Arkeoloji yüksek lisans programında yds puan ı isteniyor mu?