Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

2017 yılında Mühendislik Tamamlama Sınavı Yapılmayacak Mı?

2017 yılında Mühendislik Tamamlama Sınavı Yapılmayacak Mı?
       

Bilindiği üzere; Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenen Mühendislik Programı Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde: “Tamamlama programına girebilmek için adayların, Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili mühendislik fakültelerine hazırlatılan ve her yıl bir defa merkezi olarak düzenlenen Yeterlik Sınavında (100) tam not üzerinden en az (50 ) not almaları gerekir. En az (50) not alan adaylar arasında en yüksek not alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday programa girmeye hak kazanır.”  Ancak ÖSYM’nin anasayfasında 18/10/2016 tarihinde yayımlanan 2017 sınav takviminde Mühendislik Tamamlama Sınavı ile ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir. 

Bu kapsamda, Mühendis olma hayalleri olan ve donanımlı  binlerce Teknik Öğretmen için hayal kırıklığına yol açmış ve belirsizliğe sebep olmuştur. 2017 ÖSYM  takviminde mühendislik tamamlama sınavı ile ilgili acilen bir düzenleme yapılması ve Mesleki geleceklerine ve iş hayatına yön vermek isteyen binlerce Teknik Öğretmenin bu belirsizlikten kurtulması olası mağduriyetlerin engellenmesine neden olacaktır.

       

Kolay Hobiler