YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir sistemdir.

Sistem Nasıl Çalışmaktadır?

- Sistem YÜKSEKÖĞRETİM KURULU internet adresinden hizmet vermektedir.

- Kullanıcılar internete bağlı bilgisayarlarından ya da cep telefonlarından sisteme ulaşabilmektedirler.

- YÖKAKADEMİK sistemi üzerinde yayınlanan bilgiler, YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi ve Tez Merkezi uygulamalarına Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ya da Akademisyenler tarafından girilen verilerden oluşmaktadır.

- Türk yükseköğretim sisteminde belli alanlarda çalışan uzmanların tespit edilmesi imkanı sağlanacak.

- YÖKAKADEMİK sistemi üzerinde yayımlanan bilgiler, YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi ve Tez Merkezi uygulamalarında Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Akademisyenlerin bizzat kendileri tarafından girilen verilerden oluşmakta.

- Bu noktada verinin güvenilirliğini arttırmak için verilerin mümkün olduğunca kaynağından alınması hedeflendi. Yabancı dil bilgisini ÖSYM; Proje bilgilerini Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Üniversiteler; Yayın bilgilerini ulusal ve uluslararası yayın veri tabanlarından ; Patent bilgisini Türk patent enstitüsünden alınmasına yönelik bu ilgili kurumlar ile veri değişim protokolleri hazırlanmış olup imzalanma aşamasına geldi.

- Sistemde aynı zamanda hem Türkçe hem de İngilizce dilinde arama yapılabildiğinden yurtdışındaki yabancı kişilerinde Türk yükseköğretimi hakkında bilgi sahibi olabilmesi sağlanmıştır.

-Sistem Aşağıdaki alanlarda Arama ve Filtre etme özelliğine sahiptir:

§Akademisyen (Adı Soyadı, Bilim Alanı, faaliyet alanlarını içeren anahtar kelimeler)

§Kitap

§Makale

§Tez

§Patent

§Proje

§Bildiri

§Sanatsal Faaliyetler

Kullanıcılar aramak istedikleri terimi sistem üzerinden sorguladıklarında yukarıdaki alanlar içinde arama yapar ve sonuç sayıları ile birlikte alakalı sonuçları göstermektedir.

Aranan ifade bir makale, kitap, tez bilgisinde geçebileceği gibi akademisyenlerin çalışma alanlarında geçebilmekte, Sistem bulduğu sonuçları kullanıcılara sunmakta ve ilgili kayıtların detaylarını inceleyebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Ana ekranda bulunan Üniversitelerseçeneği ile seçilen üniversitenin kadrosundaki personelleri, Temel Alan seçeneği ile seçilen temel alandaki (Bilim alanı ve anahtar kelime üzerinden filtre imkanı mevcut) akademisyenleri ve Konulara göre tezler başlıkları seçeneğiyle de Konularına göre Yüksek Lisans, Doktora tezlerine erişip aramalarını daraltabilmektedirler.

Kimlerin, Hangi Bilgileri Görülebilecek?

Türk yükseköğretiminde görev yapıp YÖKSİS ve Akademik Özgeçmiş Sistemine kişisel bilgilerini girmiş olan akademisyenlerin aşağıda yer alan alanlardaki bilgileri YÖKAKADEMİK sisteminde tüm kullanıcıların erişimine sunulacaktır.

Öğrenim Bilgisi

Akademik Görev

Proje Görevleri

İdari Görev

Üniversite Dışı Deneyim

Üyelikler

Ödüller

Patentler

Dersler

ÜAK Temel Alan

Makale

Kitap

Bildiri

Sanatsal Faaliyet

Tezler

Sistem Güncellemelerini Kim, Nasıl Yapacak?

YÖKAKADEMİK sistemi üzerinde yayınlanan bilgiler, YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi ve Tez Merkezi uygulamalarına Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ya da Akademisyenler tarafından girilen verilerden oluşmaktadır.

Akademisyen profil sayfasında yayınlanan bilgilerin tamamı Akademisyenin kontrolü altındadır. Hiçbir şekilde onay mekanizması bulunmamakla birlikte tüm güncellemeler akademisyenin kendisi tarafından yapılmaktadır.