Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011–2012 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları ve KoşullarıGİRESUN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011–2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

2011–2012 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans anabilim dallarında sınavla öğrenci alınacaktır.

a) İktisat programına başvuru için; İktisat, İşletme, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi, İstatistik, Matematik ve Matematik Öğretmenliği bölümleri mezunları ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, Harp Okulu ve 4 yıllık Polis Akademisi mezunu olmak
b) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylara, “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17.maddesi hükmünce, bilimsel hazırlık programı uygulanır.
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek Lisans programına kayıtlı bulunanların başvuruları kabul edilmez. Tespiti halinde Enstitü ile ilişkileri kesilir.
ANABİLİM DALI
KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

Lisans Mezuniyet Başarı Notu

İktisat


15


Eşit Ağırlık


55a) Türk Dili ve Edebiyatı programına başvuru için; Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak.
b) Başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek Lisans programına kayıtlı bulunanların başvuruları kabul edilmez. Tespiti halinde Enstitü ile ilişkileri kesilir.
ANABİLİM DALI


KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

Lisans Mezuniyet Başarı Notu

Türk Dili ve Edebiyatı


10


Sözel


60a) Tarih programına başvuru için; Üniversitelerin Tarih Bölümü ve Tarih Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.
b) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylara, “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17.maddesi hükmünce, bilimsel hazırlık programı uygulanır.
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek Lisans programına kayıtlı bulunanların başvuruları kabul edilmez. tespiti halinde Enstitü ile ilişkileri kesilir.
ANABİLİM DALI


KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

Lisans Mezuniyet Başarı Notu

Tarih


10


Sözel


60a) İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi programına başvuru için;Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı, Ortaöğretim Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dallarından mezun olmak.
b) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylara, “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17.maddesi hükmünce, bilimsel hazırlık programı uygulanır.
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek Lisans programına kayıtlı bulunanların başvuruları kabul edilmez. Tespiti halinde Enstitü ile ilişkileri kesilir.
ANABİLİM DALI


KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

Lisans Mezuniyet Başarı Notu

İlköğretim Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Eğitimi)


10


Sözel

60


BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİ

08 Ağustos 2011 - 12 Ağustos 2011 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurulacaktır. Posta ile yapılan başvuru evrakları işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe ve Başvuru Formu:

Sınav giriş formuna ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

2- Özgeçmiş,
3- Diploma : Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
4- Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri zorunludur.Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi 25 ile çarpılarak bulunur. Anabilim Dallarının görüşü üzerine belirlenen lisans mezuniyet başarı notunun aşağıdaki şekilde olmasına;

Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve İlköğretim Anabilim Dallarında lisans mezuniyet başarı notu olarak 100 üzerinden 60 (veya 4 üzerinden ise 2.40) puan aranmasına,

İktisat Anabilim Dalından gelen görüş yazısı üzerine, İktisat Anabilim Dalı lisans mezuniyet başarı notu olarak100 üzerinden 55 (veya 4 üzerinden 2.20) puan aranmasına,

5- Nüfus cüzdanı sureti (onaylı),
6- Fotoğraf (vesikalık, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet,
7- ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ den başvurduğu programın puan türünden en az 60 standart puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi,
8- Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 40 puan (veya Senatomuzun 29.12.2009 tarihli kararı uyarınca Enstitü ile Yabancı Diller Bölümü sorumluluğunda yapılacak yabancı dil sınavından en az 40 puan alınması) veya YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil belgelerinin 40 puan karşılığı olması,
9- Başvuru ücreti dekontu: Giresun Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nın mevcut hesabına (Ziraat Bankası Giresun Merkez Şubesindeki 46580579–5002 nolu hesap) 50 TL yatırıldığına dair banka dekontu.SINAV TARİHLERİ VE YERİ
a) Yabancı Dil Sınavı : 22 Ağustos 2011, saat 10.00,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Can Akgengin Seminer Salonu, Giresun Üniversitesi,
Güre Yerleşkesi
b) Mülakat Sınavı : 23 Ağustos 2011, saat 10.00,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Can Akengin Seminer Salonu, Giresun Üniversitesi,
Güre Yerleşkesi

KESİN KAYIT TARİHLERİ
05 Eylül 2011 - 12 Eylül 2011tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüğünde yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 6 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde),
2- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum belgesinin aslı (Askerlik Şubesi Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış) , askerliğini yapmış olanlar terhis belgesinin aslı,
3- Öğrenci katkı payı dekontu,
4- Lisans diploması (aslı),
5- Transkript (aslı)
6- ALES Sonuç Belgesi (aslı),
7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

İLETİŞİM
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ: Giresun Üniversitesi, Güre Yerleşkesi, Giresun.
Tel : 0454 215 52 39
Fax: 0454 215 52 39

web: http://giresun1.giresun.edu.tr/sbilimler/Index.htm
e-posta: sosbil(at)giresun.edu(dot)tr

NOT : Üniversitemiz Senatosunun 08 Temmuz 2011 tarih 57/1 sayılı kararı gereği kabul edilen yeni “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 22 Ağustos 2011 tarihine kadar yayınladığı takdirde, not ortalaması ile yabancı dil şartı dikkate alınmayacaktır.