"Cleft Sentence" yapısında kurulan bir cümle eğer Noun Phrase (NP) ile başlarsa THAT ile başlayan cümle "incomplete" olur. Yani ÖZNE veya NESNE eksiği olur.

1- It is my book THAT/WHICH has been stolen.[THAT ten sonraki kısımda özne yok: çalınan şey yok]

2- It was her father THAT/WHO we spoke with yesterday.[THAT ten sonraki kısımda nesne yok: konuşulan kişi yok]

3- It must be Tom THAT/WHO you are waiting for. [THAT ten sonraki kısımda nesne yok: beklenilen kişi yok]

4- It can't be Helen THAT/WHO is sleeping in the bedroom now. [THAT ten sonraki kısımda özne yok: uyuyan kişi yok]

5- It is apparently the falling price of books THAT/WHICH has sent libraries into a decline. [THAT ten sonraki kısımda özne yok:kütüphanelerin sayısını/popülaritesini düşüren şey yok]

Cevabınız doğru sıkıntı yok yani. "THAT" ten önceki kısımda NP (my book, her father, Tom, Helen) var. Bu nednele de devamında INCOMPLETE bir cümle gelecektir. Ama eğer NP yerine Preposition veya Conjunction (bağlaç) gelirse, o zaman THAT COMPLETE cümle ile devam eder.

6- It was from my father THAT [I borrowed all this money.] COMPLETE

7- It was only after she had left home THAT [the police arrived there] COMPLETE