Jus cogens gibi latince terimleri seven çok hoca var
Güncel Ortadoğu sorabilinmesi yüksek ihtimal
en zor kasan sorulardan biri pek bilinmeyen ve kullanılmayan "politik oydaşma" gibi terimmler
Eisenhower ve Monroe Doktrini gbi doktrinler
Temel taktik ve temel strateji farkı
2. dünya savaş dönemi dış politikamız ( aktif tarafsızlık )
cumhuriyet dönemi dış politikamız (ststükoculuk)
kurtuluş savaşı dış politikamız (bağımsızlık)
demir leydi kimdir ?
hatay meselesi ?
devletin öğeleri nedir ?
marshall planı ?
kaç tan Sevr antlaşması vardır
kaç tane Lozan vardır ?
Milletler Cemiyetine Türkiyenin nasl ne zaman kim yüzünden (devlet) katıldığı ?
1555
1648
1825 Viyana Düzeni
Nantes Fermanı