Arkadaşlar, şu cümleler tam olarak ne anlama geliyor?
1-)En az 1 (bir) tanesi uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde olmak üzere toplamda en az 2 (iki) makale türünde yayın yapmış olmak,
2-)Alan indekslerinde taranan dergilerde en az 2 (iki) makale türünde yayın yapmış olmak ve ilaveten Tablo 1a ve 2’den en az 50 puan almış olmak.

1-Eğitim bilimleri için uluslarası indexler nedir?
2-Eğitim bilimleri için alan indexleri hangi dergilerdir?
3-Tablo 1a ve 2'den en az 50 puan almış demek, toplamda mı yoksa ayrı ayrı 50 puan mı?