16 yıldır 657 devlet memuru olarak 2002 senesinden beri çalışmaktayım. doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurup kabul edildikten sonra doktor öğretim üyesi kadro ve dereceme 16 yıllık 657 devlet memurluğumun hizmet belgesini versem doktor öğr.üyesi kadro derecem düşer mi?