2 senedir yazılmaya çalışılan bir yüksek lisans tezinin Doçent olan danışmana bir etkisi var mıdır? Yani profesörlüğe yükselmesine falan bir engel midir?