Akademik Personel | 10 Temmuz 2020, Cuma

2020 ATT Maaşları Ne Kadar? (Devlette ve Özelde)

2020 ATT Maaşları Ne Kadar? (Devlette ve Özelde)
       

2020 yılı acil tıp teknikeri (paramedik) maaşları, kamuda ve özel sektörde görev yapan personele göre değişmektedir. Devlette görevine yeni başlayan ATT maaşları 4 bin 200 TL civarındadır. Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında 25 yıl deneyimli teknikerin aldığı maaşlar ise 5 bin 100 LT civarına kadar çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra özel sektör sağlık kuruluşlarında çalışan acil tıp teknisyenlerinin aldıkları maaşlar ortalama 2 bin 500 TL’den başlamaktadır.

Sağlık sektörünün en önemli personeli arasında gösterilen acil yardım veya acil top teknikerleri, son döneme ülkemizde en popüler mesleklerden biri haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından kamuda ATT veya paramedik olarak görev yapmak isteyen personelin atamaları gerçekleşmektedir. 2020 yılı içinde de binlerce ataması yapılacak olan acil tıp tenikerliği mesleği ile ilgili olarak en fazla merak edilen konular arasında bu sağlık personelinin aldığı maaşlar da yer almaktadır.

Acil Tıp Teknikeri Maaşları 2020

2020 yılında acil tıp teknikeri maaş tutarlarını merak edenler için iki farklı maaş skalasından bahsetmek mümkündür. ATT yani paramedik olarak çalışan sağlık personeli hem devlet hastaneleri ve devlete bağlı diğer sağlık kuruluşlarında kamu personeli olarak görev yapabilmekte hem de özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarında paramedik olarak çalışabilmektedir. Dolayısıyla bu personelin maaşları çalıştığı kuruluşa göre değişiklik göstermektedir.

Devlette çalışan acil tıp teknikeri maaşları Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı atamalara ve personelin mesleğindeki kıdemine göre değişiklik göstermektedir. Mesleğine yeni başlayan bir acil tıp teknikeri başlangıç ücreti üzerinden maaş alırken, mesleğinde 20 yılın üzerinde kıdeme sahip olan acil tıp teknikerleri daha yüksek rakamlarla maaş alabilmektedir.

Devlette Acil Tıp Teknikeri Maaşları 2020

Kamuda acil tıp teknikeri maaşları 2020 yılında, bazı kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir. ATT yani paramedik maaşlarını belirleyen faktörlerden bazıları şunlardan oluşmaktadır:

 • Nöbet ücreti,
 • Fazla mesai ücreti,
 • Asgari geçim indirimi (AGİ),
 • Döner sermaye ücreti,
 • Ek tazminat,
 • Çalışılan kurum veya bölge tazminatları,
 • Ek tazminat,
 • Yabancı dil tazminatı,
 • Aile ve çocuk yardımı,
 • Sigorta ve BES kesintisi

Bu unsurlara göre 2020 yılında devlette çalışan acil tıp teknikeri maaşlarında farklılıklar görülebilmektedir. Ayrıca kamu personeli maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme kapsamında zam yapılmaktadır. 2020 yılı ayında memur maaşların yüzde 4+4 oranında zam yapılmaktadır. Enflasyon farkının da maaşlara yansıtıldığında 2020 yılında ATT maaşlarının şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • Mesleğine yeni başlayan acil tıp teknikeri maaşı aylık 4 bin 200 TL civarındadır.
 • Mesleğinde 5 yıl deneyimi olan acil tıp teknikeri maaşı aylık 4 bin 350 TL civarındadır.
 • Mesleğinde 10 yıl deneyimi olan acil tıp teknikeri maaşı aylık 4 bin 500 TL civarındadır.
 • Mesleğinde 15 yıl deneyimi olan acil tıp teknikeri maaşı aylık 4 bin 750 TL civarındadır.
 • Mesleğinde 20 yıl deneyimi olan acil tıp teknikeri maaşı aylık 5 bin TL civarındadır.
 • Mesleğinde 20 yıl deneyimi olan acil tıp teknikeri maaşı aylık 5 bin 150 TL civarındadır.

Sağlık personeli içinde yer alan ATT maaşlarında kıdem ve yukarıda belirtmiş olduğumuz diğer faktörler etki ettiğinde maaş tutarlarında artış yaşandığı unutulmamalıdır. Ayrıca 2020 yılının temmuz ayında yapılacak toplu sözleşme ile birlikte acil tıp teknikeri maaşlarında yüzde 5 oranında artış yaşanacaktır.

Özel Sektörde Acil Tıp Teknikeri Maaşları 2020

Özel sektörde çalışan acil tıp teknikeri maaşları 2020 yılında, tüm özel sektör çalışanları gibi pek çok farkı kritere göre değişiklikj göstermektedir. Bilindiği üzere özel sektörde mesleğine yeni başlayanların aldıkları maaşlar oldukça düşüktür. Ancak işinde tecrübeli ve iyi kademelere gelmiş kişiler ortalamanın üzerinde maaş alabilmektedir.

Mesleğine yeni başlamış bir acil tıp teknikeri, özel sektörde 2020 yılında ortalama 2 bin 500 TL civarında bir maaş almaktadır. Özel sağlık kuruluşlarında paramedik olarak çalışan bu personel tecrübe kazanıp, hizmet yılı ve deneyim artışı ile birlikte işinde uzmanlaştıkça maaşları da doğru orantılı olarak artış gösterecektir.

Özel sektör sağlık kuruluşlarında acil tıp teknikeri olarak görev yapan ve mesleğinde 5 yıllık deneyimi bulunan personelin maaşları 3 bin TL ile 4 bin 500 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Öte yandan mesleğinde 10 yıl ve üzerinde tecrübesi bulunan paramedikler 4 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında maaş almaktadır. Ayrıca özel sektörde çalışılan kuruma göre acil tıp teknikerlerinin aldıkları maaşlar da değişiklik göstermektedir.

Acil Tıp Teknikeri Çalışma Şartları ve Saatleri

Acil tıp teknikeri mesai saatleri ve koşulları, paramedik olarak devlet hastanelerinde veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapmak isteyenlerin yakından araştırdığı konular arasında yer almaktadır. ATT kadrosunda çalışan sağlık personelin mesai saatleri nettir. Gerekli durumlar haricinde acil tıp teknikerlerinin haftalık mesai saati toplam 40 saat olmak üzere ayda 160 saat olarak belirlenmiştir.

Ayrıca ayda en az 7 kere nöbet görevleri bulunan acil tıp teknikerleri, 24 saatlik süren bu nöbet görevleri dışında fazla mesai yaptıkça aylıklarına eklenen fazla mesai ücretleri de artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesi için ATT maaşları 2020 yılında bu koşullara göre belirlenmiştir.