Arkadaşlar, ÖSYM 26 şubatta yeni (bir) dil eşdeğerliği ve yönetmelik yayınlamış. Eşdeğerlikte ve mevzuatta gözüme iki şey takıldı. YDS dışındaki bir dilin (eşdeğerlik tablsounda yer alanlar için) kabul edilmesi için sınavın devlet (özel olmuyor herhalde) üniversitesinde yapılmış olması gerekiyor. İkinci bir mevzu ise yönergedeki Madde-6 /8 " Başkanlık, herhangi bir sınavın başvurusu yapılmamış olsa bile, ihtiyaca binaen, söz konusu sınava re?sen eşdeğerlik verebilir." bana birisi bu cümlenin yorumunu yapabilir mi? Yoksa ben mi çok art niyetli düşünüyorum, çok merak ettim???

OSYM deki dil eşdeğerliği ile ilgilenen sayın hocalarımız yabancı dili öğretmemek ve insanları dilden soğutmak için çok çalışıyor olmalılar herhalde? Son 2 yılda çıkan dil eşdeğerlikler ile ilgili yönerge sayısını unuttum.

Bu yönerge çıkmışken British Councel şirketinede duyuru yapmakta fayda var. Maden sınavlar devlet üniversitelerinde güvenle yapılacak IELTS eşdeğerliğini de kabulunu tekrar geri isteseler keşke.

26.02.2016 tarihinde yayınlanan eşdeğerlik linki

ÖSYM:::T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi