merhabalar, 50 d ile x üniversitesinde araştırma görevlisiyim.. 33 a kadrosu açılan başka bir üniversitenin kadrosunu kazandım.. kazandığım üniversitede personel şefi muvafakat isteneceğini söyledi.. ben de bekleme sürecindeyim..

soru1:

bu süreç içerisinde yl tezimi teslim ettim ve doktora başvurusu yaptım.. giriş sınavı ocak 28'de bu durumda ben başkasının doktoraya girebilmesini engellememek adına giriş sınavına girmek istemiyorum.. fakat yönetmelikte şu ifade yer alıyor

"LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERDEN ÖĞRETİM YARDIMCISI KADROLARINA ATANACAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞ SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK- 2547 sayılı kanunun 50. Maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanıp, yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro ile ilişkileri kendiliğinden kesilir."

böyle bir maddeden benim doktora sınavına girmemem durumunda kadro ile ilişiğim kesildiğini anlıyorum. peki muvafakat süreci, doktora giriş sınavından sonraya uzayacağından, ben de bu sınava girmeyeceğimden muvafakat, olmayan kadroya nasıl istenecek?

soru 2:

istifa etsem gideceğim üniversite muvaffakat sonucunu bekle diyor. ne yapmalıyım?

soru 3:

istifa etmeden kadro ile ilişiğim kendiliğinden kesilecekse neden istifa edeyim.. ayrıca kazandığım üniversitede başlama süresini bekleyerek geciktirmiyor muyum?


yardımcı olursanız çok mutlu olacağım.. teşekkürler şimdiden..