2022 Ek Ders Ücreti Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

serkan
serkan 21.01.2022
Güncellendi 21/01/2022

2022 yılı ek ders ücreti, hafta içi ve gündüz eğitim veren örgün eğitim kurumlarında ek ders başına 27.29 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri, 2022 yılında ek ders ücreti olarak girdikleri ders başına 27.29 TL ücret alırken, destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere ek ders ücreti olarak 34,09 TL ödenmektedir.

- Reklam -

Ek ders görevini yerine getiren öğretmen ve diğer eğitimciler, haftalık periyotlar ile girdikleri zorunlu derslerin dışında, bu derslere ek olarak bazı derslere girerek eğitim vermektedir. Adından da anlaşılacağı üzere ek ders olarak adlandırılan bu dersler arasında öğretmen ya da eğitimcilerin girdikleri her ders için ekstra ücret almaktadır. Öğretmenlerin girdikleri ek derslerden aldıkları ücret, her yıl düzenli olarak artış göstermektedir. Normal şartlar altında haftada 15 saatlik zorunlu dersi bulunan öğretmenler bu 15 saatlik dersin karşılığını aldıkları gibi 15 saatin üzerinde girdikleri her dersin ücretini de ek ders ücreti olarak tahsil etmektedir.

Ek Ders Ücretleri 2022

2022 yılı ek ders ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen, öğretmenlerin 15 saatlik haftalık ders programları dışında girdikleri ek derslerden aldıkları ücret demektir. Öğretmen ve diğer eğitimciler girdikleri her ek dersten ücret almaktadır. Ek ders adından da anlaşılacağı üzere, öğretmenlerin sabit maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde ayrıca girdikleri derslere denmektedir.

İlgili kanunlara göre öğretmenler maaşlarının karşılığı olarak bir haftalık periyotta 15 saat derse girmek durumundadır. Söz konusu 15 saatlik eğitim vermelerine karşılık aldıkları sabit maaştır. Ancak haftalık sınır olan 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ya da sosyal kulüp veya etkinlik görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti almaktadır.

- Reklam -

Ek Ders Ücreti Kime Ödenir?

Ek ders ücreti ödemesi, MEB tarafından belirlenen 15 saatlik haftalık ders limitinin üzerinde ek derse giren öğretmenlere yapılır. Mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla sınıf öğretmenliği bulunan, sosyal kulüp görevi olan ya da eğitim kurumu içinde ders yerine sayılan çeşitli etkinliklerde görev alan öğretmen ve eğitimciler, girdikleri ek ders başına ücret almak durumundadır. Bu eğitimcilere ve öğretmencilere, görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara göre değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenmektedir.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti hesaplama işlemi, 2020 yılının ilk 6 aylık kısmında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ücretten iki tür kesinti yapılmaktadır.

 • Damga vergisi kesintisi,
 • Gelir vergisi kesintisi

Bu iki kesinti çarpımla elde edilen tutardan çıkarıldıktan sonra 2022 yılı ek ders ücretinin net rakamı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 2021 yılının ikinci yarısında meydana gelen enflasyon farkı da bu hesaplamada önem teşkil etmektedir. Öte yandan eğitim personelinin almış olduğu ek ders ücretlerine de farklı oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılabilmektedir. Bu koşullar altında ek ders ücreti bazı koşullara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin eğitim verilen kurumun niteliği, gece ya da gündüz vakti eğitim verilmesi, eğitim kurumunun yükseköğretim kurumu olup olmaması gibi etkenler ek ders ücretlerinde fark yaratmaktadır.

- Reklam -

Ek Ders Ücretleri Neye Göre Değişir?

Ek ders ücretlerinin değişmesi bazı faktörlere bağlıdır. Birbirinden farklı eğitim kurumlarında ek ders olarak hizmet veren öğretmenlerin ya da eğitimcilerin almaları gereken ücretler de doğal olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca eğitimin gece ya da gündüz vakti yapılması da en çok önem taşıyan faktörler arasında yer almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse ek ders ücretlerinin tutarları üzerinde belirleyici etkisi bulunan koşulları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Eğitimin zamanı, gündüz ya da gece vakti verilip verilmemesi,
 • Ek dersin verildiği yerin örgün ve yaygın eğitim kurumu olup olmaması,
 • Özel sınıf ya da cezaevinde ek ders verilmesi,
 • Destekleme ya da yetiştirme kurslarında ek ders verilmesi,
 • Eğitimin hafta sonu ya da tatil günlerinde verilip verilmemesi,
 • Gece eğitimi verilmesi

Görüldüğü üzere bu tür değişkenler ek ders ücretleri üzerinde farklılık göstermektedir. Bu değişken faktörler göz önünde bulundurularak ek ders ücretlerinin tutarında artış ya da azalma görülebilmektedir.

2022’de Ek Ders Ücretleri Katsayıları

2022 yılında ek ders ücretleri, 657 satılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2020 yılında mali yıl bütçe kanunu ve toplu sözleşmede yer alan hükümlere göre aylık katsayısı alınarak hesaplanmaktadır. Ek ders ücretlerinin katsayıları şu şekilde belirlenmiştir:

- Reklam -
 • Gündüz öğrenimi yapan eğitim kurumlarında ek ders ücreti katsayısı 140,
 • Gece öğrenimi yapan eğitim kurumlarında ek ders ücreti katsayısı 150’dir.

Diğer Ek Ders Ücret Tutarları

Diğer ek ders ücret miktarları, şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Gündüz ek ders: 27.29 Lira olacak
 • Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak
 • Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu
 • Gece ek ders: 29,191 Lira olacak
 • Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir