Sayfa 118 - Toplam 118 İlkİlk ... 1868108116117118
Bulunan 1.171 den 1.174 - Toplam 1174
Ağaç Şeklinde Aç970Beğeni

35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri

Akademik Personel ve Özlük Hakları Forumunda 35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri Konusunu İncelemektesiniz

Merhabalar, ÖYP ile imzaladığım senetleri doktora bitiminden sonra zorunlu hizmetimi tamamlayarak aldım. 4 yıl boyunca ...

 1. #1171
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  02-2021
  Mesaj
  3

  ÖYP Senet iptali ve hizmet devri

  Merhabalar,
  ÖYP ile imzaladığım senetleri doktora bitiminden sonra zorunlu hizmetimi tamamlayarak aldım. 4 yıl boyunca daha önce yazılanları denedim ve hiçbiri olmadı. Eş durumu, senet devri, iptali vb.
  Başka bir üniversitede kadro kazanan, benim gibi mecburi hizmeti olan arkadaşlarımı yakından takip ettim ve süreci şöyle açıklayabilirim. Lisansüstü eğitim bittikten sonra kadronuzun olduğu üniversitenize iadeniz olur ve mecburi hizmetiniz düşmeye başlar. Lisansüstü eğitimde ne kadar süre geçirdiyseniz o kadar mecburi hizmetiniz olur. Tez aşamasından üniversitesine dönenler hariç (onlarından doktoradan sonra hizmeti düşmeye başladığı için onlarda lisansüstü eğitim kadar kalırlar ama mecburi hizmetleri üniversitelerine döndükleri için artmaz ve doktoradan sonra kısa sürede tamamlarlar).Kadronuz üniversitenize iade edilmeden önce son maaşınız ne kadar ise o kadar ve yüzde 50 faizi, dil kursu ve kullandığınız ödenekler varsa hepsi hesaplanır. Bu yüklü miktarı öderseniz mecburi hizmeti tamamlamış sayılırsınız. Ödemezseniz mecburi hizmeti tamamlamaktan başka çareniz kalmaz. ÖYP senet devrinin ya da zorunlu hizmetinin devrinin emsalini görmedim. YÖK geçişe olumsuz görüş bildiriyor, ve ÖYP kadronuzun bulunduğu üniversitedeki rektör hocayıda ikna etmeniz gerekiyor (muvafakat neredeyse imkansız). Geçmek istediğiniz üniversite ilanını kazansanız bile süreç uzayacağı için (dava, mahkeme, muvafakat aşamaları, Yök'ün görüşü) kadro yanabilir. Eş durumu için ÖYP li olan hocamızın bulunduğu üniversiteye geçmek daha olası, iki eş de ÖYP li ise hangisi önce bitiyorsa uzun sürecek olanın yanına geçmek daha mantıklı gibi. Tez aşamasında dönen arkadaşlarım daha avantajlı oldular. 7 yılda doktora sonrası doçentlik ve profesör kadrosundan sonra çok fazla bir yere geçilemiyor. (gitmek istediğiniz yerde de en az bir profesör olacağı için). Ben bu durumları yaşadım umarım sizler yaşamazsınız ve senetler iptal olur. Soru gelirse zamanım oldukça cevaplamaya çalışacağım. Tüm hocalarımıza kolaylıklar dilerim.
  Son düzenleyen birbilen, 09-02-2021 saat 00:06.
  Olayı yaşayanlar bilir, izleyenler yorum yapar.

 2. #1172
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  02-2012
  Mesaj
  78
  https://www.memurlar.net/haber/96777...urce=headlines

  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilen araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinden doğan mecburi hizmet yükümlülüklerine karşılık olarak maaş ödemelerinin geri alınamayacağına hükmetti!

 3. #1173
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2021
  Nerden
  Ankara
  Mesaj
  1
  Yargıtay, Mecburi Hizmetli Araştırma Görevlileri Hakkında Maaşlarının Geri İstenemeyeceğine hükmetti!!!

  Yargıtaydan aldığımız emsal kararda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilen araştırma görevlisi mecburi hizmetini tamamlamadan görevinden istifa yoluyla ayrılmıştır. İmzalanan taahhüt ve kefalet senedine göre üniversitece araştırma görevlisi aleyhine başlattığı işlemlere karşı, ilk derece mahkemesinde tarafımızca dava açılmıştır. Mahkemece yükleme senedinde yazılı "bana yapılan ödemelerin tümü" ibaresinin maaş ödemelerini de kapsayacak şekilde davacı tarafa yapılacak tüm ödemeler şeklinde anlaşılması gerektiğini, davalı tarafından yüklenme senedine dayalı olarak davacıya yapılan maaş ödemelerinin geri alınması işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosya tarafımızca temyize götürülmüştür.

  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; "Araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesine göre yapılan görevlendirme kapsamında çalışırken her ne kadar maaş almakta iseler de; yüklenme senedindeki şartların ihlali halinde bu çalışma karşılığı alınan maaş ödemelerinin geri verilmesi yönündeki düzenleme ile başlangıçta angarya yasağı söz konusu değilken, taahhüdün ihlali halinde maaşların geri verilmesi halinde araştırma görevlisi ücret ödenmeksizin çalışmış olma durumunda olacağından senet maddesinde maaşların geri ödeneceği yönündeki düzenlemenin bu yönüyle de angarya yasağının ihlali olduğu kabul edilmelidir." gerekçeleriyle yükleme senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ödenen maaşların geri verileceği hükmünü geçersiz sayarak ve istirdat istemimizin ve davamızın kabul edilmesi gerektiğine hükmederek ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

  Faydalı olması dileğiyle...

  Tüm karar metni:
  T.C.

  YARGITAY

  3. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2020/4022

  Karar No: 2021/599

  Mahkemece, yükleme senedinde yazılı "bana yapılan ödemelerin tümü" ibaresinin maaş ödemelerini de kapsayacak şekilde davacı tarafa yapılacak tüm ödemeler şeklinde anlaşılması gerektiğini, davalı tarafından yüklenme senedine dayalı olarak davacıya yapılan maaş ödemelerinin geri alınması işleminin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Dava, 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca imzalanan yüklenme senedinden kaynaklı istirdat istemine ilişkindir.

  Davalı ... tarafından imzalanan noterde tanzim edilen 28.12.2010 tarihli yüklenme senedinin 1. maddesinde .... Üniversitesinde eğitim bulunduğu süre kadar mecburi hizmet taahhüdünde bulunduğu, 2. maddesinde ....istifa suretiyle ayrıldığı takdirde eksik kalan mecburi hizmet süresiyle orantılı olarak %50 fazlasıyla birlikte ödenmesinin taahhüt edildiği, 3. maddesinde ....yapılan ödemelerin tümünü sarf edilen meblağın %50 fazlası ve yasal faizi ile birlikte ödeneceğinin taahhüt edildiği görülmektedir.

  Türk hukukunda mecburi hizmet yükümlülüklerinin bir kısmı Anayasa'da bir kısmı ise kanunlarda düzenlenmiştir. Eğitilme ve yetiştirilme karşılığı olarak öngörülen mecburi hizmet yükümlülüğü 2547 Sayılı Kanun'un 33.,35. ve 39. maddelerinde düzenlenmiştir. 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesinde araştırma görevlilerinin yurtiçinde bir diğer üniversitede görevlendirilmeleri, öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri ise 39. maddede düzenlenmiştir.

  2547 Sayılı Kanun'un 35.maddesinde "Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler. Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır." şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. Yine bu kanun maddesine dayanılarak çıkarılan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4/4 maddesinde ''Görevlendirme veya atama işlemlerinden önce adaylardan, kendilerine kadrosu tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi şartları içinde lisansüstü eğitim -öğretim süresi ( tatiller dahil ) kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınır. Bu senette ilgili araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim -öğretimlerini tamamlamasından sonra ne kadar süre sonra kadroyu tahsis den üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğinin belirten bir hüküm de yer alır.'' hükmü düzenlenmiştir.

  Kanun' un 35. maddesinde mecburi hizmet yükümlülüğünün ihlali halinde öngörülen tek yaptırım araştırma görevlisine başka bir yüksek öğretim kurumunda görev verilmemesidir.

  Kanunda yer almamasına rağmen yönetmelikle araştırma görevlilerinden yüklenme senetleri alınacağı düzenlenmiştir. Kişi kendi iradesi ile kamuda çalışma özgürlüğünü kullanmış olup öngörülen tek yaptırımın araştırma görevlisine başka bir yükseköğretim kurumunda görev verilmemesi olduğu dikkate alındığında kanunda yaptırım konusunda bir eksikliğin olduğu ortadır.

  Anayasa'nın 18. maddesinde zorla çalıştırma yasağı ile birlikte düzenlenen angarya yasağı açısından yüklenme senetlerindeki maaşın geri verileceği yönündeki düzenleme değerlendirildiğinde; angarya yasağı, Anayasa Mahkemesi kararlarında; kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılması, bir maldan ya da kişinin çalışmasından karşılıksız yararlanma şeklinde tanımlanmıştır. (B.K.. AYM, E; E:2011/150, K:2013/30, KT:14.02.2013 ) Araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesine göre yapılan görevlendirme kapsamında çalışırken her ne kadar maaş almakta iseler de; yüklenme senedindeki şartların ihlali halinde bu çalışma karşılığı alınan maaş ödemelerinin geri verilmesi yönündeki düzenleme ile başlangıçta angarya yasağı söz konusu değilken, taahhüdün ihlali halinde maaşların geri verilmesi halinde araştırma görevlisi ücret ödenmeksizin çalışmış olma durumunda olacağından senet maddesinde maaşların geri ödeneceği yönündeki düzenlemenin bu yönüyle de angarya yasağının ihlali olduğu kabul edilmelidir.


  Tüm bu nedenlerle yüklenme senedindeki mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde araştırma görevlisi kadrosunda bulunmanın ve çalışmanın karşılığı olan maaşların geri verileceğine dair senet hükmünün geçersiz olduğu kabul edilerek davacının istirdat isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirir.

  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 Sayılı HMK'nin geçici madde 3 atfıyla 1086 Sayılı HUMK'nin 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28.01.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 4. #1174
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2021
  Mesaj
  8
  Merhaba. Ben ÖYP ile bir devlet üniversitesinde arastima görevlisi olarak çalışıyorum. Doktora tez izleme sürecinde idim. 1. Tez izlemeye danışman hocamın bilgisi dahilinde sağlık sorunlarından dolayı girememistim. 2. Tez izlemeye gerekli düzenlemeleri yapıp online olarak girdim. Bölüm başkanıni karşısına alamayacağını belirten danışmanım dahil oy birliğiyle yetersiz notu verilerek bırakıldım (ki bir sayfasını dahi okumadilar) şimdi izinde olduğumdan dolayı tarafıma tebliğ yapılmadı daha. Şimdi hem kadromdan hem de doktoradan atılmış olacağım. Benim durumla ilgili bir emsal var mıdır, bu süreçte tebligi mi bekleme liyim, ya da başka bir öneriniz olur mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim

Benzer Konular

 1. 35.Madde İptali ve Geri Dönme
  ÖYP Hakkında Genel Bilgiler forum içinde, yazan celik58
  Cevap: 55
  Son Mesaj: 25-02-2019, 00:53
 2. 35. Madde ile atanmada imzalanan Taahhüt ve Kefalet Senedinin İptali
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan Osman32
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 24-02-2019, 05:41
 3. ÖYP 35. Madde ve 39. Madde Dilekçe Örnekleri
  ÖYP Yönetmelikleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 311
  Son Mesaj: 24-04-2016, 10:20
 4. 35. Madde İle Görevlendirme Talebi İle İlgili Emsal Dava
  ÖYP Lisansüstü Eğitim Üniversiteleri forum içinde, yazan erenyl
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 24-09-2013, 18:21

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git