamu ve özel kuruluşlar nezdinde görev yapmış olan öğretmenlere göre değişmektedir. Kamuda görev yapmış öğretmenlerin emekli maaşları için belirli bir fiyat politikası bulunmaktayken, özel sektörde öğretmen olarak çalışmış kişilerin emeklilik maaşları yatırılan prim tutarına ve çalışılan gün sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

2020 emekli öğretmen maaşları kamu için geçen yıla göre yüzde 4 oranında artış göstermiştir. Bu koşullar altında emekli öğretmenlerin alacakları emekli maaşı aynı zamanda emekli ikramiyelerine de etki yapmaktadır.

Öğretmenlerin Emekli Olma Koşulları Nedir?

Öğretmenlerin emekli olmaları için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Emekli olmak isteyenler memur emekliliği şartlarına tabiidirler. Bu bakımdan öğretmen emekli olma şartları şu şekildedir;

 • Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Belirtilen bu aylar dışında öğretmenlerin emeklilik işlemi yapabilmesi için görev yaptıkları branşta ilgili il sınırları içerisinde öğretmen fazlasının bulunmasına ve emeklilik isteğinin bakanlık tarafından uygun görülmesine gerek vardır. Böylesi bir düzenleme ile öğretmenlerin istedikleri zamanda emekli olmalarını sınırlandıran MEB, eğitimin sekteye uğramaması için karar almıştır. Ancak geçerli mazereti bulunan öğretmenler bu aylar dışında da bakanlık onayı ile birlikte emekli olabilmektedirler.
 • Emekli olmak isteyen öğretmenlerin 1999 öncesinde hizmetleri bulunuyorsa kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 hizmet yılının doldurulması gerekmektedir. Bu bakımdan öğretmenlerin 2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süreleri esas alınması koşuluyla yaş hadlerini de doldurmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle öğretmenler için emeklilik hakkı hizmet yılı kadar gerekli olan yaş grubunda olmaları ile sağlanmaktadır. Yaş haddi, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiştir.Bunun yanı sıra en az 9000 gün çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu koşullar altında kamuda çalışan öğretmenler emekli olabilmektedir. Özel sektörde çalışan öğretmenler ise SGK’ya tabii oldukları için buradaki yaş sınırı ve çalışma gün sayısını tamamlamaları gerekmektedir. Yatırılan sigorta primleri kadar özel sektörden emekli olan öğretmenler emekli maaşı almaktadırlar.

2020 Yılı Emekli Öğretmen Maaşları Ne Kadardır?

2020 emekli öğretmen maaşları 3.272 TL olarak belirlenmiştir. Ancak hizmet sürelerine göre aldıkları emekli ücretleri artmaktadır. Hizmet sürelerine göre emekli öğretmen maaşları ise şu şekildedir;

 • Hizmet yılı 26 olanlar için emekli maaşı 3.344 TL,
 • Hizmet yılı 27 olanlar için emekli maaşı 3.385 TL,
 • Hizmet yılı 28 olanlar için emekli maaşı 3.424 TL
 • Hizmet yılı 29 olanlar için emekli maaşı 3.468 TL,
 • Hizmet yılı 30 olanlar için emekli maaşı 3.504 TL,
 • Hizmet yılı 31 olanlar için emekli maaşı 3.531 TL,
 • Hizmet yılı 32 olanlar için emekli maaşı 3.551 TL,
 • Hizmet yılı 33 olanlar için emekli maaşı 3.592 TL,
 • Hizmet yılı 34 olanlar için emekli maaşı 3.623 TL olarak belirlenmiştir.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin emekli maaşları ise çalışma süreleri içerisinde yatırılan sigorta primleri üzerinden belirlenmektedir. Bu kapsamda onlar net bir fiyat verilmemektedir. Ancak ortalama bir hesap en az ile kamu öğretmenlerinin emekli maaşlarının yarısından biraz fazla özel sektör öğretmenleri emekli maaşı almaktadırlar.

Ek Göstergeden Öğretmenler Yararlanabilir mi?

2020 yılında bazı unvanların ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu bakımdan ek gösterge 3600’e yükseltilirse öğretmenler de bu haktan yararlanabileceklerdir. Buna göre ek göstergenin 3600’e yükseltilmesi ile birlikte öğretmenler hizmet sürelerine göre şu ilave ücretleri alacaklardır;

 • 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin ek gösterge ile birlikte emekli aylıklarında 653,15 TL,
 • 30 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin ek gösterge ile birlikte emekli aylıklarında 696,69 TL,
 • 35 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin ek gösterge ile birlikte emekli aylıklarında 740,24 TL artış olması beklenmektedir.

Aynı zamanda ek gösterge ile birlikte emekli olan öğretmenlerin emeklilik ikramiyelerinde de 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli ikramiyesi olarak 103,279 TL tutar belirlenmiştir.

Emekli Öğretmen İkramiyeleri Ne Kadar?

Emekli olan öğretmenlerin, emekli olduklarında bir kez aldıkları öğretmen ikramiyesi hizmet yıllarına göre şu şekildedir;

 • 25 yıl hizmeti olanlar için 99.440 TL,
 • 26 yıl hizmeti olanlar için 103.418 TL,
 • 27 yıl hizmeti olanlar için 107.395 TL,
 • 28 yıl hizmeti olanlar için 111.373 TL,
 • 29 yıl hizmeti olanlar için 115.350 TL,
 • 30 yıl hizmeti olanlar için 119.328 TL,
 • 31 yıl hizmeti olanlar için 123.306 TL,
 • 32 yıl hizmeti olanlar için 131.261 TL,
 • 32 – 40 yıl hizmeti olanlar için ise 127.283 TL ve 159.104 TL arasında değişiklik söz konusudur.

Resen Emekli Edilme Ne Demektir?

Bazı durumlarda öğretmenler resen emekli edilmektedirler. Bu durum, 65 yaşını dolduran öğretmenler için geçerlidir. Başka bir deyişle 65 yaşını doldurmuş bir öğretmen kendi isteği ile emekli olamamaktadır. Çalışmakta olduğu kurum tarafından emekli edilmektedir. Eğer gereken hizmet şartlarını sağlamış ise kişiye bu durumda emekli aylığı bağlanmaktadır. Ancak gerekli hizmet şartları sağlanmıyorsa toptan ödeme işlemleri yapılır. Aynı zamanda öğretmenlerin merak ettikleri bir diğer önemli konu da 25 yılını görevde tamamlamış ancak istifa edilmesi durumunda nasıl emekli olunacağıdır. Bu durumda, tüm memuriyet kademelerinde geçerli olduğu gibi en çok hangi kurumda prim sayısı doldurulmuşsa o kurum üzerinden emekli olunmaktadır.