Birkaç tane sorum olacaktı:
1. X şehrinde yüksek lisans yaparken Y şehrindeki bir üniversiteye atamanız gerçekleştiğinde karşılaşacağınız durum nedir? (X ve Y üniversiteleri birbirinden çok uzak; birini batıda, diğerini de doğuda düşündüğünüzde.) Öğreniminizi ve tezinizi Y şehrindeki üniversiteye yatay geçiş harici taşıma yolu var mıdır?
2. Atama gerçekleştikten sonra, X şehrindeki yüksek lisansınızı bırakıp Y şehrindeki bir üniversitede aynı anabilim dalında yüksek lisansa sıfırdan başlansa bir terslik olur mu veya böyle bir imkan var mıdır?
3. 2. soruda belirtildiği gibi Y şehrindeki üniversiteye başlanabiliyorsa; önceki yüksek lisans programında geçirilen süre, azami süreye dahil edilir mi?
4. Azami sürede yüksek lisans tezi ve dersleri tamamlanamazsa araştırma görevlisi kadrosundan ilişik kesilir mi?