Yüksek okullarda okutman olduktan bir dönem sonra başka bir üniversitede araştırma görevliliğine geçebilir miyiz yoksa belli bir dönem çalışmak zorunda mıyız okutmanlıkta? Ve ayrıca okutmanlık ilanları sadece 4 yıllık üni.ler için 2 yıllıklarınki daha sonra mı açıklanıyor?