İktisatta sizce iktisat tarihi mi, uluslararası iktisat mı ya da iktisat politikası mı tercih edilmelidir?
Değerli görüşlerinizi beklemekteyim...