Aksaray Üniversitesi Akademik Personel Alımı

23.05.2022 Tarihinde Resmi Gazetede akademik ilanlar başlığı altında Aksaray Üniversitesi akademik personel alımı yayımlandı. İlana göre Aksaray Üniversitesi 65 akademik personel alacak. Başvurmak isteyen adaylar için gerekli tüm bilgiler yazımızda yer almaktadır.

 • İlan Tarihi : 23.05.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 07.06.2022
 • Kadro Sayısı :65
 • Şehir :Aksaray
 • Başvuru Şekli :Şahsen veya Posta

Aksaray Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları

Aksaray Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirecektir. Ayrıca başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde geçen şartlara uymaları gerekmektedir.

Aksaray Üniversitesi Akademik Personel Alım Kadroları

Aksaray Üniversitesi akademik personel alımı gerçekleştireceği kadrolar belli oldu. Alım yapılacak 65 öğretim görevlisinin hangi bölümlerden, ne unvanla yapılacağı ve başvuran adaylardan istenen özel şartlar tablo olarak aşağıda verilmiştir. Bilgi almak isteyen herkes detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

BirimAnabilim Dalı/ProgramUnvanÖzel Şartlar
Diş Hekimliği
Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Doktor Öğretim
Üyesi
Oral kanserler konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Eğitim FakültesiEğitim Programları ve
Öğretim
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretimi
alanında tamamlamış; sanat ürünlerinin eğitimde
kullanımı ve program kuramı konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
alanında tamamlamış; bilgisayar tabanlı testler,
standart belirleme ve kümeleme analizi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiFen Bilgisi EğitimiDoçentDoçentliğini Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
(Kimya Eğitimi) Bilim Alanında almış;
teknolojik pedagojik alan bilgisi ve kimya
kavramlarının günlük hayatla ilişkilendirilmesi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiMatematik EğitimiDoçentDoçentliğini Temel Eğitim (Matematik Eğitimi)
Bilim Alanında almış; geometri öğretimi, olasılık
öğretimi ve matematiksel problem çözme
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiGörme Engelliler EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Özel Eğitim alanında tamamlamış ve
görme engelliler eğitimi konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Eğitim FakültesiTürkçe EğitimiDoçentDoçentliğini Türkçe Eğitimi Bilim Alanında
almış; kelime öğretimi ve not alma yöntemleri
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Klasik ArkeolojiDoçentDoçentliğini Arkeoloji Bilim Alanında almış ve
Kapadokya Bölgesi'yle ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve EdebiyatıDoçentDoçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim
Alanında almış; İngiliz romanı ve gezi edebiyatı
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Genel BiyolojiProfesörDoçentliğini Biyoloji Bilim Alanında almış;
akuatik toksikoloji ve histopatoloji konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Genel BiyolojiDoçentDoçentliğini Biyomühendislik Bilim Alanında
almış; biyomalzeme ve nanoteknoloji
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Moleküler BiyolojiDoçentDoçentliğini Biyoloji Bilim Alanında almış;
nanobiyoteknoloji ve hücre biyolojisi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Genel FizikProfesörDoçentliğini Fizik Bilim Alanında almış ve şekil
hafızalı alaşımlarda radyasyon etkisi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Genel FizikDoçentDoçentliğini Fizik Bilim Alanında almış ve
yüzey molekül etkileşimi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Katıhal FiziğiProfesörDoçentliğini Fizik Bilim Alanında almış ve
kristallerin örgü dinamiği konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Nükleer fizikProfesörDoçentliğini Fizik Bilim Alanında almış ve
nükleer tesir kesitlerinin ampirik formül
sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Organik KimyaDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Organik Kimya alanında
tamamlamış; beta aminoasit ve antikanser
molekül sentezi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Moleküler GenetikProfesörDoçentliğini Biyoloji alanından almış;
rekombinant probiyotikler ve doğal maddelerin
biyolojik aktiviteleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Kurumlar SosyolojisiDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamış;
geleneksel medya, yeni medya ve toplumsal
cinsiyet konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
DoçentCumhuriyet Dönemi Tarihi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Genel Türk TarihiDoçentDoçentliğini Genel Türk Tarihi Bilim Alanında
almış; Batı Türkistan Hanlıkları konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Eski Türk EdebiyatıDoçentDoçentliğini Klasik Türk Edebiyatı Bilim
Alanında almış; metin şerhi ve münşeat
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Eski Türk EdebiyatıDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk
Edebiyatı Ana Bilim Dalında tamamlamış;
tasavvufi şiir tahlili ve Klasik Türk şiiri poetikası
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Türk Halk EdebiyatıDoçentDoçentliğini Türk Halk Edebiyatı Bilim
Alanında almış; kadın ve çocuk folkloru
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Yeni Türk EdebiyatıDoçentDoçentliğini Yeni Türk Edebiyatı Bilim
Alanında almış; edebiyat kuramları ve kadın
edebiyatı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Yeni Türk EdebiyatıDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim
Dalında tamamlamış; edebiyat kuramları ve Türk
Romanı konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
ProfesörDoçentliğini Makro İktisat Bilim Alanında almış;
bölgesel iktisat ve büyüme konularında
çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
İktisat PolitikasıProfesörDoçentliğini Makro İktisat Bilim Alanında almış;
gelişme ekonomisi-makro ve sermaye piyasası
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
Mali İktisatProfesörDoçentliğini Makro İktisat Bilim Alanında almış
ve maliye politikası konularında çalışmalar
yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
Mali İktisatDoçentDoçentliğini Makro İktisat Bilim Alanında almış
ve mali iktisat konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
Kentleşme BilimleriProfesörBiyolojik çeşitlilik, çevre ekonomisi ve politikası
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
Yönetim BilimleriDoçentSosyal politikalar ve yerel yönetimler
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
Karar BilimleriDoçentDoçentliğini İstatistik Bilim Alanında almış;
karar destek sistemleri, çok kriterli karar verme
ve optimizasyon konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
Din BilimleriDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Din Eğitimi Bilim Dalında
tamamlamış ve din öğretimi yaklaşımları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
İslam FelsefesiDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim
Dalında tamamlamış ve mantık alanında
çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
İslam TarihiDoktor Öğretim
Üyesi
Türk İslam Devletleri Tarihi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
İslam HukukuProfesörDoçentliğini İlahiyat Temel İslam Bilimleri
alanında almış; İslam iktisadı ve İslam ticaret
hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
TasavvufDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Temel İslam Bilimleri Ana Bilim
Dalı Tasavvuf Bilim Dalında tamamlamış ve
Selçuklu-Osmanlı Anadolu’sunda dini-tasavvufi
düşünceler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
TefsirDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Temel İslam Bilimleri Ana Bilim
Dalında tamamlamış ve Mâtürîdî üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
İletişim FakültesiReklamcılık ve TanıtımDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını Reklamcılık alanında tamamlamış;
reklam araştırmaları, dijital reklamcılık, reklam
stratejileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
İletişim FakültesiReklamcılık ve TanıtımDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını İşletme alanında tamamlamış;
reklam, pazarlama iletişimi ve sosyal reklamcılık
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiÇevre BilimleriDoçentDoçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Bilim Alanında almış ve ileri oksidasyon
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiElektronikProfesörDoçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilim Alanında almış; sensörler ve lazerler
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiEnerji TesisleriDoçentDoçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilim Alanında almış; kablosuz optik haberleşme
ve ledler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiGeoteknikDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını İnşaat Mühendisliği Anabilim
Dalında tamamlamış; geoteknik alanında gömülü
borular, görüntüleme teknikleri ve atık
değerlendirme konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiDoçentDoçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında almış; robotik, yapay zeka ve görüntü işleme teknikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesiİç Hastalıkları HemşireliğiDoçentDoçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış; kronik hastalıklarda tamamlayıcı yöntemler ve yaşlılığa uyum konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim ÜyesiDoktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış; çocuk nörolojisi ve istismarı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Politikası ve EkonomisiDoktor Öğretim ÜyesiDoktorasını Sağlık Yönetimi alanında tamamlamış; sağlık politikası ve ekonomisi ile kronik hastalıklar epidemiyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiProfesörDoçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında almış; antrenörlük eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporProfesörDoçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında almış; beden eğitimi ve spor pedagojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiAcil TıpDoçentAcil servise başvuran hastalarda ürolitiazis tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiBeyin ve Sinir CerrahisiDoçentKemoterapötik ilaçlar ve siyatik sinir ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim ÜyesiPostpartum kanama ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Tıp FakültesiKardiyolojiDoçentObezite cerrahisinin kardiyak etkilerine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner FakültesiDölerme ve Suni
Tohumlama
DoçentDoçentliğini Dölerme ve Suni Tohumlama Bilim
Alanında almış; çiftlik hayvanlarında spermanın
dondurulması ve flow sitomtri konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner FakültesiVeterinerlik BiyoistatistikDoçentDoçentliğini Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Bilim Alanında almış; çiftlik hayvanlarında
yumurta biyometrisi ve varyans bileşenleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner FakültesiVeterinerlik BiyokimyasıDoçentDoçentliğini Veterinerlik Biyokimyası Bilim
Alanında almış; hayvan dokularında oksidatif
stres ve homosistein konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Veteriner FakültesiVeterinerlik Farmakoloji
ve Toksikoloji
DoçentDoçentliğini Veterinerlik Farmakoloji ve
Toksikolojisi Bilim Alanında almış; deney
hayvanlarında farmakodinami ve hücre kültürü
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Aksaray Teknik
Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi
DoçentDoçentliğini Fizik Bilim Alanında almış;
biyomedikal tanı ve malzeme fiziği konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Aksaray Teknik
Bilimler Meslek
Yüksekokulu
MakineDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını İmalat Mühendisliği alanında
tamamlamış; üretim teknolojileri ve
optimizasyon teknikleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Aksaray Sosyal
Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Dış TicaretDoktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını İktisat alanında tamamlamış;
uluslararası iktisat ve uluslararası finans
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktorasını İşletme alanında tamamlamış; sağlık
kurumları yönetimi ve örgütsel davranış
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Rektörlük
(Kalite
Koordinatörlüğünde
görevlendirilmek üzere)
Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)
İstatistik veya Ekonometri tezli
yüksek lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla ISO
9001 Kalite Yönetim sistemleri ve
süreçleri hakkında çalışmış
olmak. Nicel/nitel istatiksel
analiz/yorumlama ve anket
uygulamaları konularında
deneyimli olmak.
Rektörlük
(Bilgi İşlem Daire
Başkanlığında
görevlendirilmek üzere)
Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)
Bilgisayar Mühendisliği veya
Yazılım Mühendisliği lisans
mezunu olup, bu alanların birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla
işletmelerde sistem yöneticisi
veya sistem mühendisi olarak en
az 2 yıl çalışmış olmak. Domain
(etki alanı) servisleri yapılandırma
ve yönetimi konusunda tecrübeli
olmak.

[kanews-related-post tag=”div” ids=”62932″ title=”İlişkili Yazı”]

[kanews-related-post tag=”div” ids=”62926″ title=”İlişkili Yazı”]

Aksaray Üniversitesi Akademik Personel Alımı Başvuruları

Aksaray Üniversitesi akademik personel alımı başvuruları şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular üniversitenin Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen belgeler kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple özellikle posta ile başvuracak kişiler çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında üniversiteye verilmesi gereken belgeler şu şekildedir;

 • Başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş
 • Yayın listesi
 • Öğrenim durumunu gösteren belge
 • 1 Adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Hizmet belgesi

Adaylar tek bir yere başvurabilirler. Yabancı ülkelerden alınan belgelerin YÖK kurulları tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Üniversiteye verilen belgelerin doğru olmadığı takdirde adayların başvurusu iptal edilip hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Akademik personel alım ilanı hakkında daha fazla bilgi almak için Aksaray Üniversitesi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Güncel Akademik İlanları Nasıl Takip Edebilirim ?

Güncel akademik ilanlar resmi gazetede yayımlanmaktadır. Resmi gazete takip etmesi çok zordur. Bu sebeple sitemizde güncel ilanları derleyip Akademik İlanlar başlığı altında topladık. Telegram kanalımızda da yayınladığımız bu ilanları paylaşıyoruz. Haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.

Yorum Bırak
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
 • Akademisyen - 25.05.2022

  Aksaray üniversitesinde alınacak kişiler bellidir. En bilgili kişi dahi olsanız alinmazsiniz


İçindekiler