reklam
+ Konuyu Cevapla
Sayfa 1 - Toplam 3 123 SonSon
Bulunan 1 den 15 - Toplam 42

2013 YLSY- Eğitim-Sen'in Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava Açması

YLSY - 2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Bursu Forumunda 2013 YLSY- Eğitim-Sen'in Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava Açması Konusunu İncelemektesiniz

Merhaba, Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  04-2013
  Mesaj
  28

  2013 YLSY- Eğitim-Sen'in Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava Açması

  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava

  ''Bilindiği üzere, sözlü sınav uygulaması, denetimi neredeyse imkânsız olan, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bulunan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren, objektiflikten en uzak ve suistimale en açık sınav şeklidir. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve emsal yargı kararlarının gerekçelerinde belirtildiği üzere; sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve de kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu hususta objektif değerlendirmenin imkansızlığı sebebiyle uygulama sürecinde büyük sıkıntıların ve haksızlıkların yaşanacağı, telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı muhakkaktır.

  Mülakat mercii tarafından en azından bir değerlendirme formunda hangi soruya hangi gerekçe ile hangi notun takdir edildiğinin gösterilmesi gerekirken, iptali istenilen madde ile sadece komisyon üyeleri tarafından takdir edilen puanların aritmetik ortalamasının alınacağından ve yerleştirme puanının hesabında sözlü sınav puanının %40’ının değerlendirmeye esas alınacağından söz edilmiştir. Bu konuda matbu bir formun dahi hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

  Sözlü sınav uygulamalarında, sınava katılan adayların kaderi komisyon üyelerinin takdir hakkına bırakılmaktadır. Bu takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanılması ise ne yazık ki imkan dahilindedir. Günümüzde sözlü sınav uygulamasından dolayı, kamuda görevini en iyi şekilde yapacak kariyer ve liyakate sahip kişilerin keyfi ve siyasi uygulamalar neticesinde hak ettiği kadrolarda bulunamadığı bilinen bir gerçektir. Denetimi zor olan ve tamamen kişiye özel uygulamalarla yapılan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan anlaşılabilmektedir. Yazılı sınavlar sonucunda yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin yazılı sınava ek olarak sözlü sınava tabi tutulması sınava giren adaylar arasındaki fırsat eşitliğini zedeleyecektir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2008/774 YD. İtiraz Nolu kararında, sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmaması da hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelemektedir. Bu bağlamda, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Yüksek mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere, sözlü sınavların denetiminin sıkı bir biçimde yapılması zorunluluktur. Ancak, dava konusu düzenlemede, objektiflik denetimini sağlamaya yönelik hiçbir önlem alınmadığı açıkça görülmektedir.

  Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde sözlü sınav uygulamasına ilk kez 2013-YLSY Kılavuzu’nda yer verilmiştir. Daha önceki Kılavuzlarda sözlü sınav uygulaması bulunmamaktadır. Ekte sunduğumuz 2012-YLSY Kılavuzu’nun 3.YERLEŞTİRME başlıklı kısmında; 3.1-“Yerleştirme işlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.” denilmiştir. 2013-YLSY Kılavuzu’nda ise 4.4-“ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır.” denilerek bu alanda ilk kez sözlü sınav uygulaması getirilmiştir. 2013 yılında ilk kez getirilen ve hukuka aykırı olan sözlü sınav uygulamasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali hakkaniyet gereğidir.

  2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendinde; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 22/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yapmış olup, 16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak olan sözlü sınava çağrılacaklardır. Dava konusu edilen Kılavuz maddesi ile getirilen sözlü sınav uygulaması açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu madde sebebi ile adaylar açısından ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararın verilmesi gerekmektedir. Takdir mahkemenizindir. ''

 2. #2
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  07-2013
  Mesaj
  88
  Alıntı jandro Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava
  Sizce bu alımların durdurulması bir hafta kalmışken mümkün müdür? İlk kılavuz yayınlandığında burda bir arkadaşımız da uğraşmıştı ama avukat ona bir sonuç alınamayacağını söylemişti.
  http://www.akademikpersonel.org/ylsy...t-gorusme.html

  Bilemedim şimdi ne olacak ?

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  33
  mülakat hiç olmamalıydı...

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  04-2011
  Mesaj
  15
  arkadasım sesin burda duyulmaz. Facedeki gruplarda özelikle YLSY 2013 de yazarsan epey aktifler.

  - - - Güncellendi - - -

  arkadasım sesin burda duyulmaz. Facedeki gruplarda özelikle YLSY 2013 de yazarsan epey aktifler.
  Alıntı jandro Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava

  ''Bilindiği üzere, sözlü sınav uygulaması, denetimi neredeyse imkânsız olan, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bulunan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren, objektiflikten en uzak ve suistimale en açık sınav şeklidir. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve emsal yargı kararlarının gerekçelerinde belirtildiği üzere; sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve de kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu hususta objektif değerlendirmenin imkansızlığı sebebiyle uygulama sürecinde büyük sıkıntıların ve haksızlıkların yaşanacağı, telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı muhakkaktır.

  Mülakat mercii tarafından en azından bir değerlendirme formunda hangi soruya hangi gerekçe ile hangi notun takdir edildiğinin gösterilmesi gerekirken, iptali istenilen madde ile sadece komisyon üyeleri tarafından takdir edilen puanların aritmetik ortalamasının alınacağından ve yerleştirme puanının hesabında sözlü sınav puanının %40’ının değerlendirmeye esas alınacağından söz edilmiştir. Bu konuda matbu bir formun dahi hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

  Sözlü sınav uygulamalarında, sınava katılan adayların kaderi komisyon üyelerinin takdir hakkına bırakılmaktadır. Bu takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanılması ise ne yazık ki imkan dahilindedir. Günümüzde sözlü sınav uygulamasından dolayı, kamuda görevini en iyi şekilde yapacak kariyer ve liyakate sahip kişilerin keyfi ve siyasi uygulamalar neticesinde hak ettiği kadrolarda bulunamadığı bilinen bir gerçektir. Denetimi zor olan ve tamamen kişiye özel uygulamalarla yapılan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan anlaşılabilmektedir. Yazılı sınavlar sonucunda yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin yazılı sınava ek olarak sözlü sınava tabi tutulması sınava giren adaylar arasındaki fırsat eşitliğini zedeleyecektir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2008/774 YD. İtiraz Nolu kararında, sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmaması da hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelemektedir. Bu bağlamda, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Yüksek mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere, sözlü sınavların denetiminin sıkı bir biçimde yapılması zorunluluktur. Ancak, dava konusu düzenlemede, objektiflik denetimini sağlamaya yönelik hiçbir önlem alınmadığı açıkça görülmektedir.

  Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde sözlü sınav uygulamasına ilk kez 2013-YLSY Kılavuzu’nda yer verilmiştir. Daha önceki Kılavuzlarda sözlü sınav uygulaması bulunmamaktadır. Ekte sunduğumuz 2012-YLSY Kılavuzu’nun 3.YERLEŞTİRME başlıklı kısmında; 3.1-“Yerleştirme işlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.” denilmiştir. 2013-YLSY Kılavuzu’nda ise 4.4-“ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır.” denilerek bu alanda ilk kez sözlü sınav uygulaması getirilmiştir. 2013 yılında ilk kez getirilen ve hukuka aykırı olan sözlü sınav uygulamasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali hakkaniyet gereğidir.

  2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendinde; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 22/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yapmış olup, 16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak olan sözlü sınava çağrılacaklardır. Dava konusu edilen Kılavuz maddesi ile getirilen sözlü sınav uygulaması açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu madde sebebi ile adaylar açısından ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararın verilmesi gerekmektedir. Takdir mahkemenizindir. ''

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  04-2013
  Mesaj
  28
  Benim facebook hesabım yok. İlgilenen arkadaşlar ilgili yerlerde paylaşsınlar. Ayrıca hukuki bir bilgim de yok o yüzden alakası olanlardan rica ettim, süreç ne olur, iptal edilir mi? diye.

 6. #6
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  284
  Nasıl olacak şimdi, bu davanın sonucu ne zaman belli olur ki, davanın reddi ya da durdurmasına hemen karar verilebilir mi acaba, sonuçta mülakatlara da 1 hafta falan kaldı. Yoksa bu iş uzar gider mi.

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Mesaj
  19
  Hocam rahatsız ediyorum kusura bakmayın teşekkür ederim öncellikle göstermiş olduğunuz hassasiyetten ötürü. Gerçekten de olmaması gereken bir şeydi mülakat fakat şu aşamada sizce mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı olası mıdır? Varsayalım ki durdurma kararı çıktı peki ne olacak acaba? tekrardan bir tercih sürecine mi gideceğiz yoksa ilk sıradan mülakata çağrılan arkadaşlar direkt yerleştirilecekler mi? Tekrardan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum.

 8. #8
  Asistan
  Üyelik Tarihi
  07-2013
  Mesaj
  79
  Bence, öncelikle, kılavuz maddesinin iptal edilip edilmeyeceği kesin olmamakla birlikte iptali daha olası görünüyor.

  İmtihan evrakı tabirinden eğer yazılı sınav olması gerekliliği sonucunu çıkartırlarsa kuvvetle muhtemel YDK ve ardından iptal kararı verilecektir. Ancak bu mutlak olarak çıkarılacak bi sonuç da değil, ki daha öncesinde mülakatla ilgili verilen kararda bu husus vurgulanmamış yoksa MEB o süreçten sonra yazılı sınav yapmaya başlamak durumunda kalırdı. Yani bütün mesele karar verenlerin yorumuna kalmış.

  Eğer YDK veya iptal kararı verilecek olursa; eğer bu karar mülakattan sonra verilir ise bir şekilde karar dolanılıp başka bir usulle dahi olsa yine mülakatta başarılı olanları göndereceklerdir, ki önceki karar sonrası dönem bu tahmini doğruluyor.

  Yok eğer karar mülakatlardan önce verilecek olursa, ki bu düşük bir ihtimal, bu halde ya sadece ALES yahut ALES+Not Ortalaması hesap edilerek bir seçim yapılacağı kanaatindeyim.  Alıntı jandro Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava

  ''Bilindiği üzere, sözlü sınav uygulaması, denetimi neredeyse imkânsız olan, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bulunan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren, objektiflikten en uzak ve suistimale en açık sınav şeklidir. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve emsal yargı kararlarının gerekçelerinde belirtildiği üzere; sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve de kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu hususta objektif değerlendirmenin imkansızlığı sebebiyle uygulama sürecinde büyük sıkıntıların ve haksızlıkların yaşanacağı, telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı muhakkaktır.

  Mülakat mercii tarafından en azından bir değerlendirme formunda hangi soruya hangi gerekçe ile hangi notun takdir edildiğinin gösterilmesi gerekirken, iptali istenilen madde ile sadece komisyon üyeleri tarafından takdir edilen puanların aritmetik ortalamasının alınacağından ve yerleştirme puanının hesabında sözlü sınav puanının %40’ının değerlendirmeye esas alınacağından söz edilmiştir. Bu konuda matbu bir formun dahi hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

  Sözlü sınav uygulamalarında, sınava katılan adayların kaderi komisyon üyelerinin takdir hakkına bırakılmaktadır. Bu takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanılması ise ne yazık ki imkan dahilindedir. Günümüzde sözlü sınav uygulamasından dolayı, kamuda görevini en iyi şekilde yapacak kariyer ve liyakate sahip kişilerin keyfi ve siyasi uygulamalar neticesinde hak ettiği kadrolarda bulunamadığı bilinen bir gerçektir. Denetimi zor olan ve tamamen kişiye özel uygulamalarla yapılan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan anlaşılabilmektedir. Yazılı sınavlar sonucunda yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin yazılı sınava ek olarak sözlü sınava tabi tutulması sınava giren adaylar arasındaki fırsat eşitliğini zedeleyecektir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2008/774 YD. İtiraz Nolu kararında, sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmaması da hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelemektedir. Bu bağlamda, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Yüksek mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere, sözlü sınavların denetiminin sıkı bir biçimde yapılması zorunluluktur. Ancak, dava konusu düzenlemede, objektiflik denetimini sağlamaya yönelik hiçbir önlem alınmadığı açıkça görülmektedir.

  Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde sözlü sınav uygulamasına ilk kez 2013-YLSY Kılavuzu’nda yer verilmiştir. Daha önceki Kılavuzlarda sözlü sınav uygulaması bulunmamaktadır. Ekte sunduğumuz 2012-YLSY Kılavuzu’nun 3.YERLEŞTİRME başlıklı kısmında; 3.1-“Yerleştirme işlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.” denilmiştir. 2013-YLSY Kılavuzu’nda ise 4.4-“ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır.” denilerek bu alanda ilk kez sözlü sınav uygulaması getirilmiştir. 2013 yılında ilk kez getirilen ve hukuka aykırı olan sözlü sınav uygulamasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali hakkaniyet gereğidir.

  2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendinde; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 22/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yapmış olup, 16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak olan sözlü sınava çağrılacaklardır. Dava konusu edilen Kılavuz maddesi ile getirilen sözlü sınav uygulaması açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu madde sebebi ile adaylar açısından ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararın verilmesi gerekmektedir. Takdir mahkemenizindir. ''

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2013
  Mesaj
  20
  Danıştayın yürütmeyi durdurma yetkisi var mıdır? Bu konuda yanilmiyorsam 2006 da bir iptal olmustu ama hangi mahkeme yapti hatirlayamadim.

 10. #10
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  70
  Evet iptal olabilir ancak bu sadece puanı yüksek olanlara yarıyacak 3 katı kişi cagırılması puanların düşmesine neden olmustu ayrıca alesin zor olmasıyla dengelenmiş olmustu alımlarda tabi yine sorunlar var ayrıca çogu sınavda mülakaat var ve ösym atanmasıyla 3 kişi çağırılma durumundan dolayı iptal edilmeme durumuda olabilir...

 11. #11
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2013
  Mesaj
  26
  iyi günler. bir hukukçu olarak fikirlerimi belirtmek istiyorum. özet geç diyenlere: genel kanaatim iptal edilmeyeceği yönünde.

  1-) Henüz yapılmamış bir mülakat sistemi söz konusu. Daha bir mağduriyet vs. de yaşanmamış. Önceki şu sınavlarda yaşanmıştı belki bunda da yaşanır diye bir mantık olamaz. Böyle birşey olsa tüm mülakat sisteminin kalkması gerekir. Evet mülakat sistemlerinin nasıl işlediği herkesin malumu. Ancak kurum en yüksek puan alanı göndermek zorunda değil. Mezun olduğu okula bakabilir, akademisyen olmak isteğine ve liyakatine bakabilir. Konusuyla ilgili genel bilgisine bakabilir. (tabi gayrıresmi şekilde cemaati, mezhebi, içkisi, karı-kızına da bakmak isteyebilir.) Yani demem o ki mülakat daha yapılmadan sistemin hukuka aykırı olup olmadığını bilemeyiz. Hukuk mantalitesine ters.

  2-İptal edilmek isteniyorsa kanaatimce mülakat sonrasında dava açılmalı. Özellikle yerleşemeyen adaylar mülakatı tatmin edici bulmazlarsa İdare Mahkemesine başvurabilirler. Tatmin edicilikten kastım şunlar:
  a-Kamera konulmayan bir mülakat her türlü şaibelidir, içerde olup biteni sizden başka kimse bilemez.
  b-Kılavuzda mülakatla ilgili belirtilen kısımlar eksik olabilir. Örneğin alan soruları için belirli bir % verilmiş. Hiç alan sorusu sormaması halinde gerektiği gibi yapılmamış bir mülakat söz konusu olacaktır.
  c-Eğer sordukları sorular çok uçuk-kaçık sorularsa, sorduğu sorunun cevabını dinlemeden 2. ve 3. soruyu sorup sonra hadi güle güle diyorsa burada da eksik bir mülakat söz konusudur. Mahkemeye verirsem nasıl ispatlarım derseniz, salonda kamera yoksa artık o sizin değil mülakatı yapanların problemi olacaktır.

  NOT-1: Lütfen yanlış anlaşılmasın ama hakkıyla yapıldıktan sonra mülakat sistemine karşı falan değilim. Kimse kusura bakmasın kimin Hukukta, İşletmede, İktisatta, Beden Eğitiminde, İlahiyatta daha iyi bir akademisyen olacağını cümbür cemaat herkesin girdiği ALES belirleyemez. Ayrıca herkese ortak bir not tablosu uygulanması meselesinin adaleti son derece şüphelidir. Okuduğum okulda 70 geçme barajı varsa ve hocaların onca kaprislerine rağmen 78 olan puan ortalamam 2.6 düşüyorsa LANET OLSUN BU AŞKA LANET OLSUN BU SEVGİ dııı rım dıı rıım (kusura bakmayın devreler yandı)

  NOT-2: Arkadaşlar gözünüzü seveyim hayalinizde, ideallerinizde bu türlü bir olay yoksa hiç girişmeyin bu işlere. Hem kendiniz mağduriyet yaşama ihtimaliniz büyük hem de 1 kişi bile olsa önünü kapatacaksınız. 6 yıllık bir plan bu. (üni. kadroları için konuşuyorum) Üstelik maaş değil resmi burs alınacak. Bu da genelde 1000 euro - 1500 dolar arasında değişen fiyatlar. Üstelik döndüğünüzde böyle el üstünde "ooo aman efendim kimler gelmiş buyrun başımızın üstünde yeriniz var, nerelerde kaldınız, Avrupa'lar nasıllar ??, buyrun şu 10bin dolar maaşınız, arabanızın siparişi verildi yarın gelir. evinizi nerden alalım" gibi bir karşılama olmayacağını da bilin. Bugün yardımcı doçent maaşı 3bin lira falan. Üstelik döndüğünüzde yar. doç. dr. kadrosu olmazsa ar. gör olarak başlayacaksınız. Yaş gelecek 30'a, belki daha eş yok çocuk yok, asgari ücretin az üstünde alıyorsunuz...(ULAN BURAYA KADAR OKUYUPTA AĞLAMAYAN GİDEBİLİR, BEN VAZGEÇECEM NERDEYSE) demem o ki hak yemeyelim yedirmeyelim.

  NOT-3:uykum var, yazılması gereken de bir yl ödevi.

  iyi geceler.
  turabe, xkare, DidemSerbetci ve 2 diğerleri bunu beğendiler..

 12. #12
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  02-2013
  Mesaj
  29
  Arkadaşlar, ben bir hukukçu değilim. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde hepimiz açısından durum kötü olacak. Çünkü mülakatlar yarıda kalacak ve dava sonuçlanana kadar ne ak ne kara öylece bekleyeceğiz. Ayrıca MEB'in de söz konusu davayı pek dikkate aldığını sanmıyorum çünkü mülakat hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Diğer taraftan, Danıştay hiçbir cevap da vermeyebilir. Yani bildiğim kadarıyla 60 gün içinde Danıştay'dan herhangi bir yanıt gelmezse zımni (örtülü) red cevabı verilmiş sayılıyor. Yürütmeyi durdurma kararının alınmaması bizim için en hayırlısı olacak gibi gözüküyor. Herkese bu meşakkatli ve uzun yolda başarılar dilerim..
  mercetin bunu beğendi.

 13. #13
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  33
  sonuç çıkmadı heralde bu davada da ses seda yok kimsede...

 14. #14
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  07-2012
  Mesaj
  333
  Arkadaşlar samimi bir şekilde söylüyorum bilgisayarın başına geçipte sadece Ales puanının yüksekliği sebebiyle tercih yapıp o kadar kadronun yandığı ve umrunda olmayan tipler yüzünden mülakatın yapılması mantıklı bir hamle velev ki ben kazandığım halde gidememiş olsam bile...

 15. #15
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  01-2013
  Mesaj
  44
  Alıntı ibrahimbicak Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Arkadaşlar samimi bir şekilde söylüyorum bilgisayarın başına geçipte sadece Ales puanının yüksekliği sebebiyle tercih yapıp o kadar kadronun yandığı ve umrunda olmayan tipler yüzünden mülakatın yapılması mantıklı bir hamle velev ki ben kazandığım halde gidememiş olsam bile...
  iyi de hocam mülakatsız da yedek belirlenebilir. Not ortalaması, ales veya yanında yazılı bir bilim sınavıyla. Ama sözlü sınav her zaman şaibeli


       

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Benzer Konular

 1. MEB - Eğitim Fakültesi Mezunları YLSY 2013
  YLSY Hakkında Sorularınız ve Cevapları forum içinde, yazan Liduvina
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 22-12-2013, 21:31
 2. Aksaray Üniversitesi; Çok Engelliler Eğitimi, mülakatına kimler hak kazandı?
  YLSY - 2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Bursu forum içinde, yazan emir_han
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 09-12-2013, 19:14
 3. KPSS-2013/1 Hakkında İlk Dava Açıldı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 26-06-2013, 14:22
 4. Aksaray Üniversitesi 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 2012-2013 Bahar yarıyılı lisansüstü ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2012-2013 Bahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 04-02-2013, 16:11
 5. Eğitim-İş'ten YÖK'ün Yurtdışı Öğrenci Kabulune Dava
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 09-09-2011, 13:51

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git