Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

1.Multidisipliner Yaklaşımlar Çerçevesinde Uluslararası Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Sorunlar Kongresi

26 Aralık 2014
1.Multidisipliner Yaklaşımlar Çerçevesinde Uluslararası Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Sorunlar Kongresi
       

Uyuşturucu, Gıda Takviyesi Ürünler, Doping”

İlkini 2015 yılı 23/24 Ekim Tarihinde Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Umuttepe Kampüsünde yapacağımız kongremizin bu seneki ana temasını “Uyuşturucu, Gıda Takviyesi Ürünler, Doping”. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da önemli bir sorun haline gelmiş, uyuşturucu, sporda doping kullanımı, gıda takviyesi ürünler gibi sosyal sorunlara ilişkin çalışmalar değerlendirilecek ve ele alınacaktır. Günümüzün en önemli sorunlarının başında ciddi boyutlara ulaşmış olan uyuşturucu tüketiminin toplumsal açıdan oluşturduğu yara, sorun, hukuki problemler, ailevi sorunlar, bireysel sorunlar, ekonomik boyut, politik yaklaşımlar, sosyal bakış açısı, sağlık açısından önemi, alınması gereken önlemler gibi daha birçok alt faktör üzerinde yapılan araştırmalara ve çözüm önerilerine değinilecektir. Ayrıca bilinçsizce tüketilen, birçok merdiven altı hiçbir denetim ve kontrole tabi olmayan gıda takviyesi adı altında satılan ürünlerin toplumsal açıdan oluşturduğu sorunlar yine birçok farklı alt faktör ile başlık altında değerlendirilecektir. Uluslararası bir sorun ve hukuki açıdan yaptırımları olan sporcularda Doping kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan diğer olumsuzluklara ilişkin çalışmalarda kongremiz içerisinde değerlendirilecek üçüncü ana konu başlığımızı oluşturmaktadır. Kongremizi Trakya Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi desteklemektedir.


Kongre Başkanı
Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

Kongre Eş Başkanı            Kongre Eş Başkanı       Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Emine DEMİRAY – Prof. Dr. Ümran SEVİL – Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

       

BENZER HABERLER