Sayfa 1 - Toplam 6 123 ... SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 52
Ağaç Şeklinde Aç3Beğeni

Tübitak 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Başvuruları Başladı

Anasayfa Haberleri Forumunda Tübitak 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Başvuruları Başladı Konusunu İncelemektesiniz

2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 2013 yılından itibaren; 2228 - Son Sınıf Lisans ...

 1. #1
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051

  Tübitak 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Başvuruları Başladı

  2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
  2013 yılından itibaren;

  2228 - Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
  2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
  2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı
  tek çatı altında toplanıp 2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı olarak yürütülecektir.

  Başvuru Tarihleri

  Güz dönemi: 21-31 Ekim 2013

  Destek Kapsamı


  Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak isteyen T.C. vatandaşı başarılı son sınıf lisans/yüksek lisans öğrencilerine; lisans/tezli yüksek lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde burs/ek burs/teşvik bursu/ek destek verilir.

  Başvuru Sürecini BURADAN Görüntüleyebilirsiniz.

  Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ

  Önemli Durumlar

  İlan metni sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.
  Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgeler hazırlanmalıdır.
  Başvuru teslim tarihlerine dikkat edilmelidir.
  Belirtilen şartlar kesindir. Bu nedenle uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.

  ALINAN DİĞER DESTEKLER

  Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dahil) destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBİTAK'a bilgi vermekle yükümlüdür.

  Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ
  Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

  Burs: Lisans ve/veya lisansüstü öğrenim gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş öğrenciler ile araştırmacıların yurt içinde ve/veya yurt dışında yaşam giderlerini karşılamak amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme.

  Ek Burs: Tezli yüksek lisans öğrenimi gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmişbursiyerlerden doktoraya devam edecek olanlara yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle yüksek lisans bursuna ek olarak yapılan aylık ödeme.

  Ek Destek: Yurt içi doktora bursiyerlerine Mart ve Ekim aylarında verilen destek.

  Teşvik Bursu: Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması yapan ve lisans eğitimini fen bilimlerinde yapmış sosyal ve beşeri bilimler alanlarında tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere teşvik amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle yapılan aylık ödeme.

  Tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 1.800 TL/Ay’dır. Kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/Ay’dır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için ek burs 500 TL/Ay’dır. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

  Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu 1.000TL/Ay’dır. Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu 150TL/Ay, doktora bursiyerleri için200TL/Ay’dır. Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 300TL/Ay,doktora bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 500TL/Ay’dır.

  Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu
  50TL/Ay, doktora bursiyeri için 100TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  BURS MİKTARLARI TABLOSU
  Yüksek Lisans Doktora
  Burs Türü YL Burs Miktarı
  Tam/Kısmi
  (TL/Ay)
  Doktora Teşvik Bursu
  Tam/Kısmi
  (TL/Ay)
  Doktora Burs miktarı*
  (TL/Ay)
  Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500
  Öncelikli Alanlarda 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
  Sanayiye yönelik 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
  Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş 1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000
  * Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

  BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
  Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler.


  ÖDEMELERLE İLGİLİ KURALLAR

  Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, kısmi burs almakta iken sağlamakta oldukları gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyenler de tam burslu statüye geçirilirler.

  Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek aylık ek burs alanlardan, mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar yasal faiziyle birlikte geri alınır. Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik Bursu alanlardan mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun belirlediği desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar ve teşvik bursları yasal faizi ile birlikte geri alınır. Desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları dışında bir programda doktora yapılması halinde sadece ödenmiş olan teşvik bursları yasal faiziyle birlikte geri alınır.

  Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye ya da kısmi burslu statüden tam burslu statüye geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır.

  Üniversitelerin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) kabul edilmesi nedeniyle veya askerlik, doğum, hastalık gibi geçerli bir sebeple kayıt donduranlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, akademik çalışmaya yeniden başlanıldığının belgelenmesi halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi tezli yüksek lisans için azami iki, doktora için azami dört dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

  Bursiyerlikleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma amacıyla, yurt içindeki herhangi bir kamu kurumundan burs alarak, yurt dışına gidenlerin ödemeleri durdurulur. Bu durumdaki bursiyerlerin azami bitirme süresi yurt dışında kaldığı süre kadar uzatılır. Yurt içinde herhangi bir kamu kaynağından desteklenmeden yurt dışına giden bursiyerlerin ödemeleri kayıt dondurma süreleri dahil devam ettirilir.
  TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, destek, ücret, vb. hakkı elde edenler, aynı anda bu programdan desteklenemezler. Yurt İçi Lisansüstü Burs Programından desteklenmekte iken diğer TÜBİTAK bursunu, desteğini, ücretini vb. tercih edenlerin bu süre bursiyerliklerine sayılmak kaydıyla taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. Almakta oldukları diğer TÜBİTAK bursu, desteği, ücreti vb. bursiyerlik süreleri dolmadan kesilenler, başvurmaları halinde Yurt İçi Lisansüstü Burs Programındaki kalan bursiyerlik sürelerini tamamlayabilirler. TÜBİTAK’tan bir ayı geçmeyen yurt içi-yurt dışı kurs, seminer vb. desteği almak yurt içi lisansüstü bursunun durdurulmasını gerektirmez.

  TÜBİTAK’ta ve bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuramazlar. Burs almakta iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları, işe başladıkları ay itibariyle kesilir. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları bir daha başlatılmaz.

  Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı bursiyeri olup da henüz ödemeleri başlatılmadan MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı lisansüstü bursu kazanmış olanların yurt içi veya yurt dışı bursundan birisini tercih etmesi gerekir.

  Bu programdan tezli yüksek lisans bursu almakta iken eğitiminin ilk yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı yüksek lisans bursu kazananlara veya bu programdan doktora bursu almakta iken eğitiminin ilk iki yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı doktora bursu kazananlara yapılan ödemeler, burs kazandıklarını taahhüt senedindeki süreye uyarak bildirmeleri ve yurt dışındaki yüksek lisans programlarını en çok 3 (üç), doktora programlarını en çok 5 (beş) yılda tamamlayacaklarına dair ek taahhütname verip bu taahhütlerini yerine getirmeleri kaydıyla geri alınmaz. Aksi halde haklarında senet hükümleri uygulanır.
  Kimler Başvurabilir

  Programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel koşulları sağlayan aşağıdaki durumdaki kişiler başvuru yapabilir:


  1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar
  2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar
  3. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
  4. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar
  5. Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar ​desteklenir.


  Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursu için tez aşamasında başvuru yapılabilir.

  Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ

  GENEL KOŞULLAR

  Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir:


  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak
  3. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programa kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak
  4. Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)


  ÖZEL KOŞULLAR

  Başvuru yapacak olanların genel koşulların yanında başvuracakları burs programının aşağıda belirlenen özel koşullarını da sağlamaları gerekmektedir.


  1. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş olması
  2. Kabul edilen tez önerisinin konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar (*) içerisinde yer alması
  3. Kabul edilen tez önerisinin konusunun sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip olması
  4. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam eden veya lisans eğitimini tamamlamış olanlardan Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında (**) tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak
  5. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer almak


  Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ

  (*) Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar listesine ulaşmak için tıklayınız.
  (**) BİDEB Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları listesine ulaşmak için tıklayınız.
  Son düzenleyen Nazmi, 23-10-2013 saat 19:03.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 2. #2
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  588
  doktora öğrencisiyim ege üniversitesi'nde. 2012-2013 bahar döneminde başka bir üniversite'de başlayıp, 2013-2014 güz döneminde geçiş yaptım ege'ye. doktora kayıt tarihini ilk başladığım yer olarak belirttim. doğru yapmış mıyımdır acaba?

 3. #3
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Doğru yapmışsınız Zaten sonradan göndereceğinzi evraklarla kontrol ediyorlar.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 4. #4
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  214
  Merhaba Hocam nasılsınız? Ales sınavı normalde son 3 yıl için geçerli diye biliyorum. Ancak burs başvuru sisteminde 2008 dahil kabul edıyor. hangi alesler gecerli acaba?

 5. #5
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı yassmin Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba Hocam nasılsınız? Ales sınavı normalde son 3 yıl için geçerli diye biliyorum. Ancak burs başvuru sisteminde 2008 dahil kabul edıyor. hangi alesler gecerli acaba?
  Merhaba sistem kabul edebilir ama ne yazık ki başvuruda sorun olur. Doğru biliyorsunuz ALES yapıldığı tarih itibari ile 3 yıl geçerlidir.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 6. #6
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  236
  doktora öğrencisiyim iki tane sorum olacak. kaç kişiye burs veriyorlar ve 81 puan ile burs alma olasılığım var mıdır?

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  07-2013
  Mesaj
  4
  merhaba, lisans mezunuyum ve halihazirda bir yuksek lisans programinda kayitli degilim bu bursa basvurabilir miyim?

 8. #8
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  214
  Alıntı Nazmi Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba sistem kabul edebilir ama ne yazık ki başvuruda sorun olur. Doğru biliyorsunuz ALES yapıldığı tarih itibari ile 3 yıl geçerlidir.
  Peki hocam bu durumda 2010 güz puanı gecerli olur mu?

 9. #9
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı yassmin Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Peki hocam bu durumda 2010 güz puanı gecerli olur mu?
  Evet 2010 güz geçerli oluyor.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  25
  merhaba nazmi hocam yüksek lisans tez döneminde olan araştırma görevlileri bu bursa başvurabilir mi?...

Sayfa 1 - Toplam 6 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Tübitak 2211 alan ÖYP'li Yurt Dışı Burs İmkanı?
  ÖYP Yönetmelikleri forum içinde, yazan Uncu
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 22-02-2014, 10:30
 2. Tübitak Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Başvurları Başladı
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 150
  Son Mesaj: 09-12-2013, 17:09
 3. Tübitak Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 10-10-2013, 18:29
 4. KYK 2013 Kredi Burs ve Yurt Başvuruları Başladı
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 26
  Son Mesaj: 27-09-2013, 21:22
 5. Tübitak Yurt İçi Doktora Burs Programı Başlıyor
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 27
  Son Mesaj: 26-12-2012, 10:39

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git