1) çemberde direkler arasında uzaklık
2) dileğin maaşı
3) erolun tatili