ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ABD'nda yüksek yapıcak arkadaşları bekliyoruz...