Bulunan 1 den 9 - Toplam 9
Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni

Yardımcı Doçentler İçin Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi

Akademik Personel ve Özlük Hakları Forumunda Yardımcı Doçentler İçin Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi Konusunu İncelemektesiniz

Icin kanun teklifi verildi ama gececegini sanmiyorum chp milletvekili vermis...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  196

  Yardımcı Doçentler İçin Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi

  Icin kanun teklifi verildi ama gececegini sanmiyorum chp milletvekili vermis

 2. #2
  Akademik Forum
  Misafir
  Nasil bir teklif? Biraz iceriginden bahsedebilir misiniz?

 3. #3
  ALES Soru Editörü
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Mesaj
  319
  Alıntı keynesyengil Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Icin kanun teklifi verildi ama gececegini sanmiyorum chp milletvekili vermis
  böyle sorunun yarısını başlığa yarısını entryye yazan bir sözlük vardı, neydi o?

  sözlüklerin forumlara, forumların sözlüklere döndüğü günlere geldik.
  Buraya bakın,
  Burada, bu kara mermerin altında
  Bir teneffüs daha yaşasaydı
  Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür

 4. #4
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Oyan, yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilmesini teklif etti


  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Yardımcı Doçentlerin kadroya alınması ile ilgili hazırladıgı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

  Oyan, Yardımcı Doçentlerin daimi kadroya alınması ile ilgili hazırladığı Kanun Teklifine yönelik şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “Yardımcı doçentler, tıpkı doçent ve profesörler gibi 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 3. maddesinde öğretim üyesi olarak tanımlandığı halde, bu bütüncül yaklaşım 23. maddede bozulmaktadır. Bu son maddeye göre, yardımcı doçentler her iki veya üç yılda bir kendi kadrolarına yeniden atanmakta ve her defasında bir “eğitim-öğretim ve bilimsel yayın dosyası” hazırlamaktadırlar.

  Üstelik yardımcı doçentler toplamda sadece 12 yıl süre ile yeniden aynı kadroya atanabilmektedir. Doktora dâhil 20 yıla yakın görev yaptığı kurumda, eğer bir üst akademik kariyere geçememişlerse, öğretim üyelikleri sonlandırılmaktadır.

  Aynı kadroya atanabilmek için eziyet niteliğinde tekrar tekrar dosya hazırlama zorunluluğu altında olan; bir bölümü yabancı dil gibi engeller nedeniyle doçent unvanını alamayan veya doçent unvanını aldığı halde kadrosuzluğa takılan veya kadrosu türlü kişisel-siyasal çekişmeler nedeniyle verilmeyen, bir bölümü yaş haddinden emekli olmayı bekleyen Yardımcı Doçentlerin bu durumu, içinde sayıldıkları “öğretim üyesi” kadrosu bakımından büyük bir eşitsizlik oluşturmaktadır.

  Doçent ve Profesörler bu unvanla ilgili kadroya atandıkları andan itibaren daimi statüye geçtikleri halde, aynı bütüncül tanım içinde öğretim üyesi sayılan yardımcı doçentlerin ayrı bir işleme tâbi tutulması, Anayasanın eşitlik ilkesiyle çelişmektedir.

  Üstelik bugün itibariyle, devlet üniversitelerinde öğretim üyelerinin yaklaşık yarısını yardımcı doçentlerin oluşturmaktadır. Bu üniversitelerde 26.002 yardımcı doçent, 11.258 doçent ve 17.673 profesör görev yapmaktadır. Başka deyişle, devlet üniversitelerinin asıl eğitim ve araştırma yükünü yardımcı doçentler sırtlamış durumdadırlar.

  Önerilen yasal düzenlemeyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılarak, geçici kadro uygulamasına tâbi tutulan yardımcı doçent kadrosundaki öğretim üyelerinin tümünün daimi kadroya geçirilmesi amaçlanmaktadır.

  Ayrıca yardımcı doçentlerin uğradıkları haksızlık, kadro ilerlemesi intibakıyla giderilmektedir. Buna göre, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar kadro sınırlaması olmaksızın bu göreve geldikleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi almak suretiyle 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilirler” cümlesi eklenerek, hem yardımcı doçentlerin diğer öğretim üyelerinin kadrolarında olduğu gibi birinci dereceye kadar ilerlemelerine imkan sağlanmakta hem de geçmiş kayıpları tazmin edilmek istenmektedir.

  Üniversitelerin önemli yükünü taşıyan yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilerek durumlarının iyileştirilmesini sağlayabilecek bu yasal düzenleme çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi bakımından büyük bir toplumsal, eğitimsel ve siyasal önem taşımaktadır. Bu nedenle iktidar partisinin de bu kanun teklifine destek vermesi umulmaktadır.”

  -Kanun Teklifi-

  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi gerekçesi şöyle:

  “Gerekçe

  2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 23. Maddesi’nin “a, b ve c bentlerindeki” koşullara göre atanan Yardımcı Doçent kadrosundaki öğretim üyeleri, ilk atamadan sonra ve her 2 veya 3 yılın sonunda ve toplamda 12 yıl süre ile yeniden aynı kadroya atanmak için “eğitim-öğretim ve bilimsel yayın dosyası” hazırlamaktadırlar.

  Buna karşın, Doçent ve Profesörler bu unvanla ilgili kadroya atandıkları andan itibaren daimi statüye geçmektedirler. Doktora dâhil 20 yıla yakın görev yaptığı kurumda aynı kadroya atanabilmek için eziyet niteliğindeki yeniden dosya hazırlama zorunluluğu altında olan ve bir bölümü yabancı dil gibi engeller nedeniyle doçent olamayarak yaş haddini bekleyen Yardımcı Doçentlerin bu durumu, içinde sayıldıkları “öğretim üyesi” kadrosu bakımından büyük bir eşitsizlik oluşturmaktadır.

  2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 3. Maddesi’nin “l ve m bentleri”nde öğretim üyeleri bütüncül tanımlandığı halde; Yardımcı Doçentlerin ayrı bir işleme tâbi tutulması, Anayasanın eşitlik ilkesiyle çelişmektedir.

  En azından 12 yılı aşkın süre başarılı görev yapmış 1. Derecenin 4. Kademesindeki Yardımcı Doçentler için daimi kadroya atanma olanağı sağlanmamış olması da büyük bir haksızlık ve eşitsizliktir.

  YÖK’ün web sayfasındaki rakamlara göre bugün itibariyle, devlet üniversitelerinde 26.002 yardımcı doçent, 11.258 doçent ve 17.673 profesör görev yapmaktadır.

  Öğretim üyelerinin yaklaşık %50 kadarını oluşturan yardımcı doçentlerin durumunun iyileştirilmesini sağlayabilecek bu yasal düzenleme çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi bakımından büyük bir toplumsal, eğitimsel ve siyasal önem taşımaktadır.

  Yükseköğretim kurumu içerisinde önemli bir yere sahip yardımcı doçentlere yapılan uygulama ve mevcut kanunlardaki çelişkilerin ortadan kaldırılması ve özlük haklarının düzeltilmesi için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

  Madde Gerekçeleri

  Madde 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle yardımcı doçent kadrosundaki öğretim üyelerine uygulanan geçici kadro uygulamasının kaldırılarak daimi kadroya geçirilmesi amaçlanmaktadır.

  Madde 2- 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

  “Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar kadro sınırlaması olmaksızın bu göreve geldikleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi almak suretiyle 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilirler” Bu değişiklikle diğer öğretim üyelerinin kadrolarında olduğu gibi birinci dereceye kadar ilerleme imkanı sağlanmaktadır.

  Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  4/11/1981 Tarih Ve 2547 Sayili Yükseköğretim Kanunu İle 4/10/1983 Tarih Ve 2914 Sayili Yükseköğretim Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi

  Madde 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 2- 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

  “Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar kadro sınırlaması olmaksızın bu göreve geldikleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi almak suretiyle 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilirler”

  Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 5. #5
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  10-2013
  Nerden
  Mersin
  Mesaj
  266
  tam destek veriyorum İnşaAllah çıkar dili geçenler daimi kadroya alınmalı
  🐜 Dr. Öğr. Üyesi 🐜 - 💻 Bilgisayar Mühendisi 💻
  📣 www.MonsterMMORPG.com 📣

 6. #6
  hayır
  Misafir
  Ben doğru bulmuyorum. Bu durum "akademik yatışı ve akademiyi memurluk olarak görme zihniyetini" hızlandırır ve yardoç olarak emekli olan kişi sayısını artırır diye düşünüyorum.

  3 yılda bir yenilensin, daimi kadroya geçmek isteyen de gecesini gündüzüne katıp yayın yapsın doçentlik sınavını geçip doçent olsun.

  bu karar çıkarsa Türkiye'de bilim kalbinden bıçaklanır. Zaten çoğu insanlar "kapak atma" derdinde ve zaten yardoçluğu da okul veriyor, bu kanunla bir şekilde daimi kadroya kapak atmış ve en son yayınını doktorada yapmış yardoçlar akademiyi işgal eder. Ki zaten şu an bile oranları en az %10-15 lerde bunların.

  çalışmayı ve bilimi teşvik edecek insanları doçentliğe zorlayacak kanunlar çıkarsınlar Şunlarla uğraşana kadar.
  SouthWestChem bunu beğendi.

 7. #7

 8. #8
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  10-2013
  Nerden
  Mersin
  Mesaj
  266
  sonuç ne oldu acaba?

  ayrıca dil barajı kuralı 5 yılda bir yenilenmeli şeklinde olmalı. bir kere doçent olan komple bırakıyor herşeyi

  ingilizce bilmeyen başarılı akademisyen olması zor bence

  birde dil kuralı bölümden bölüme değişmeli

  bilgisayar elektronik gibi bölümlerde en az 75/80 olmalı


  ayrıca bilimsel çalışma derecelendirilemesi de bölümden bölüme değişmeli

  örneğin bilgisayar mühendisliğinde gönderilen makaleye cevap ortalama 6-12 ayda alınırken tıb alanında cevap 1-3 günde geliyor

  bilgisayarda mesela makale çıkartmak çok ama çok zor
  🐜 Dr. Öğr. Üyesi 🐜 - 💻 Bilgisayar Mühendisi 💻
  📣 www.MonsterMMORPG.com 📣

 9. #9
  Akademik Forum
  Misafir
  yeni yok yasa tasarisina tamamen zit bir kanun teklifi bu

Benzer Konular

 1. Yardımcı Doçentler İçin Maddi İmkanlar Nasıldır?
  Akademik Personel ve Özlük Hakları forum içinde, yazan keynesyengil
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 25-11-2014, 15:46
 2. Kısa Dönem Askerliğin 4 Ay Olması İçin Kanun Teklifi
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 8
  Son Mesaj: 12-10-2013, 20:08
 3. Meclise Verilen Mobbing Kanun Teklifi
  Mobbing ve Çözümleri forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 23-07-2013, 01:06
 4. Memurları Sevindirecek Yıllık İzin Kanun Teklifi
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan Akademisyen_50
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-05-2013, 15:30
 5. 50d li arş gör 33a ya geçirilmesi için verilen kanun teklifi komisyonda
  Araştırma Görevlisi forum içinde, yazan cumide
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 17-04-2013, 10:27

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git