Senet yükümlüsü bir araştırma görevlisinin istifası kabul edilir mi veya başka bir üniversiteye geçine muvafakat edilir mi?
Ayrıca senetin iadesi konusunda üniversitenin takdir yetkisi var mıdır? Senetin iadesi mümkün müdür?
Cevaplar için önceden teşekkürler