Yarın Yapılacak Olan ALES 2016 Sonbahar Sınavında Başarılar Dileriz!

Öncelikle ALES puanı ile ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekir. Çünkü bu karar sizin sınavda çözeceğiniz alanlarıda değiştirecektir (ALES Puanı İle Neler Yapılır?).


ALES'te Sayısal-1, Sayısal2, Sözel-1 ve Sözel-2 olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.
Tüm puanların hesaplanması için bu bölümlerin hepsini çözmek gerekir ancak 180 dk'da hepsini çözmek zor olacağı için amacınıza yönelik alanları çözmenizi tavsiye ederiz.

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıklarıgörsellerde yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.

Sınavın Kapsamı

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileriniölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorularagöre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır.

Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme(muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirliyükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Testsoruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikteolacaktır.

Sözel Mezunuyum Hangi Alanları Çözeceğim?

Sözel1, Sözel2 ve Sayısal1 alanlarını çözeceksiniz toplamda 120 soru. Sayısal2 alanı size hiç bir puan getirmez.
(Sözel puanınızın hesaplanmasında ağırlık Sözel1, Sözel2 alanlarıdır bkz: http://i.hizliresim.com/DknN9v.png)

Sayısal Mezunuyum Hangi Alanları Çözeceğim?

Sayısal1, Sayısal2 ve Sözel1 alanlarını çözeceksiniz toplamda 120 soru. Sözel2 alanı size hiç bir puan getirmez.
(Sayısal puanınızın hesaplanmasında ağırlık Sayısal1, Sayısal2 alanlarıdır bkz: http://i.hizliresim.com/DknN9v.png)

Eşit Ağırlık Mezunuyum Hangi Alanları Çözeceğim?
Sayısal1, Sayısal2 ve Sözel1 alanlarını çözeceksiniz toplamda 120 soru. Sözel2 alanı size hiç bir puan getirmez.
(EA puanınızın hesaplanmasında ağırlık Sayısal1, Sözel1 alanlarıdır bkz: http://i.hizliresim.com/DknN9v.png)

ALES Puanı İle İlgili Linkler

ALES Puan Hesaplama 2016

Araştırma Görevlisi Alımında Hangi ALES Puanı Kullanılır?


Öğretim Görevlisi/Okutman/Uzman Alımında Hangi ALES Puanı Kullanılır?