Akademik Personel | 25 Haziran 2021, Cuma

1416’ya Tabi YLSY Bursiyerleri Yine Mağdur Oldu

25 Mayıs 2016
1416’ya Tabi YLSY Bursiyerleri Yine Mağdur Oldu
       

Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK’ün mecburi hizmetin devri konusunda anlaşamaması nedeniyle, 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışına yüksek lisansa giden ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp yurda dönenler Ocak ayından bu yana il milli eğitim müdürlüklerinde fotokopi çekmek işi yapmaktadır.

Müthiş bir kamusal kaynakla yürütülen ve Cumhuriyet döneminin en önemli projelerinden biri kabul edilen YLSY bursu ile yurtdışında nitelikli akademisyen ve personel yetiştirme projesi MEB ve YÖK arasında 1416 sayılı yasadan doğan mecburi hizmetin devrine ilişkin yetki anlaşmazlığı ve devamında 2007 yılında iki kurum arasında yapılmış olan protokolün iptali ile şuan maalesef sürüncemede…

Onlarca bursiyer yurtdışında eğitimini tamamlayıp yurda dönmesine rağmen Ocak ayından beri atamalar gerçekleşmediği için ve Kanunda öngörülen 3 ay içerisinde bir kamu kurumuna atama mecburiyetinden dolayı İlce milli eğitim müdürlüklerinde fotokopi çekip, basit evrak işleri yapıyorlar. Her birine neredeyse milyonlarca lira harcanmış yurtdışı doktoralı bu öğrencilerin ne zaman üniversitelerde çalışabileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan görüşmelerde bir bilgi edinilememektedir.

Kaldı ki 2015 yılı Kasım ayı içerisinde açıklanması beklenip de seçim dolayısıyla ertelenen yeni YLSY kontenjanlarını bekleyen binlerce insan açısından da bu belirsizlik ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Aşağıda YÖK’ün Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı resmi yazı yer almaktadır.

blank blankMEB yaşanan sorunu aşmak için Meclise sevk ettiği kanun tasarısında bu hususa da aşağıdaki şekilde yer verilmiştir. Ancak iki kurumun görüşüp anlaşarak karar verebileceği böylesine basit bir konun yasal düzenleme konusu yapılması uygun değildir.

MADDE 20- 1416 sayılı Kanunun 21. maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında memur veya öğretim elemanı olarak çalışırken bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç altı ay içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Bu Kanundan kaynaklanan mecburi hizmetin başka kamu kurum ve kuruluşları ve yükseköğretim kurumlanna devri ile ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”

Memurlar.Net - Özel
       

Kolay Hobiler