hiçbir sorun olmuyormuş atılma olmuyormuş bugün öğrenci işlerini aradık