Şöyle bir sorum olacak:

Bir kamu üniversitesinde, akademik personel olarak çalışan araştırma görevlisi, sivil toplum örgütü ya da dernek'te proje bazlı olarak yarı zamanlı statüde çalışabilir mi? Bununla ilgili bir düzenleme mevcut mu? Akademik personel bu tip bir çalışmada, sigortalı olarak mı yoksa danışmanlık hizmeti veren danışman olarak mı kayıt altına alınmalıdır?

Saygılarımla.