İzmir Ekonomi Enstitüsüne 2016-17 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

İşletme Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Başvuru tarihleri: 07 - 20 Ocak 2017