Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
http://www.selcuk.edu.tr/duyuru/sosyal.htm
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim dallarında 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI
1-Yüksek Lisansa müracaatta lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemde en az 65, 4’lük sistemde en az 2,5 olması; Doktora programına müracaatta Yüksek Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının 100 lük sistemde en az 80, 4’lük sistemde en az 3.00 olması gerekmektedir. (Öğrencinin mezun olduğu not sistemi geçerli olup, Üniversitelerin yapacağı not çevirileri dikkate alınmayacaktır.)
2-İlgili ALES puanı türünden en az 55 puan alınmış olması gerekir. (2008 Sonbahar ALES ve sonrası)
3-Doktora programına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. (İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça)
4-Müracaat ücreti olarak Türkiye Vakıflar Bankası Selçuk Üniversitesi Tıp Şubesi nezdindeki TR09 00015001 5800 7290 4824 35 nolu hesaba S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü adına isim ve T.C. Kimlik nosu belirtilerek 50-TL yatırılmalıdır. (Havale ücreti ödemeksizin Türkiye’deki herhangi bir Vakıfbank Şubesinden yatırılabilir). Bilgisayar çıktısı, bankamatik işlem dökümü, tahsil ve mahsup fişi ve dekont fotokopisi kabul edilmeyecektir.
5-Yanlış bilgi, eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir

Başvuru Şekli
1-Öncelikle müracaat ücretini belirtilen bankaya yatırınız.
2-Kişisel bilgilerinizi, https://enstitu.selcuk.edu.tr/bform/ adresindeki online başvuru formuna girerek kaydediniz. Kayıt işleminden sonra kontrol butonu yardımıyla başvurunuzun sonucunu kontrol ediniz.
3-Bilgilerinizi kaydettikten sonra bu sayfanın veya Başvuru Kontrol sayfasının çıktısını hangi Bilim Dalına başvurduğunuzu belgelemek için yazdırınız.
4-İstenen belgeleri 03-10 Ağustos 2011 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen teslim ediniz.
5-Düzeltmeler müracaat tarihleri içerisinde dilekçe ve ekinde nüfus cüzdan fotokopisi ile yapılmalıdır. Sistem kapandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları ve Teslim Edilecek Belgeler
1-Müracaatlar şahsen 03-10 Ağustos 2011 tarihleri arasında Enstitümüze dilekçeyle yapılacaktır. Dilekçe Enstitüden temin edilecektir. (Yabancı uyruklu adayların İnternet başvuruları kabul edilmemektedir.)
2-Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans diploma ve transkript; doktora programına müracaatta ise Yüksek Lisans Diploma ve Transkript belgelerinin aslı ve fotokopisi.
3-Lisans ve Yüksek Lisanslarını Türkiye’de tamamlayan adayların ALES’e girme şartı aranmakta olup puan barajı yoktur. ( ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesi veya onaylı örneği)
Lisans ve Yüksek lisanslarını yurt dışında tamamlayan adaylar için ALES’e girme şartı aranmaz.
4-Pasaport aslı ve fotokopisi
5-İki adet fotoğraf
6-İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve fotokopisi.
7-Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve fotokopisi. (TÖMER belgesi olmayanlara yönetmeliğin 2d maddesi uygulanır)
8-Türk ve Akraba Topluluğu ülkelere mensup olduğuna dair belge getirmeyen yabancı uyruklu öğrenciler harç ücretini 3 katı olarak öderler.(Başkonsolosluklardan, ilgili derneklerden veya ilgili bakanlıktan alınabilir.)
9-Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.
10- Doktora Programına müracaat eden Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin herhangi birinden ÜDS den en az 55 Puan veya üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan belgesini aslı ve fotokopisi

Önemli Tarihler
İnternetten Başvuru tarihi: 21 Temmuz – 10 Ağustos 2011 Mesai bitimine kadar (https://enstitu.selcuk.edu.tr/bform/) adresinden yapılacaktır
İstenen belgelerin şahsen teslim tarihi: 03 Ağustos- 10 Ağustos 2011 tarihleri arası
Yazılı bilim sınavının tarih ve yeri: 06 Eylül 2011 tarihinde saat: 10.00’da ilgili Fakültelerin Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
Sonuçların ilanı: Enstitümüz web sayfasından duyurulacaktır.

Kesin kayıt tarihi: 12-15 Eylül 2011

Ön Kayıtta Teslim Edilecek Belgeler
1- Yüksek Lisans Programı ön kayıt başvuru dilekçesi için (http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/B...yitformuyl.pdf)
Doktora Programı ön kayıt başvuru dilekçesi için (http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/B...yitformudr.pdf)
2- Yüksek Lisans Programına müracaatta lisans Diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi; Doktora Programına müracaat ise Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
3- Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans transkriptinin; Doktora Programına müracaatta ise Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve fotokopisi
4- ALES sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
5- Doktora Programına müracaat için Yabancı Dil Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi
6- Özgeçmiş (http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/B...R/ozgecmis.doc) adresinden temin edilebilir.
7- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
8- Bir adet fotoğraf
9- Elli TL’lik müracaat ücretine ait banka dekontu
10-İnternetten yapılan başvuruya ait çıktı. Başvuru kontrol bölümünden yapılan sorgulamanın çıktısı da geçerlidir. (Hangi Bilim Dalına Başvurduğuna ait belge çıktısı)

Sınavın Değerlendirmesi
-Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yazılı bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sanat-kültür sınavı notunun %20’si ve lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %30’u esas alınır. Bu yöntemle yüz üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
-Doktora programı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %30’u, , yazılı bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sanat-kültür sınavı notunun %20’si esas alınır. Bu yöntemle yüz üzerinden en az 65 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
- 4’lük sistemde mezun olan öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan karşılık tablosuna göre çeviri yapılacaktır.

Önemli Hatırlatmalar
1-Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar başvuramazlar
2-Başka bir üniversite de Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda çalışanların başvuru için kurumlarından diğer üniversitelerde Lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair onay belgesi getirmeleri zorunludur.
3-Belgeler asıllarına bakılarak fotokopileri teyit edilerek teslim alınacaktır.
4-Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır
5-Farklı alandan müracaat etmek isteyen S.Ü.’ne bağlı Araştırma Görevlileri S.Ü Senatosunun kararı gereği linkteki (http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/B...MBASVURUAG.doc) belgeyi onaylatarak teslim etmelidirler.


Enstitü Adres ve Telefonları
Rektörlük Binası 8.Kat/Alaeddin Keykubat Kampüsü-KONYA Tel:0 332 223 24 50-68-79 - 0 332 223 25 07 Faks: 0 332 241 05 24