Sayfa 1 - Toplam 6 123 ... SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 54

Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağındaki Önemli Maddeler ve Açıklamaları

Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri Forumunda Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağındaki Önemli Maddeler ve Açıklamaları Konusunu İncelemektesiniz

Mart 2011'de başlayan yeni YÖK yasası çalışması bu ay karşımıza artık tamamlanmaya yaklaşmış bir yasa ...

 1. #1
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051

  Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağındaki Önemli Maddeler ve Açıklamaları

  Mart 2011'de başlayan yeni YÖK yasası çalışması bu ay karşımıza artık tamamlanmaya yaklaşmış bir yasa tasarısı olarak çıkmıştır.

  Bu süreç içerisinde Üniversite bölge toplantıları, Rektör çalıştayları, Arşatırma görevlileri-Yardımcı Doçent çalıştayları, STK-Kamu-Medya çalıştayları, Üniversite mensupları çalıştayları düzenlendi. Süreç ile ilgili detaylı bilgi almak ve yeni yasa tasarısını okumak için TIKLAYINIZ

  Peki bu yeni yasa tasarısında bizleri ilgilendiren ve önceki Yüksek Öğretim Yasası olan 2547'den faklı olan maddeler hangileridir?
  (Unutmayınız bu bir yasa taslağıdır, yani akademik personel alımı gibi ya da ÖYP'nin detayları bulunmaz onlar yasadan sonra çıkartılacak yönetmelik ile düzenlenir. Yasada sadece genel şartlar olur. O yüzden yasada yazmayan ve kulaktan dolma şeylere inanmayınız.)

  YÖK'ün ismi değişiyor
  İlk olarak Madde-1'de kurulun adının yeni yasa ile değiştiğini görüyoruz 1981'de kurulan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) artık Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK) olarak anılacak.

  Araştırma Görevlisi tanımı değişiyor
  Madde-3'de ise tanımları görüyoruz. Burada ise en büyük değişiklik Araştırma görevlilerinin tanımında yapılmıştır. Önceki yasada "diğer görevler" olarak adlandırılan görev tanımı artık "akademik nitelikteki görevler" olarak tanımlanmıştır.

  "d) Araştırma görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim, araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan, yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca verilen akademik nitelikteki diğer görevleri yapan ve lisansüstü öğrenim yapmakla yükümlü olan öğretim elemanını ifade eder."

  Her Üniversitenin kendi TYK'sı olacak
  Madde-10'a göre kendi rektörünü, dekanını seçebilen bir Üniversite konseyi yapılanması geliyor. Başkana göre her üniversitenin kendi TYK'sı olacak artık. Üniversitelerin kendi konseylerine sahip olabilmesi için en az 10 yıldır eğitim öğretim faaliyetine katılmış olması gerekiyor. Konseyin bütçeden tutun rektör seçimine kadar uzanan geniş bir yetkisi bulunuyor.

  Rektörleri artık öğretim üyeleri seçemeyecek!
  Madde-11'de Rektörlük makamı ve seçimi hakkında önemli değişiklikler bulunmakta. Rektörler 5 yıllığına atanacak ve artık aynı rektör aynı devlet üniversitesinde ikinci kez rektörlük yapamayacak. Hatta devlet üniversitelerinde aynı bilim dalından iki defa üstüste rektör seçilemeyecek. Bu maddeye göre en önemli değişiklik ise artık rektör seçimlerinin Üniversite konseyi/komisyonu tarafından seçilip TYK/Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olması yani öğretim üyeleri artık rektörlerini seçemeyecekler bu maddeye göre. Bu da üniversitelerin ne derece özerk ve demoktarik! olacağını bir kez daha gösteriyor..

  Dekanları fakültedeki öğretim üyeleri seçecek!
  Madde-15'e baktığımız zaman Fakülte dekanlarının artık fakülteye bağlı kadrolu öğretim üyeleri tarafından seçildiğini görüyoruz. Bu yolla bir nebzede olsa fakültede demokrasi rüzgarlı esecektir. Ayrıca Devlet yükseköğretim kurumlarında bir kişi aynı fakültede üst üste en fazla iki dönem dekan olarak görev yapabilecek.

  A.Ş. Üniversiteleri geliyor!
  Madde-24 ile artık Yükseköğretim kurumları Devlet, vakıf ya da özel yükseköğretim kurumu olmak üzere farklı statülerde kurulabilecek.Burada özel üniversite kavramı vakıfların dışında özel teşebbüs veya anonim şirketlerin üniversite kurabileceği anlamına geliyor ve vakıf ve özel üniversite kavramları ayrılıyor.

  Yabancı üniversiteler Türkiye'de fakülte açabilecek!
  Madde-26 Yabancı yükseköğretim kurumlarının Türkiye’de fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulu açabilmesine, Kurulun teklifi üzerine mütekabiliyet şartı aranarak Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilebilir.

  Bilgi lisanslama ofsileri kuruluyor
  Madde-33 Yükseköğretim kurumlarında, araştırmacı, uzman, diğer personel ve öğrencileri yapacakları bilimsel çalışmalar itibarıyla ticarî değeri yüksek konulara yönlendiren; araştırma sonunda üretilen bilgi ve ürünlerin ticarî açıdan değerlendirilebilmesi için gerekli faaliyetleri ve ticarî değeri olan bilgilerin fikrî mülkiyet kapsamında korunması amacıyla gerekli tedbirleri belirleyen; ticarî değeri olan bilgilerin ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara pazarlamasını, lisanslamasını, devrini veya transferini yapan; bilgilerin ürüne dönüştürülmesi çalışmalarını destekleyen anonim şirket statüsünde bilgi lisanslama ofisi kurulabilir.

  Harçlar uzatma dönemlerinde de alınmayacak
  Madde-35 Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans diploma programını azami üç yıl, doktora diploma programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

  Öğretim üyelerine 1 yıl ücretli izin
  MADDE-39 Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda kesintisiz fiilen beş yıl çalışan öğretim üyelerine, yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak amacıyla veya alanıyla ilgili araştırma geliştirme niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirler alınmış olmak kaydıyla ilgili üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı göz önünde bulundurularak bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için, öğretim üyesinin birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari beş yıl süreyle bir Devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.

  Araştırmacı Öğretim elemanı kadrosu geliyor!
  Madde-40 ile sadece araştırma yapacak ve ders vermeyecek yükselme kriterleir olmayan yeni bir kadro geliyor. "Kuruluş tarihi itibarıyla en az on yıl geçmiş ve öğretim üyesi sayısı yüzden fazla olan yükseköğretim kurumlarında, araştırma ve uygulama merkezlerinde veya araştırma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere araştırmacı öğretim elemanı görevlendirilebilir." Ayrıca Madde-41 ile de doktorasını bitirmiş olanlar "doktora sonrası araştırmacı" olarak yükseköğretim kurumlarındaki veya bir araştırma kuruluşundaki bilimsel bir projede, yetkin bilim insanlarının bulunduğu araştırma ekipleri içerisinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerin derinleştirilmesi amacıyla doktora sonrası araştırma yapabilirler.

  Yeni ödenek geliyor "Akademik faaliyet ödeneği"
  Madde-42 ile yeni bir kazanç kapısı açılıyor. Akademik faaliyet puanı 30'un üzerinde olan öğretim elemanları faaliyet ödeneğinden yararlanabilecek.

  Akademik kadro başvurularında yanlış beyan verene 2 yıl kadrolara başvuramama ve adli yargılama cezası
  Madde-48 ile akademik kadrolara başvuru tamamen beyana dayalı bir şekilde yapılmaya başlanıyor. Bu demek oluyor ki artık evrak vs. gönderilmeyecek ancak bunun olumsuz sonuçları engellenmek için maddeye şunlar eklenmiştir "Başvurularda adayın beyanı esas alınır. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir ve bu adaylar iki yıl süreyle öğretim elemanı atamalarına ilişkin kadrolara başvuramazlar. Ayrıca haklarında bu işlemleri nedeniyle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur."

  Yardımcı doçentliğe atamada dil puanı şartı geliyor
  Madde-49 ile artık yardımcı doçentliğe atanmak için son 3 yıl içinde yapılan ve TYK'nın kabul ettiği bir sınavdan en az 60 almak gerekiyor. Böylece ÜDS-KPDS maceramızın bitmeyeceğini anlıyoruz yani bir kere alıtım kurtulurum diye bir şey kalmıyor artık.

  Doçent olmak için doktoradan sonra 5 yıl beklemek gerekiyor!
  Madde-50 sayesinde artık doçentlik ünvanı almak aşağıdaki şartlara bağlanacaktır. Bu durumda yeni açılan üniversitelere nasıl doçent bulacakları da merak konusu olacaktır.

  a) Doktora, tıpta veya dış hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesine sahip olduktan sonra beş yıl geçmiş olması ve başvurduğu alanda yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmış olmak.
  b) Doktor unvanının alınmasından sonraki tarihte olmak kaydıyla, Kurul tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında yüz tam puan üzerinden asgarî altmışbeş puan almış olmak.

  Öğretim üyesi dışındaki alımlara ALES yerine Bilim sınavı geliyor yabancı dil barajı yükseliyor!
  Madde-53'de artık ÖSYM tarafından yapılan ve alanlara yönelik bir merkezi bilim sınavından bahsediliyor. Ayrıca alımlarda şu anda 50 olan yabancı dil barajı 55'e yükseltiliyor. MYO'lar için ise yine dil şartı aranmıyor.

  1) Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalarda, Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları ile Kurul tarafından belirlenen bilim alanlarında merkezî sınavdan alınan puanlar esas alınır.
  (2) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalara özgü olarak, yılda en az iki defa yabancı dil sınavı ve alanlara göre yılda en az bir defa bilim sınavı yapılır.
  (3) Öğretim görevlilerinin yabancı dil ve bilim sınavından muaf tutulacağı alanların tespiti ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
  (4) Bir yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak atanabilmek için, ikinci fıkra hükmüne göre yapılan;
  a) Merkezi sınavdan yüz tam puan üzerinden asgari yetmiş puan,
  b) Merkezi yabancı dil sınavından yüz tam puan üzerinden asgarî ellibeş puan
  almış olmak
  ,
  c) İlgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılan bilim sınavına katılmak, şarttır. Bu sınavların değerlendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar Kurul tarafından
  çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Kurul, öğretim elemanı yetiştirme programlarının uygulanmasında (c) bendinde yer alan şartın aranmamasına veya merkezi bilim sınavı yapılmasına karar verebilir.

  Araştırma görevlileri atandıktan itibaren 10 yıl içinde doktoralarını bitirmek zorunda!
  Yine Madde-53'e göre "Araştırma görevlilerinden, atandığı tarihten itibaren on yıl içinde doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitim-öğretimini başarı ile tamamlayamayanların yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilir. Bunlardan yüksek lisans aşamasında başarısız olanlar ilişiği kesildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde müracaat etmeleri halinde yükseköğretim kurumunun memur unvanlı kadrolarına, doktora aşamasında başarısız olanlar ise durumlarına uygun olmak kaydıyla meslek yüksekokullarında öğretim görevlisi, okutman, uzman veya yükseköğretim kurumunun memur unvanlı kadrolarına atanırlar."

  ÖYP'de 5 yılda doktorasını bitiremeyen Üniversitesine dönecek!
  Madde-55 ile öğretim üyesi yetiştirme şartlarında da bazı değişiklikler yapılmış buna göre " Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenimini yapmak üzere, azami olarak sadece yüksek lisans öğrenimi için üç, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için sekiz, sadece doktora öğrenimi için beş yıl süreyle yurtiçinde bir başka Devlet yükseköğretim kurumunda görevlendirilebilir. Bu kişiler, görevlendirildikleri süre kadar kadrosunun bulunduğu Devlet yükseköğretim kurumuna mecburi hizmetle yükümlüdür. Bu şekilde görevlendirilenlere, sadece gidiş ve dönüşte sürekli görev yolluğu ödenir."

  Yine madde 55'in 3. bendinde senete bir düzenleme getirilmeye çalışılmış ancak o kadar kapalı bir şekilde anlatılmış ki ne ödenecek ne ödenmeyecek belli değil kişisel yorumuma göre "lisansüstü öğrenim sırasında kendilerine yapılan malî ve sosyal haklar dışındaki tüm ödemeler" demekle maaşları istemeyecekler gibi düşünüyorum ama bu maddeyi hukukçu arkadaşlarımız yorumlarsa daha iyi olacaktır. Ayrıca mecburi hizmet için yapılan düzenlemede mecburi hizmet yapmak istemeyenlere senedi ödemesi yolu ile yeniden bir yüksek öğretim kurumunda işe girme şansı veriliyor yani senet ödenmedikçe başka üniversitede görev alamıyoruz. "Bu maddeye göre doğacak mecburi hizmet yükümlülükleri, bağlı bulunulan yükseköğretim kurumunda yerine getirilir. Mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile dördüncü ve sekizinci fıkralara göre başka bir kadroya atandıkları halde göreve başlamayan veya göreve başladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılanlar, bu maddeye göre yükümlü oldukları tutarın tamamını ödemedikçe Devlet, vakıf veya özel yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alamazlar."

  Madde-55 düzenlemeleri sadece bunlarla kalmıyor, lisansüstü öğrenim sırasında ilişiği kesilen araştırma görevlilerine bir ay içinde rektörlüklere müracaat etmeleri halinde myo'larda öğretim görevliliği kadrosuna atanma hakkı veriliyor. Tabi yüksek lisans bitirmişlerse, yüksek lisans bitirmeyenler için ise düşünülen formül üniversitede memur kapsamında atanmak.

  Artık Öğretim elemanları Siyasi partilerde resmi olarak görev alabilecek
  Madde-65 Öğretim elemanları ve öğrenciler, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Siyasi partilerin merkez organları ile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alan öğretim elemanları, bu görev süresince Türkiye Yükseköğretim Kurulu ile yükseköğretim kurumlarında idarî görev alamazlar.

  Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunamaz ve siyasi parti propagandası yapamazlar.

  Maddeler konusunda eklemek istedikleriniz veya düzenlenmesi gerekli olanlar var diyorsanız siz de ÖYP Derneği vasıtası ile yasa taslağı Araştırma Görevlisi toplantısında tartışılmak üzere görüşlerinizi BURADAN iletiniz.
  Son düzenleyen Nazmi, 09-11-2012 saat 22:17.
  aselhercai, shockhan, omarfako2 ve 6 diğerleri bunu beğendiler..
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 2. #2
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  09-2011
  Nerden
  İzmir
  Mesaj
  382
  en mantıklısı ve en iyisi 48. madde gayet güzel olmuş en kısa zamanda uygulanmalı, doçentlik için doktora sonrası asgari 5 yıl bekleme süresi ve de dil puanına süre sınırlaması getirilmesi son derece mantıksız ve akademik çalışmaları sekteye uğratacak bir adım... Haa bir de öğretim elemanlarının siyasi partilerde görev alabilecek olması üniversitelerin zaten siyasallaşmadan başının ağrıdığı şu dönemde siyasi kimliklerin iyice açığa çıkması çatışmaları körükleyecek diye düşünüyorum...
  Eğer anlamıyorlarsa boşver tatlım

 3. #3
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  09-2012
  Mesaj
  65
  Çok teşekkürler, emeğinize sağlık. Tabi şimdi bu değişikliklerin ÖYP usul ve esaslarını ne şekilde etkileyeceğini beklememiz gerekecek bir de. Benim tasarıyla ilgili bir soru-yorumum olacak. Sonuçta ALES' in geçerliliği 3 yıl olarak geçtiği için bu yapılan son ALES sınavı olsa bile acaba geçerlilik süresi sonuna kadar ALES puanları da kullanılabilir mi? Yani, örneğin ÖYP puanı hesaplanırken "ALES/Bilim Sınavının %x'i" gibi bir durum olabilir gibi düşündüm; ama tabi sadece yorumum bu yönde.
  ÖYP ile ilgili de tabi ki siz daha iyi bilirsiniz; fakat Aralık alımları için bir değişiklik olabileceğini düşünmüyorum, ekstra bir sınav ayarlanması mümkün değil gibi o tarihe kadar. Hatta bence Temmuz 2013 için bile değişiklik zor ÖYP'de, yani bilim sınavının yapılabileceği tarih 2013 Sonbahar gibi geliyor bana.

 4. #4
  shockhan
  Misafir
  ''Yardımcı doçentliğe atamada dil puanı şartı geliyor
  Madde-49 ile artık yardımcı doçentliğe atanmak için son 3 yıl içinde yapılan ve TYK'nın kabul ettiği bir sınavdan en az 60 almak gerekiyor. Böylece ÜDS-KPDS maceramızın bitmeyeceğini anlıyoruz yani bir kere alıtım kurtulurum diye bir şey kalmıyor ''
  'sa ÖYP lilerden de 65 alma şartı kalması gerekmiyor mu?

  Zira ÖYP'ye Dilden 65 şartı getirmelerinde ki amaç 'Bu adamlar 65 alsınlar bir daha dille uğraşmasın Üye kadrosu eksiği çok yer var doktorlardan sonra açık olan yerlere atansınlar''idi....

  Eee Artık böyle bi durum da ortada yok/olmayacak...

  Haliyle o zaman ÖYP asistanların'ın yl-doktora yapabilmesi için YÖK 'ün belirlediği asgari dil şartı olan(55)notu ve eşdeğerliğinde bir dil puanı alması gerekiyor.


  Bu çelişkiyi açıklayacak bir babayiğit aranıyor!

  Bu konu hakkında YÖK'e Dilekçe yazmayı düşünüyorum, destekleyen arkadaşlarımız olursa hep birikte yüreteceğimiz bir mücadelenin içine girersek bu mantıksızlığı ortadan kaldırabileceğimiz inancındayım...

  Ziraa daha yolun başında olan bir Asistandan -Doçent ataması için gerekli olacak(65 puan)istemek ve yrd.doç zamanına süre sınırı koymak ve üstüne bir daha dil puanı istemek baya abesle iştigal bir durum....

  ee bi daha isteceksen niye 65 istiyorsun , 55 le doktora da yl de yapılmıyor mu ee be YÖK ?
  aselhercai, arşgör ve efendi bunu beğendiler.

 5. #5
  Asistan
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  126
  Nazmi Hocam emeğinize sağlık. umarım yasadaki belirsizlikler giderilir. Ve gene umarım senetlerin hesaplanması konusundaki belirsizlik giderilir ve araştırma görevlilerinin sırtına yüklenen astronomik rakamlar en azından makul seviyelere iner.

 6. #6
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  03-2012
  Nerden
  Ankara
  Mesaj
  374
  Emeğinize sağlık.

 7. #7
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  07-2012
  Mesaj
  70
  Tabi bunları uzun uzun değerlendirmek gerekiyor. Ama herkesi öncelikle ilgilendiren konular ile alakalı, özellikle Ales'in kaldırılması konusunda yanlış bilgi verildiği düşüncesindeyim. Bilim sınavının yapılacağı açıktır, ama Merkezi sınavdan 70 alınacağı ibaresi ne demektir? Umarım bu soruya yanıt verilir ve herkesin içi rahatlar.<

  Özellikle Resarcher(Araştırmacı) Öğretim Görevliliği önemli bir adım diye düşünüyorum. Artık hocaların, ders veren araştırma yapan diye ayrılması gelişen toplum düzeyine ayak uydurmamız için şart idi.
  Bunun dışında üniversite içinde dekanlık ataması dışında, özellikle rektör seçimleri ile hiç demokratik olmayan bir tutum sergilenecek.
  Ayrıca doktora sonrası 5 yıl şartı da sanırım bizim hala uluslararası ölçekte yüksek öğretim kafasında olmadığımızın net bir kanıtıdır.

 8. #8
  Asistan
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  126
  Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde önceki senet borçlularını da kapsar mı acaba? Yoksa sadece yasaya göre kefalet senedi imzalayanlar mı yasadan yararlanır. Yani önceki yasaya göre 200 bin tl olan senet tutarı yeni yasaya göre mesela 30 bin tl yapıyorsa ne olacak? Üniversite hangi rakamı talep edecek? Düşük rakamı talep edebileceği senet elinde yok yüksek rakamlı senedin dayanağı olan kanun maddesi yürülükten kalkmış?

 9. #9
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  194
  Ya arkadaşlar benim kafama takılan nokta, mesela yalnızca doktora eğitmi için 5 yıllığına görevlendirilir diyor. Şimdi bu 5 yılda doktorayı tmamlamk zorunda oldgmz anlamına gelmiyor dimi? Yani ÖYP'de doktorayı tamamlama süresi 6 yıldı. Şimdi 5 yılda görevlendirme bitiyor ise bu durumda 5 yıl sonunda atandığımız ilk üni.ye geri dönmemiz gerekiyor. Acaba 1 yıl da kendi üni.izde doktorayı tamamlamak için mi süre verilecek?

 10. #10
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı omarfako2 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Ya arkadaşlar benim kafama takılan nokta, mesela yalnızca doktora eğitmi için 5 yıllığına görevlendirilir diyor. Şimdi bu 5 yılda doktorayı tmamlamk zorunda oldgmz anlamına gelmiyor dimi? Yani ÖYP'de doktorayı tamamlama süresi 6 yıldı. Şimdi 5 yılda görevlendirme bitiyor ise bu durumda 5 yıl sonunda atandığımız ilk üni.ye geri dönmemiz gerekiyor. Acaba 1 yıl da kendi üni.izde doktorayı tamamlamak için mi süre verilecek?
  Hala 6 yıl orda da dediğim gibi sadece görev 5 yıl yani 1 yılını aatandığınız üni.de tamamlayabileceksiniz.
  omarfako2 ve RAGİ bunu beğendiler.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

Sayfa 1 - Toplam 6 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Akademik Personel Ünvanları ve Açıklamaları
  Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 05-07-2017, 16:04
 2. Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı Açıklandı
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Mr December
  Cevap: 54
  Son Mesaj: 27-11-2012, 13:16
 3. YOK BAŞKANINDAN YENİ AÇIKLAMA (Yeni yükseköğretim yasasının zamanı geldi)
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan bilim_adamı
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 27-05-2012, 21:32
 4. Yeni çıkan torba yasa ve ÖYP'li olmak
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan psoz
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 05-04-2011, 20:28
 5. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler Ve Sorunlar
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-11-2010, 01:47

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git