Sayfa 2 - Toplam 8 İlkİlk 1234 ... SonSon
Bulunan 11 den 20 - Toplam 80
Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni

Öğretim Elemanlarının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü

Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri Forumunda Öğretim Elemanlarının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Konusunu İncelemektesiniz

tamam da nazmi hocam zorunlu hizmet sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmediğimizde o maaşıda geri istemiyorlar mı?...

 1. #11
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  41
  tamam da nazmi hocam zorunlu hizmet sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmediğimizde o maaşıda geri istemiyorlar mı?

 2. #12
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı levent_ce Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  tamam da nazmi hocam zorunlu hizmet sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmediğimizde o maaşıda geri istemiyorlar mı?
  İlk mesajdaki makaleyi okudunuz mu?
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 3. #13
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  41
  giriş kısmını okudum zorunlu hizmet sözleşmesine gerek olmadığından bahsetmiş ama bunu uygulayan üniversite yok ki sözleşme imzalıcaz bir şekilde. yanlış mı anlamışım?

 4. #14
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı levent_ce Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  giriş kısmını okudum zorunlu hizmet sözleşmesine gerek olmadığından bahsetmiş ama bunu uygulayan üniversite yok ki sözleşme imzalıcaz bir şekilde. yanlış mı anlamışım?
  O zaman baştan sona kadar okuyunca tamamen anlayabileceksiniz Kanun maddeleri ile her şey yazılmış danıştayın seneti nasıl iptal ettiği ve görüşleri var, o yüzden ben bir yorum yapmıyorum. Sizlerinde faydasına olduğu için baştan sona okumanızı istiyorum.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 5. #15
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  396
  Okuduk Nazmi hocam, her şey açık ve net belirtilmiş. Örneklerle de ispat edilmiş. Bu makaleyi araştırıp yazan hocamıza da teşekkür ediyorum.

 6. #16
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  41
  bende okudum ama gel gelelim uygulamada yok

 7. #17
  Asistan
  Üyelik Tarihi
  04-2011
  Mesaj
  197
  Ancak, 01.08.1996 tarih ve 4160 sayılı Kanunun 2. maddesiyle DMK‟ya eklenen EK 35. madde ile yurt içinde okutulan öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Buna gö-re, “kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğ-rencilere mecburî hizmet yükümlülüğü getirilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburî hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriye-te atanmalarından sonra kurumlarından mecburî hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburî hizmet yü-kümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dâhil) ortadan kalkar.

  Bu durumda, dil eğitimi için diğer üniversitelerde bulunun öyplilerin de mecburi hizmet yükümlülüğü ortadan kalkar mı? Ya da bu durum sadece lisansüstü eğitim için mi geçerlidir?

 8. #18
  Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  1.750
  Bu iş yine çorba oldu. Bir yandan dava sonuçları bir yandan "bize ne arkadaş danıştaydan" anlayışındaki üniversite yönetimleri...zaten hangi danıştay kararı adam akıllı uygulanıyor ki bu ülkede Bir de olayın şu tarafı var. Eğer bu cidden uygulanırsa ÖYP'nin ne anlamı var...Bence işlevsizleşiyor..Kimse geri dönmez ki doğudaki üniversitelere....devlet artık ordaki üniversite binalarını düğün salonu olarak kiraya verir

 9. #19
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  729
  Hocam facbookta yazdıgim gibi burada da yazayım: öncelikle sorgulanması gereken DMK ek 35. maddesi araştırma görevlilereni kapsıyor mu? uniler bunu kabul etmiyorlar ve idari mahkemeye senet iptali için başvuranlara karşı bu maddenin araştırma görevlisini kapsamadığı şeklinde savunma yapılıyordu. Genelde senet iptali için idari mahkemeye başvuranlar danıştay kararları hükmünce kazandılar. Geçenlerde bu konu ile ilgili yahoo 35. madde grubunda bir paylaşım oldu. Buna göre daha önceden davalar idari mahkemelerde görülüyordu ve üst makam danıştaydı. Şimdi ise asliye hukuk mahkmelerinde ve üst makam da yargıtay. Yani artık danıştayın kararlarının bağlayıcılığı kalmadı. Uyuşmazlık mahkemesi de davaların asliye hukuk mahkemesinde görülmesi yönünde görüş bildirdi. Artık uniler asliyeye başvuruyor ve kazanıyor yani üzülerek de olsa söylemeliyim ki senetlere devam zorunlu hizmete devam...

 10. #20
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  729
  35. Madde Davalarında Görevli Yargı Yeri: Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Yeni Kararları  Uyuşmazlık Mahkemesi’nin iki yeni kararında; Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi kapsamında açılan mecburi hizmet iptali ve kefalet senedi iptali davaları için “adli yargının” görevli olduğuna karar verildi. 2010/11 E. 2010/202 K. ve 2010/207 E 2011/61 K. sayılı iki karar, 14.10.2011 tarih ve 28084 (Mük) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.  Önceki durum:  Aslında, kefalet senedi iptali için “adli yargının” görevli olduğu yönünde 2004 yılında verilmiş başka bir Uyuşmazlık Mahkemesi kararı bulunuyordu (08.07.2004 tarih ve 25516 sayılı RG.). Fakat, davanın hatalı açılış şekli ve 33. madde kapsamında yurt dışına gönderilen araştırma görevlisine ilişkin olması gibi burada açıklamaya gerek olmayan nedenlerle, bu karar bu bültene konu davalar açısından emsal değeri taşımıyordu.  Dolayısıyla, yukarıdaki iki yeni karardan önce, hem idari yargı (idare mahkemeleri ve temyiz yeri olarak Danıştay) hem de adli yargı (asliye hukuk mahkemeleri ve temyiz yeri olarak Yargıtay), söz konusu davalar için kendini görevli görüyordu. İdari yargıda görülen davalarda, 2007 yılından beri araştırma görevlisi lehine karar veriliyor, mecburi hizmet yükümlülüğü ve kefalet senedi iptal ediliyordu. Adli yargının ise kararlı bir içtihadı yoktu. Üniversitelerin açtığı davalar bazen kefalet senedi geçersiz bulunarak reddediliyor iken, bazen de araştırma görevlileri yüksek tazminatlara mahkûm ediliyordu. Bu nedenle, araştırma görevlilerine; üniversite kendilerine “adli yargıda” bir dava açmadan önce çabuk davranarak üniversiteye karşı “idari yargıda” dava açmalarını tavsiye ediyorduk.  Uyuşmazlık Mahkemesi’nin yeni kararları:  İlk karara konu olayda; İnönü Üniversitesi adına ODTÜ’de öğrenim görmekte olan F.M. istifa etmiş, istifa kabul edilerek kadro geri iade edilmiş, İnönü Üniversitesi borç hesabı yaparak bunu taksitlendirmiş, F.M. bazı taksitleri ödemiş, fakat sonradan hem taksitlendirme işlemi hem de kefalet senedinin geçersiz olduğundan bahisle, Malatya İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. İkinci karara konu olayda ise; yine İnönü Üniversitesi adına ODTÜ’de öğrenim görmekte olan Ş.K., istifa ettikten ve kadro iadesinden sonra İnönü Üniversitesi tarafından kendisine gönderilen borç dökümü ve ödeme ihtarının iptali için Malatya İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır.  Her iki olayda da, gerek Malatya İdare Mahkemesi ve gerekse Danıştay Başsavcılığı, söz konusu davaların “idari yargının” görevine girdiğini savunmuştur. Bu görüşe göre, kefalet senedi üniversite ile araştırma görevlisinin eşit düzeyde ve irade serbestisi içinde karşılıklı olarak yaptıkları bir özel hukuk sözleşmesi değildir; bir idari işlemdir. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki olayda da, aksi görüşle “olumlu görev uyuşmazlığı” çıkarmıştır. Yani, söz konusu davaların “adli yargının” görevine girdiğini savunmuştur. Her iki yargı organı da bir davanın kendi görevine girdiği görüşünde ise, kimin görevli olduğunu tespit etmek üzere, dosya Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilir. Her iki davada da böyle yapılmış, Uyuşmazlık Mahkemesi ise; görevli yargı yerinin “adli yargı” olduğuna karar vermiştir. Belirtmeliyiz ki, her iki kararda da iki üye muhalif kalmış ve kararlar “oy çokluğu” ile verilmiştir. Ayrıca, her iki kararda da Uyuşmazlık Mahkemesi herhangi bir gerekçe ileri sürmemiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerekçesine atıfla yetinmiştir.  Yeni kararların etkileri:  Bu yeni kararları öğrenen diğer üniversite rektörlüklerinin de, bundan böyle, 35. Madde davalarını adli yargıya taşımalarını bekliyoruz. Bu hareket şekli, benzer durumdaki araştırma görevlileri için çeşitli olumsuzluklara yol açacaktır:  İdari yargının yapısı gereği, burada bir davanın yürütülmesi fazla uzmanlık, emek ve masraf gerektirmez. 35. Madde Rehberi, örnek dilekçeler ve emsal kararlardan oluşan tecrübemizi, daha önce çeşitli platformlarda araştırma görevlileri ile paylaşmıştık. Dava için yetkin bir avukat tutmanın yararlı olduğunu (özellikle Uyuşmazlık Mahkemesi örneğinde olduğu gibi, dava içinde çıkabilecek komplikasyonların çözümü için, zira bazı hatalar pek çok kişiyi etkileyecek yanlış uygulamalar gelişmesine yol açabiliyor), fakat her araştırma görevlisinin bu materyalleri kendi durumuna uyarlayıp kendi davasını yürütebileceğini belirtmiştik. Nitekim pek çok kişi böyle yapıyordu. Buna karşılık, 35. Madde Rehberi’nde belirttiğimiz gibi, adli yargıda görülecek bir dava, bir araştırma görevlisinin asla matbu dilekçelerle kendi başına üstesinden gelebileceği bir iş değildir.  Adli yargıdaki bir dava için ödenecek avukatlık ücreti idari yargıdaki bir davadan çok daha yüksektir; çünkü dava değeri üzerinden belirlenir (Kendi avukatınıza ödeyeceğiniz ücret). Aynı kural, davanın kaybedilmesi durumunda karşı tarafa ödenecek avukatlık ücreti için de geçerlidir. Örnek: Üniversite 200.000,00- TL talep ediyorsa, idare mahkemesi, kaybeden tarafı diğer tarafa 600,00- TL avukatlık ücreti ödemeye mahkûm eder. Asliye hukuk mahkemesi ise, kaybeden tarafı, 16.450,00- TL karşı taraf avukatlık ücretine mahkûm eder.  Avukatın masrafları açısından da, adli yargı daha masraflıdır. Çünkü idare mahkemesinde duruşma yapılmaz. Fakat asliye hukuk mahkemesinde duruşma yapılır ve gitmemenin ciddi sonuçları vardır; dolayısıyla farklı şehirdeki bir avukatın ulaşım masraflarının ödenmesi gerekir. Dava harçları için de sonuç aynıdır. İdare mahkemesinde açılan örnek dava için (200.000,00 TL), duruma göre, 150,00 TL ilâ 350,00- TL masraf ödemek gerekir. Fakat asliye hukuk mahkemesinde, duruma göre, 1.000,00- TL civarında dava masrafı ve ayrıca 3.000,00- TL harç ödemek gerekir. İcra aşamasında masraflar daha da artar. Her yargılama masrafı talep eden tarafça ödenir, işin sonunda bütün masraflar kaybeden tarafa yüklenir.  Sonuç olarak, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin yeni kararları üniversitelerin lehine, araştırma görevlilerinin ise aleyhine olmuştur. Her üniversitenin zaten bir avukatı vardır. Ayrıca, Yargıtay’ın mevcut kararları üniversiteler lehine olduğu gibi, üniversiteler bazı yargılama masraflarından da muaftır. Araştırma görevlileri ise, bundan böyle matbu dilekçelerle dava açmak yerine, yetkin avukatlar tutmak zorundadır. Fakat çoğu gerekli avukat ücreti ve mahkeme masraflarını ödeyebilecek durumda değildir. Bunu yapmamak ise, davayı kaybederek yüksek tazminatlar ödemek, üstelik aynı avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarını da üniversiteye ayrıca ödemek riski içermektedir.  Sonuncusu ve en önemlisi; bu iki karar, idare mahkemelerinde yargılaması halen süren davalar ile idare mahkemesinde sonuçlanmış fakat temyiz nedeniyle halen Danıştay’da olan davaları da etkileyebilir. Bu davalarda da, üniversite Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğunda, dosya Uyuşmazlık Mahkemesi’ne ve oradan da yetkili asliye hukuk mahkemesine gidebilir. Zira görev konusu kamu düzenindendir; yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Bu, söz konusu iki kararın en olumsuz sonucudur.

  http://xa.yimg.com/kq/groups/1161679...LT%2001-12.pdf

Sayfa 2 - Toplam 8 İlkİlk 1234 ... SonSon

Benzer Konular

 1. ÖYP'de Mecburi Hizmet Kaç Yıl?
  Akademik Personel ve Özlük Hakları forum içinde, yazan hemşire
  Cevap: 12
  Son Mesaj: 05-06-2017, 21:04
 2. Mecburi hizmet yükümlülüğü
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan rms
  Cevap: 12
  Son Mesaj: 21-10-2015, 15:44
 3. ÖYP Mecburi Hizmet
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan sevgülmete
  Cevap: 47
  Son Mesaj: 21-09-2013, 12:48
 4. ÖYP'de Yüksek Lisans ve Mecburi Hizmet
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan laworanger
  Cevap: 8
  Son Mesaj: 07-02-2012, 18:41
 5. Mecburi Hizmet / Senet
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan aktab
  Cevap: 12
  Son Mesaj: 30-07-2011, 17:29

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git