Akademik Personel | 10 Temmuz 2020, Cuma

2020 Asteğmen Maaşları Ne Kadar, Nasıl Olunur?

2020 Asteğmen Maaşları Ne Kadar, Nasıl Olunur?
       

2020 yılı asteğmen maaşları geçen yıla göre artış göstermiştir. Askerlikte, erler ile doğrudan ilişki kuran ve onların eğitiminden doğrudan sorumlu olan asteğmenler, gerek çalışma koşulları gerekse sorumlu oldukları birlikler sebebiyle sürekli bir baskı altında tutulmaktadırlar.

Askeriye içerisinde subaylar arasındaki emir komuta zincirinin başlangıcında bulunan asteğmenler, sorumlu oldukları birliklerin tüm işlemlerinden sorumlu oldukları kadar erler arasında bir sorun olduğunda da müracaat edilecek ilk kişi olma konumundadırlar. 2020 asteğmen maaşları da bu iş koşulları altında belirlenmiştir.

Asteğmen Nasıl Olunur?

Asteğmen olmak için aranan şartlar şu şekildedir;

  • 4 yıllık eğitim veren bir fakülteden mezun olması,
  • Mezuniyet ortalamasının 3 ya da daha fazla olması,
  • Askerliğini daha önce yapmamış olması ve askerlik çağında bulunması,
  • Lisans düzeyindeki mezunlar için 27 yaşından büyük olmaması,
  • Lisans üstü düzeydeki mezunlar için 32 yaşından büyük olmaması,

Şartlarını sağlayan adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerekli gördüğü sayı miktarında asteğmen olabilmektedirler. Ancak asteğmen olabilmek için kişinin isteğinden çok yapılacak alım sayısı tayin edici olmaktadır. Önceki askerlik mevzuatında tüm lisans mezunu kişiler sınava tabii tutulup asteğmenlik için gerekli listelere dahil edilirken, yeni düzenlemeler ile sadece istek sahibi olanlar asteğmen olabilmektedirler.

Asteğmenlik Sınavı Nedir?

Asteğmen olmak isteyenler TSK’nın yapmış olduğu yedek subay sınavına yakın zamana kadar girmek zorundaydı. Ancak yeni düzenlemeler sonucunda yedek subaylık için sınav koşulu kaldırılmıştır. Buna göre askerlik şubesinde askerlik işlemleri yapıldığı sırada yedek subay olmak istediğini belirten adaylar arasında kura ile çekiliş yapılarak subay seçimi yapılmaktadır. Şayet kura sonucunda da TSK’nın belirlediği sayının altında kalınmışsa, bu durumda normal askerlik yapan lisans mezunları arasından isteklerine bakılmaksızın seçim yapılmaktadır. Ancak yedek subay olarak görev yapmak isteyenlerin sayısı çok olduğu için bu durum genelde pek yaşanmamaktadır.

Hangi Bölüm Mezunları Asteğmen Olabilir?

Asteğmen olmak için bölümden çok başvuru yapılan celp tarihi önem taşımaktadır. İçeriğine bakılmaksızın tüm lisans mezunlarının asteğmen olma şansları aynı orandadır. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, askerlikte daha fazla ihtiyaç duyulacakları gerekçesi ile asteğmen alımlarında daha fazla seçilmektedir. Bu bakımdan Tıp Fakültesi mezunlarının çoğu askerlik görevini asteğmen olarak yapmaktadır.

Asteğmen Ne Yapar?

Asteğmen olan kimseler için askerde görev yapmaları iki ana grup ekseninde belirlenmektedir. Asteğmen görevleri ilk grupta olanlar takım komutanı, diğer grupta bulunanlar ise meslek erbabı olarak iş yapmaktadırlar. Takım komutanı olarak asteğmen olacaklar üç aylık temek eğitimden geçerler. Verilen eğitim, görev yapılacak branşı ve aynı zamanda da beden eğitimini kapsamaktadır. Yemin törenin yapılacağı 4 – 5 haftaya kadar asteğmen adayları için çarşı izni verilmemektedir. Eğitimin ardından görev yapılacak branş ve spor sınavları yapılarak, sınav sonuçlarına göre görev yapılacak iller kura ile belli olmaktadır. Eğer sınav sonuçlarına göre yüzde 10’luk dilime girilmişse, bu kesim kendi istekleri doğrultusunda ihtiyaç olan iller arasından seçim yapabilmektedirler.

Kura içinde yer alan iller ise asteğmen ihtiyacının olduğu illeri kapsamaktadır. Genelde doğu illerinde asteğmene fazlasıyla ihtiyaç bulunmaktadır. Doğuya gidecek asteğmenler, eğitimlerine ek olarak 15 günlük daha eğitime tabii tutulurlar. Kura sonucunda görev yapacakları illere gidecek asteğmenler için 15 günlük izin hakkı bulunmaktadır. Bu süreyi kullanmak istemeyenler doğrudan görevlerine başlayabildikleri gibi izin kullanmak isteyenler 15 gün sonunda yeni birliklerine katılım yaparlar.

Asteğmenler aynı zamanda yedek subay olarak da adlandırılmaktadır. Asteğmen genel olarak birlik içerisinde;

  • Takım komutanı,
  • Batarya subayı,
  • Atış Destek Timi gibi görevler yapmaktadır.

Görevlendirileceği alanla ilgili kişinin yeterli fiziksel özelliklerinin yanı sıra teknik ve akademik bilgileri de göz önünde tutulmaktadır. Asteğmenlerin genelde mesai saatleri içerisinde kışlada bulunma zorunlulukları vardır. Mesai saati dışında kışladan çıkış yapabilirler. Kışladan çıkış yaptıklarında askeriye tarafından tahsis edilen lojmanlarda kalabilecekleri gibi talep ederlerse kendi evlerinde de kalabilirler. Nöbetçi subay olarak kalmaları gerektiklerinde ise nöbet süreleri boyunca kışlada görev yaparlar. Nöbet sonrasında, nöbet saatine bağlı olarak izin kullanırlar. Nöbetçi değillerse hafta sonu kışlada bulunmazlar.

Asteğmenler toplamda 12 ay askerlik yaparlar. Bu süre içerisinde maaş aldıkları gibi çeşitli sosyal imkânlardan da yararlanabilirler. Belirtilen sürenin sonunda ise dilekçe ile bildirerek subaylık sınavına girerek teğmen olarak askeriyede kalabilirler. Fakat teğmen sınavları oldukça zor olmakta, aynı zamanda fiziksel yeterliliği ölçmek için tekrar beden sınavları yapılmaktadır.

Asteğmen olmak isteyenler bu koşullar altında tercihlerini belirtmeli, görev alacakları süre içerisinde istifa ederlerse belirlenen tazminat tutarını ödemeleri gerektiğini unutmamalıdırlar. Tazminat miktarları her yıl artış göstermekle birlikte TSK’nın bir asteğmenin görev yapacağı süre boyunca alacağı maaşın en az iki katı olarak belirlenmektedir. Asteğmen olmak askerlerin can ve mal güvenliklerinden sorumlu olmak, aynı zamanda da üst rütbedeki subaylara sürekli bilgi vermeyi gerektirdiği için asteğmen tercihlerinde dikkatli davranılması gerekmektedir.

2020 Asteğmen Maaşları Nedir?

2020 yılı asteğmen maaşları güncel zamlar ile birlikte, yapılan görev tanımına göre değişmekle birlikte 5000 – 6000 TL arasındadır. Doğu illerinde görev alan asteğmenlerin maaşları Batı’ya kıyasla daha yüksek olmaktadır. Asteğmenlerin maaşları ayın belirli günlerinde düzenli olarak hesaplarına yatmaktadır. Kullanım tasarrufları kendi inisiyatiflerindedir. Aynı zamanda asteğmenlere görev yapacakları birliklerine katılmadan önce yol ve iaşe ücreti de verilmektedir.