Gereken belgeler neler oluyor ?

Transkript istiyorlar mı ? İstiyorlarsa Ağustos ayında üniversitenin öğrenci işleri bölümü açık oluyor mu ?

Teşekkürler