Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

11 Ekim Üniversitelerarası Kurul Kararları Yayınlandı

11 Ekim Üniversitelerarası Kurul Kararları Yayınlandı
       

Üniversitelerarası Kurul Kararları

Değerli Meslekdaşlarım.

236. Üniversitelerarası Kurul  (ÜAK) Toplantısı 11 Ekim 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu toplantı salonunda yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın  Kurul üyelerine yönelik açılış konuşmasında ve Kurul gündeminde yer alan rutin gündem maddelerin görüşülmesi sırasında gündeme gelen ve Siz öğretim üyesi meslektaşlarıma iletilmesi gerektiğine inandığım hususlar aşağıda özetlenmiştir.

Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuşmasında dile getirdiği yükseköğretim sistemimiz ile ilgili hususlar şunlardır:

 1. 15 Temmuzda yaşanan Türkiye’nin beka sorunu ile ilgili darbe teşebbüsünün Türk yükseköğretim sistemine yönelik olumsuz etkilerini ortadan kaldırma ve YÖK’ün aslı işlerine dönüş süreci ile ilgili çalışmaları hızlandırdıklarını ve 15 Temmuz olayları dolayısıyla kesintiye uğrayan YÖK’ün amaçlı ve odaklı çalışmalarına dönüşü başlattıklarını ve bir bütün olarak Türk Yükseköğretimin normalleşmesi çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtmiştir.
 2. Türk yüksek öğretiminin gelecek 10 yılına yön verecek çalışmalar kapsamında,
 1.  1416 sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından bursu sağlanan 500 doktora öğrencisinin yurtdışına gönderilmesi çalışmalarını olgunlaştırdıklarını,
 2. Yönlendirilmiş ÖYP projesi kapsamında yeniden şekillendirilecek  gelişmekte olan üniversitelere yönelik ÖYP araştırma görevlisi alımı sürecini tamamlama aşamasına geldiklerini,
 3. “100-2000 Projesi” kapsamında 100 özel alanda 2000 doktora eğitimi bursu verilmesi (asgari ücretten az olmamak üzere),projesini sonuçlandırma aşamasına geldiklerini,

belirtmiştir.

 1. Yükseköğretim Kurulu olarak yabancı dille eğitimi desteklemekle birlikte halen bazı üniversitelerde yürütülmekte olan % 30 yabancı dille eğitim programlarına yönelik olarak öğrencilerden ciddi eleştiriler geldiği, yabancı dille verilen dersleri yürüten öğretim üyelerinin yetersiz kaldığı, üniversitelerin bu uygulamayı bir tür “reklam aracı” olarak kullandıkları, öğrencilerin ne bilim alanı ne de mesleki bakımdan ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilgisini bu yöntemle kazanamadığı,  YÖK tarafından yaptırılan çok yönlü bir araştırma raporunda “kaldırılması gerekir” sonucunun ortaya çıktığı belirtilmiş,  ÜAK’nın gelecek toplantılarında % 30 yabancı dille eğitim konularını gündemine alması ve tartışması gerektiğini, ancak  YÖK olarak “yerinde süreç kontrolü”  yaparak bu eğitimi veren eğitim kurumlarının “yapıyormuş gibi” yürüttükleri bu uygulamaların denetleneceğini ifade etmiştir.
 2. YÖK, (devlet ve vakıf üniversitesi ayırımı yapmaksızın) yeni kurulan tıp fakültelerindeki eğitimin denetleneceğini, öğretim üyesi yetersizliği dolayısıyla yapılamayan dersler başta olmak üzere tıp eğitimindeki eksikliklerin tespit edileceğini, özellikle vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinin “ O üniversite mütevelli heyet üyelerinin kendi çocuklarının tıp eğitimlerinin bu fakültelerde yapmalarını sağlayacak bir eğitim standardına ulaştırılmasını” hedeflediklerini belirtmiştir.
 3. YÖK’ün  7 yıl çalışan bir öğretim üyesinin 1 yıl araştırma izni kullanabilmesi, BAP projelerinde lisansüstü bursiyer çalıştırma imkanı verilmesi, doktora sonrası dönemde kişilerin araştırma projelerinde çalıştırılması, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde danışma kurullarının oluşturulması faaliyetlerine yoğunlaştıklarını ve ortak diploma yönetmeliğini yayımladıklarını dile getirmiştir.
 4. YÖK’ün sahip olduğu yetkilerin bir kısmının üniversitelere devri işlemlerini hızlandırdıklarını ve bu çerçevede; Doçentlik işlemlerinin yürütülmesinde tekrar ÜAK’yı yetkili kıldıklarını,  yaz okulu açma ve  bütünleme sınav hakkı verilmesi konusunda üniversitelerin yetkili olduklarını belirtmiştir.
 5. KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin YÖK tarafından belirlenen genel ilkeler çerçevesinde özel öğrenci statüsü ile üniversitelere kayıt ilgili işlemlerinin hızla tamamlanması, Üniversitelerin  bu süreci güçleştiren veya rededen tutumlardan uzak durması, birinci-ikinci sınıf öğrenci ayırımına girilmemesi, karşılaşılan diğer bazı idari problemlerde rektörlerin inisiyatif kullanmalarını beklediklerini dile getirmiştir.
 6. Kendi üniversitesinde eş değer doktora programı olmayan üniversitelerin, başka üniversitelere doktora eğitimi görmek için gönderilen  ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerini  geri çağırmamalarını ifade etmiştir.

ÜAK Kurul görüşmeleri sırasında gündeme gelen konular ise şunlardır:

 1. 2015 Ekim döneminde Doçentlik başvurusu yapanların jürilerinin tamamlanma süreci KHK’ler ile görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan jüri üyesi öğretim üyelerinin durumlarının belirsizliği dolayısıyla gecikmiştir. Bu gecikme nedenlerini ortadan kaldıracak çözümler ile 2015 ekim ve 2016 nisan dönemi başvurularının ( başvuru sayısının 7500 civarında olduğu belirtilmiştir)  jüri üyeleri ve sınav süreçleri ile ilgili işlemler yürütülmektedir. Bu yıla mahsus olmak üzere 15 Ekim 2016 döneminde yapılacak başvuruların ise 15 Aralık 2016’da başlatılması için YÖK’e tavsiyede bulunulması kararlaştırılmıştır.
 2. Kurul, doçentlik jürilerinin oluşturulması sürecinde KHK ile görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan öğretim üyeleri ile adayların durumları ile ilgili olarak ileride ortaya çıkabilecek mahsurları gidermek üzere KHK ile düzenleme yapılmasını ve sorunun hukuki zeminde çözümünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasının YÖK’e tavsiye edilmesini kararlaştırmıştır.
 1. Daha önceki toplantılarda dile getirilen ve YÖK ve ÜAK’nın özel önem verdiği “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” konusu tekrar gündeme gelmiş, Etik Kurul oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi konusunda Başkanlığa yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.
 2.  6 Ekim 2016 tarih ve 29849 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Geçici 2. Maddesinin uygulanmasında doçentlik sınavına giren ve başarısız olan adaylarla ilgili hususların uygulanmasında adayların  aleyhine olarak ortaya çıkabilecek sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik önerilerin oluşturulması için  ÜAK dönem başkanlığına yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımla

Prof. Dr. Yusuf Alper

Uludağ Üniversitesi

Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi

       

Kolay Hobiler