Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yapılan değişikliğe göre, lisansüstü programları da uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek. Ancak bu konudaki ayrıntılar YÖK tarafından belirlenecek.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen ek fıkra şu şekildedir:

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c)Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

Kaynak: YÖK