Kafama takılan şu; daha önce A eğitimi alanında yapılmış A öğretmenlerine uygulanmış bir anketin , B eğitimi alanına uyarlanıp B öğretmenlerine uygulanması(not sorular genel ve açık uçlu, o çalışmayı hiç görmesem de üç aşağı beş yukarı aynı soruları yazardım ben de) ve tez çalışması olarak sunulması hususunda; sorularda küçük de olsa değişiklik olduğu için A yı yapanlardan yararlanılmıştır demek yeterli midir? yoksa A yı yapanlardan yazılı izin alıp teze koymak mı gerekir? son olarak çalışmanın nitel oluşu, çalışma grubunun ve konu alanının farklı olması dikkate alındığında bahsi geçen soruları kullanmam doğru olur mu?

Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?