+ Konuyu Cevapla
Sayfa 2 - Toplam 32 İlkİlk 123412 ... SonSon
Bulunan 11 den 20 - Toplam 315

ÖYP Zorunlu Hizmetlerinde Değişiklik Yapıldı!

ÖYP Hakkında Genel Bilgiler Forumunda ÖYP Zorunlu Hizmetlerinde Değişiklik Yapıldı! Konusunu İncelemektesiniz

Şimdi aklıma takılan birkaç soru var. 35. madde ile görevlendirildiğimiz üniversitede devam etmek için, aynı ...

 1. #11
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  44
  Şimdi aklıma takılan birkaç soru var. 35. madde ile görevlendirildiğimiz üniversitede devam etmek için, aynı şehirde yaşayan eşimizin memur olarak mı çalışması gerekiyor, yoksa sigortalı herhangi bir işte çalışması yeterli midir? Diğer sorum eş durumu tam olarak nasıl işliyor yani 35. madde ile görevlendirilmemiz bittikten sonra asıl kadromuzun olduğu üniversite eşiniz buraya gelsin gibi bir şey diyebilir mi? Talepler tam olarak nasıl işliyor, ben eşimin yaşadığı şehirde yaşamak istiyorum ya da eşim benim yaşadığım yere gelsin gibi bir istekte mi bulunuluyor?

 2. #12
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  12-2012
  Mesaj
  262
  eş durumundan faydalanabilmek için eşin hangi kriterlerde olması gerekli? yani illa devlet memurumu yoksa esnaf da olabiliyormu?

 3. #13
  Editör
  Üyelik Tarihi
  10-2014
  Mesaj
  629
  Alıntı tugbalevent Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  eş durumundan faydalanabilmek için eşin hangi kriterlerde olması gerekli? yani illa devlet memurumu yoksa esnaf da olabiliyormu?
  En temel kriter bir devlet kurumunda çalışıyor olmasıdır.
  2013 Temmuz ÖYP Araştırma Görevlisi, 2015 Kasım TÜBİTAK Doktora Bursiyeri
  “Bir insanı etik açıdan eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma yeni bir bela kazandırmaktır.” Theodore Roosevelt

 4. #14
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  2 önerge verilmiş ilki kabul edilmemiş o edilseydi çok daha rahat olacaktı ama bu da bir gelişme..

  26. madde görüşmesi meclis tutanakları;26’ncı madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 26 ncı maddesi ile, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümleye “Bu mecburi hizmet” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

  Aytuğ Atıcı Ali Öz Mehmet Doğan Kubat

  Mersin Mersin İstanbul

  Ali Ercoşkun Osman Aşkın Bak Osman Boyraz

  Bolu İstanbul İstanbul

  İhsan Şener

  Ordu

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının; 26. maddesinin 2. cümlesinde geçen “bu mecburi hizmet” ibaresinden sonra gelmek üzere “657 sayılı devlet memurları nakil ve atamaları yönetmeliği şartları dışında” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

  Zühal Topcu Lütfü Türkkan Ali Öz

  Ankara Kocaeli Mersin

  Mehmet Şandır Alim Işık D. Ali Torlak

  Mersin Kütahya İstanbul

  S. Nevzat Korkmaz Emin Çınar

  Isparta Kastamonu

  BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

  SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Katılmıyoruz.

  BAŞKAN – Hükûmet?

  SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

  BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Işık. (MHP sıralarından alkışlar)

  ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 26’ncı maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

  Öncelikle, bu tasarının Genel Kurul ve Komisyon görüşmeleri aşamasında muhalefet partilerinden gelen haklı eleştirileri dikkate alarak gerekli düzeltmeleri yapma konusunda hassasiyetini esirgemeyen Sayın Bakana teşekkür etmek istiyorum.

  Özellikle Genel Kurul aşamasında karşı çıktığımız 2 temel konu vardı. Birincisi, Bakanlık çatısı altında bir yeni üniversite kurulması hem Anayasa’ya hem yasalara aykırıdır. Dolayısıyla, bunun bu tasarı metninden çıkarılması gerektiğini söylemiştik. Şimdi çıkarılacağı yönünde ortak bir anlaşmaya varıldı. İkincisi de Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde şube müdürleri ve benzeri düzeydeki müdürlerle ilgili atamada, yargı kararıyla iptal edilen atamaların yeniden bu yasa içerisine konulan bir düzenlemeyle, yargı kararını hiçe sayacak şekilde yeni bir düzenleme vardı. Bunun da olmaması gerektiğini söyledik. O konuda da bu hassasiyetimizi dikkate alarak, yine o maddenin de çıkarılması yönünde ortak bir irade sergilendi. Bu nedenle bu 2 önemli sakıncanın giderilmiş olması nedeniyle Hükûmete de bu anlamda yaptığı olumlu katkıdan dolayı ve bu önerileri dikkate aldığından dolayı teşekkür etmek istedim.

  Bu önergemizde de özellikle mecburi hizmeti olan sorumlular hakkında herhangi bir şekilde, mecburi hizmet süreleri sırasında yer değişimi yapılmayacağı yönündeki hükmü içeren düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Nakil ve Atamaları Yönetmeliği’nde, yani eş durumu ve sağlık ve benzeri gibi haklı, geçerli sebebi olanları dışta tutmak üzere bir düzenleme önerdik. Umarım bunu da kabul edecektir değerli Genel Kurulun siz değerli üyeleri.

  Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, özellikle sağlık alanında yeterli hizmetlerden payını alamayan ilim Kütahya’nın sağlıkla ilgili bazı temel eksikliklerinin bugüne kadar giderilememiş olması nedeniyle hemşehrilerim adına talepleri tekrar Sayın Bakana iletme ihtiyacı duyduğumu da ifade etmek istiyorum.

  Bunlardan birisi, bilindiği gibi, ilimiz Kütahya bugün ikinci basamak devlet hastanesi olmayan ilk ildi, birkaç il daha ilave edildi ve hâlen yıllardır bu ihtiyacı giderilemiyor. Sağlık Bakanlığının 2011-2013 yatırım programına 500 yataklı bir devlet hastanesinin yapımı girmiş olmasına rağmen maalesef 2011 yılında yapılan bir değişiklikle hastanenin yer değişikliği gündeme geldi ve bugüne kadar bu hastane eski programdan çıktığı şekliyle kaldı, şu anda yapılıp yapılmayacağı meçhul durumda. Bunun bir an önce yapılması konusundaki talebi tekrar iletiyorum. Sayın Bakan detaylı bir şekilde biliyor, çünkü bu konuda kendisini de sözü var.

  İkincisi, 2011 yılında yaşanan Simav depremi nedeniyle hastane yerinin değiştirilmesi gündeme geldi. Şimdi yeni durumda hastanenin yapılacağı sözü verildi, yerel seçimler öncesi sayın bakanlar o ilçeyi ziyaretlerinde “1 Nisan tarihinde temeli atılacak olan hastanenize kavuşmak istiyorsanız oyu bize verin.” dediler ama o günden bugüne yine hastane yapılamadı.

  Üçüncüsü, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde 2010 yılında inşaatı tamamlanan 520 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi bugüne kadar hizmete açılamadı. Bu konuda çok ciddi iddialar kamuoyuna taşınmış durumda. Bir an önce bu boş bekleyen binaların hizmete açılması yönündeki talebimizi bir kez daha iletiyorum.

  Son olarak da, Gediz Devlet Hastanesinin inşaatı başlatıldı ama müteahhitler yarım bıraktı, kaçtılar gittiler. Gediz esnafından yapılmış olan alışverişlerin parası dahi ödenmedi. Oldukça mağdur durumda olan çok sayıda hemşehrim var. Bu hastanenin akıbetinin de ne olacağı konusu sorumlular tarafından bugüne kadar açıklanmadı.

  Sayın Bakanım, bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterirseniz hemşehrilerim adına teşekkür edeceğim.

  Tekrar kanunun hayırlı olmasını diliyor, hayırlı akşamlar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

  BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Işık.

  Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

  Diğer önergeyi okutuyorum:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 26 ncı maddesi ile, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümleye “Bu mecburi hizmet” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

  Aytuğ Atıcı (Mersin) ve arkadaşları

  BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

  SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

  BAŞKAN – Hükûmet?

  SAĞLIK BAKAN MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

  BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

  Gerekçe:

  Eş durumu ve sağlık mazereti hallerinde mecburi hizmetin, başka öğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilebilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

  BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

  Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 26’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
  taluyka bunu beğendi.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 5. #15
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  168
  çok iyi bir gelişme bu ama bu gelişmenin ortaya çıkardığı sorular sorular... şu nasıl olacak sonra ne olacak hepsi bir muamma :8
  Hadi beni güldür biraz...

 6. #16
  Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  03-2012
  Mesaj
  2.043
  Alıntı tugbalevent Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  eş durumundan faydalanabilmek için eşin hangi kriterlerde olması gerekli? yani illa devlet memurumu yoksa esnaf da olabiliyormu?
  Alıntı Ink Bottle Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  En temel kriter bir devlet kurumunda çalışıyor olmasıdır.
  Alıntı Travel Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Şimdi aklıma takılan birkaç soru var. 35. madde ile görevlendirildiğimiz üniversitede devam etmek için, aynı şehirde yaşayan eşimizin memur olarak mı çalışması gerekiyor, yoksa sigortalı herhangi bir işte çalışması yeterli midir? Diğer sorum eş durumu tam olarak nasıl işliyor yani 35. madde ile görevlendirilmemiz bittikten sonra asıl kadromuzun olduğu üniversite eşiniz buraya gelsin gibi bir şey diyebilir mi? Talepler tam olarak nasıl işliyor, ben eşimin yaşadığı şehirde yaşamak istiyorum ya da eşim benim yaşadığım yere gelsin gibi bir istekte mi bulunuluyor?
  Hocam eş durumunda artık memur olma zorunluluğu kalktı. Belli bir gün sigortası yatmış ise eş durumundan tayin yapılabiliyor.
  Son düzenleyen Sercan, 14-11-2014 saat 14:32.
  Travel, qpuro ve Ink Bottle bunu beğendiler.

 7. #17
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  44
  Alıntı srcnyldz Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Hocam eş durumunda artık memur olma zorunluluğu kalktı. Belli bir gün sigortası yatmış ise eş durumundan tayin yapılabiliyor.
  Teşekkür ederim. Peki talep nasıl olacak, yani kimin kimin yanına gideceğine nasıl karar verilecek? Özelde çalışan eşin yanına gidilmesi mi gerekecek?

 8. #18
  Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  03-2012
  Mesaj
  2.043
  Alıntı Travel Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Teşekkür ederim. Peki talep nasıl olacak, yani kimin kimin yanına gideceğine nasıl karar verilecek? Özelde çalışan eşin yanına gidilmesi mi gerekecek?
  Hangi şehrin önceliğe ihtiyacı varsa orada buluşulacak. Eskiden rütbeye bakılırdı, rütbesi düşük olan, yükseğin yanına gelirdi. Şimdi şehrin ihtiyacına bakılıyor.

 9. #19
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  168
  ben 50 d liyim ve 35. madde hakkımı kullanmamıştım, şu an 35. madde istesem bu beni de kapsar değil mi? çünkü eşim başka şehirde memur ama akademisyen değil
  Hadi beni güldür biraz...

 10. #20
  Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  03-2012
  Mesaj
  2.043
  Alıntı taluyka Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  ben 50 d liyim ve 35. madde hakkımı kullanmamıştım, şu an 35. madde istesem bu beni de kapsar değil mi? çünkü eşim başka şehirde memur ama akademisyen değil
  Hocam benim cevabıma göre mi sordunuz? Benim cevabım malesef akademik personel için geçerli değil. Yani siz akademik personelseniz ve eşiniz normal devlet memuru ise, eşiniz kriterleri yerine getirmiş ise sizin yanınıza gelebilir. Siz onun yanına geçemezsiniz. Eğer ikinizde 657'li olsaydınız kimin kimin yanına geçeceği yukarıdaki yazdığıma göre belli olacaktı.

  Düzeltme: İlgili madde kabul olmuş Zorunlu hizmeti olanlar için iyi bir haber.
  Son düzenleyen Sercan, 14-11-2014 saat 16:02.
  taluyka bunu beğendi.

Benzer Konular

 1. e-YDS yapıldı mı?
  YDS - Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı forum içinde, yazan Uadevadam
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 08-09-2014, 20:59
 2. YLSY 2013 Basın Açıklaması Yapıldı
  YLSY - 2013 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Bursu forum içinde, yazan globalerol
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 23-07-2013, 19:30
 3. Türkiye Bursları’na 51 Bin Başvuru Yapıldı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 08-06-2013, 23:46
 4. YÖK Yasa Taslağı İçin Son Çalıştay Yapıldı
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 16-04-2013, 11:15
 5. 19 Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 08-07-2012, 22:17

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git