2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri çerçevesinde öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan üniversiteler :

# Acıbadem Üniversitesi
# Adnan Menderes Üniversitesi
# Afyon Kocatepe Üniversitesi
# Akdeniz Üniversitesi
# Aksaray Üniversitesi
# Anadolu Üniversitesi
# Ankara Üniversitesi
# Bahçeşehir Üniversitesi
# Balıkesir Üniversitesi
# Batman Üniversitesi
# Bilecik Üniversitesi
# Boğaziçi Üniversitesi
# Celal Bayar Üniversitesi
# Cumhuriyet Üniversitesi
# Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
# Çankırı Karatekin Üniversitesi
# Dumlupınar Üniversitesi
# Düzce Üniversitesi
# Ege Üniversitesi
# Erciyes Üniversitesi
# Erzincan Üniversitesi
# Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
# Fırat Üniversitesi
# Galatasaray Üniversitesi
# Gaziantep Üniversitesi
# Gazi Osman Paşa Üniversitesi
# Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
# Hacettepe Üniversitesi
# Harran Üniversitesi
# Işık Üniversitesi
# İstanbul Teknik Üniversitesi
# İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
# Kadir Has Üniversitesi
# Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
# Karadeniz Teknik Üniversitesi
# Kırıkkale Üniversitesi
# Kocaeli Üniversitesi
# Marmara Üniversitesi
# Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
# Mersin Üniversitesi
# Nevşehir Üniversitesi
# Niğde Üniversitesi
# Ondokuz Mayıs Üniversitesi
# Orta Doğu Teknik Üniversitesi
# Pamukkale Üniversitesi
# Rize Üniversitesi
# Sakarya Üniversitesi
# Selçuk Üniversitesi
# Süleyman Demirel Üniversitesi
# Trakya Üniversitesi
# Ufuk Üniversitesi
# Uludağ Üniversitesi
# Uşak Üniversitesi
# Yıldız Teknik Üniversitesi
# Yüzüncü Yıl Üniversitesi
# Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Kaynak...