Öyp aralık 2014 kılavuzuna göre
2-3-YURT İÇİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
(2) ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilirler.

demiş, ayrıca aynı kılavuzun

6- ÖYP’DE SIKÇA SORULAN SORULAR
(16) 6 Aylık Dil Eğitimi Süresince nasıl görevlendirileceğim? Maaş alabilecek miyim?
ÖYP araştırma görevlileri, yurtiçi yabancı dil eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca görevlendirilirler. Maaş ise atama yapıldığı tarih itibariyle hesaplanır ve dil eğitimi süresince kesilmez.

Atandığımız takdirde yukarıdaki maddeleri göstererek 35. madde ile görevlendirmeyi kabul etmeyip 39.madde ile görevlendime isteyebilecek miyiz?
Hiç değilse yabancı dil eğitimi sırasında senet işleriyle uğraşmayalım.