Değerli hocalarım bir sorum olacaktı...
Yüksek lisans ve doktora başvurularında kendi mezun olduğumuz genel not ortalamasını yüzlük olarak kullanabildiğimiz gibi 4'lük yada 5'lik olan notumuzun YÖK'ün not dönüşüm tablosuna göre çevirip kullanabiliyoruz bunları biliyorum.
Peki başvuru yapmak istediğimiz üniversitenin not sistemini kullanmak istersek kullanamaz mıyız?
Şimdiden cevaplar için teşekkür ediyorum...