akademik zam 2. torba yasaya girecektir büyük ihtimalle

2. torba yasa da 17 ekimde meclise gelecek ve komisyonuydu genel kuruluydu kabulüydü onayıydı yayımlanmasıydı derken

kasım ayında zamlı maaşları alırız en iyimser senaryoyla