Bulunan 1 den 5 - Toplam 5

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011-2012 Lisansüstü ve Doktora Program İlanı

Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları Forumunda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011-2012 Lisansüstü ve Doktora Program İlanı Konusunu İncelemektesiniz

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ...


 1. #1
  Ömür
  Misafir

  Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011-2012 Lisansüstü ve Doktora Program İlanı

  T.C.

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

  LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI  a) Zıraat Fakültelerinin diğer bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Diplomasına sahip olanlar başvurabilecektir.

  b) Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Bölümlerinin Lisans Diplomasına sahip olanlar başvurabilecektir.

  c) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Diplomasına sahip olanlar ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Fizik Öğretmenliği Lisans Diplomasına sahip olanlar başvurabilecektir.

  d) İstatistik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilecektir.

  e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına izin verilirse öğrenci alımı yapılacaktır.

  f) Zıraat Fakültelerinin Zootekni, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma Bölümlerinin Lisans Diplomasına sahip olanlar, Fen Fakültesi Kimya, Biyoloji Bölümlerinin Lisans Diplomasına sahip olanlar ve Su Ürünleri Fakültesi lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilecektir.

  g)Ziraat Fakültesi Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri Bölümleri ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Diplomasına sahip olanlar başvurabilecektir.

  h)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılmasına izin verilirse öğrenci alımı yapılacaktır.

  Üniversite Senatosu’nun 09/06/2011 tarih ve 2011/126 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER:

  1- Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen yada posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

  2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

  3- Lisans/yüksek lisans diplomasının* veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

  *Yüksek lisans diploması; Bir Enstitüde tamamlanmış olan yüksek lisans eğitimi sonrasında elde edilmiş diplomayı tanımlamaktadır. 5 yıl ya da daha uzun süreli programlardan mezun olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

  4- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (6 adet) vesikalık fotoğraf.

  5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (ALES belgesi 3 yıl geçerlidir).

  ALES Puanı: Fen Bilimleri Enstitüsü için “Sayısal”, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için “Sözel” ve “Sayısal” diğer anabilim dalları için “Sayısal”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalları için “Eşit Ağırlık” diğer Anabilim Dalları için “Sözel” türde yüksek lisansa başvuranların en az 55; yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55; lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 90 puana sahip olmaları gerekmektedir.

  Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının en az 55 Temel Tıp puanı veya en az 55 sayısal ALES puanı, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir.

  6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

  a)Yüksek Lisans programlarına başvuran adayın varsa ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi.

  b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

  c) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türkçe ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bu süre içinde belirtilen sınavlardan başarılı olamayan adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybeder. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur.

  7- Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

  8-50 TL başvuru ücretinin Garanti Bankası Üniversite Şubesi 1305 629 66 58 (Garanti Bankası Üniversite Şubesi'ne EFT için TR 44 0006 2001 3050 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

  9- Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Şubat 2012 ayı sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir.

  ÖZEL ŞARTLAR

  Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosunda “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru ve çalışma koşulları “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosu altında “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosunda “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  DEĞERLENDİRME

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

  1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

  2- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65’i, lisans not ortalamasının % 25’i ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

  3- Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü sınavın %15’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde sözlü sınavına giriş mecburi olup bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilecektir.

  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/3 Maddesine göre;

  Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

  BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: Adaylar başvurularını 15-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar.

  DOKTORA SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ: Doktora Sözlü Sınavı 06 Eylül 2011 Salı günü saat 10:00’da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

  SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT:

  Sonuçlar; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 08 Eylül 2011 Perşembe günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır.

  “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında,

  “YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 19-20 Eylül 2011 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüklerince yapılacaktır. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır. Daha geniş bilgi için Fen Bilimleri; (0362) 4576092 , Sağlık Bilimleri; 4576093, Sosyal Bilimler; 4576027 Enstitü Müdürlüklerinin verilen telefon numaralarından alınabilir.


  ---------------------------------------------------


  T.C.

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları  1-Tam gün çalışma koşulu

  2-Biyoloji, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu , Resim ve Güzel Sanatlar Bölümü mezunu olmak

  3-Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden mezun olmak

  4-Biyoloji ve Kimya Bölümü mezunu olmak

  5-Psikoloji, Fizik Tedavi, İşitme Engellilerin Özel Eğitimi, Biomedikal Mühendisliği Lisans mezunları ve Tıp Fakültesi mezunu adaylar ile 2 yıllık Odyometri Teknikerliği Programını bitirip Lisans tamamlamış (4 yıllık Lisans Eğitimini bitirmiş) olan adaylar Programa başvurabilirler

  6-Fizik, Elektrik ve Elektronik, Bilgisayar, Makina, Biyomedikal, Mekatronik Mühendisliği, Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

  7-Fizik, Biyomedikal Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Eczacılık, Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

  8-Biyoloji, Fizik, Kimya Bölümleri, Biyomedikal Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümlerinden veya Eczacılık Fakültesinden mezun olmak ve bu bölümlerden birinde yüksek lisans diplomasına sahip olmak, Tıp ve Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak

  9-Veteriner Fakültesi mezunu olmak

  10-Program Açılışı için YÖK’ ten onay alınması durumunda.

  11-Alan Dışı Müracaat Kontenjanı

  12-Tıp Doktoru olmak

  13-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O., Sağlık Y.O, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve

  Rehabilitasyon Bölümü, Hemsirelik Y.O. ,Sağlık Yüksekokulu Hemsirelik Bölümü lisans mezunu

  olmak.

  14-Veteriner Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Hemşirelik Y.O., Tıp Fakültesi

  lisans mezunu olmak.

  15-İstatistik Bölümü, Tıp fakültesi mezunu olmak

  16-Biyoistatistik, İstatistik bölümlerinden birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

  17-Fizyoloji yüksek lisans (Tıp) veya Tıp fakültesi mezunu olmak

  Üniversite Senatosu’nun 09/06/2011 tarih ve 2011/126 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER:

  1- Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen yada posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

  2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

  3- Lisans/yüksek lisans diplomasının* veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

  *Yüksek lisans diploması; Bir Enstitüde tamamlanmış olan yüksek lisans eğitimi sonrasında elde edilmiş diplomayı tanımlamaktadır.

  4- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (6 adet) vesikalık fotoğraf.

  5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (ALES belgesi 3 yıl geçerlidir).

  ALES Puanı: Fen Bilimleri Enstitüsü için “Sayısal”, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için “Sözel” ve “Sayısal” diğer anabilim dalları için “Sayısal”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalları için “Eşit Ağırlık” diğer Anabilim Dalları için “Sözel” türde yüksek lisansa başvuranların en az 55; yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55; lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 90 puana sahip olmaları gerekmektedir.

  Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının en az 55 Temel Tıp puanı veya en az 55 sayısal ALES puanı, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir.

  6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

  a)Yüksek Lisans programlarına başvuran adayın varsa ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi.

  b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

  c) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türkçe ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bu süre içinde belirtilen sınavlardan başarılı olamayan adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybeder. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur.

  7- Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

  8-50 TL başvuru ücretinin Garanti Bankası Üniversite Şubesi 1305 629 66 58 (Garanti Bankası Üniversite Şubesi'ne EFT için TR 44 0006 2001 3050 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

  9- Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Şubat 2012 ayı sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir.

  ÖZEL ŞARTLAR

  Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosunda “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru ve çalışma koşulları “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosu altında “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosunda “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  DEĞERLENDİRME

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

  1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

  2- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65’i, lisans not ortalamasının % 25’i ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

  3- Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü sınavın %15’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde sözlü sınavına giriş mecburi olup bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilecektir.

  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/3 Maddesine göre;

  Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

  BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: Adaylar başvurularını 15-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar.

  DOKTORA SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ: Doktora Sözlü Sınavı 06 Eylül 2011 Salı günü saat 10:00’da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

  SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT:

  Sonuçlar; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 08 Eylül 2011 Perşembe günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır.

  “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında,

  “YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 19-20 Eylül 2011 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüklerince yapılacaktır. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır. Daha geniş bilgi için Fen Bilimleri; (0362) 4576092 , Sağlık Bilimleri; 4576093, Sosyal Bilimler; 4576027 Enstitü Müdürlüklerinin verilen telefon numaralarından alınabilir.


  ----------------------------------------------------------------------------------


  T.C.

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

  LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI  AÇIKLAMALAR

  * Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından programın açılmasına izin verilirse öğrenci alımı yapılacaktır

  ** 1 kişi Psikoloji lisans programından mezun 1 kişi harp okulu mezunu olanlar başvurabilir.

  *** Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Felsefe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Antropoloji, Beşeri Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak

  **** Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programına sadece Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilir.

  ***** Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı “II.Öğretim” tezsiz yüksek lisans programına ve uzaktan eğitimle Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlanması ve Ekonomisi programına Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında çalışanlar. ( Yönetici - Öğretmen – Müfettiş)

  Üniversite Senatosu’nun 09/06/2011 tarih ve 2011/126 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER:

  1- Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen yada posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

  2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

  3- Lisans/yüksek lisans diplomasının* veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

  *Yüksek lisans diploması; Bir Enstitüde tamamlanmış olan yüksek lisans eğitimi sonrasında elde edilmiş diplomayı tanımlamaktadır.

  4- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (6 adet) vesikalık fotoğraf.

  5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (ALES belgesi 3 yıl geçerlidir).

  ALES Puanı: Fen Bilimleri Enstitüsü için “Sayısal”; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için “Sözel” ve “Sayısal” diğer anabilim dalları için “Sayısal”; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ile İlköğretim Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği) için “Eşit Ağırlık”; İlköğretim Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği) için “Sayısal”; İlköğretim Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği), Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı (Tarih Öğretmenliği), Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı için “Sözel”; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalları için “Eşit Ağırlık” diğer Anabilim Dalları için “Sözel” türde yüksek lisansa başvuranların en az 55; yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55; lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 90 puana sahip olmaları gerekmektedir.

  Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının en az 55 Temel Tıp puanı veya en az 55 sayısal ALES puanı, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir.

  6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

  a)Yüksek Lisans programlarına başvuran adayın varsa ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi.

  b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

  c) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türkçe ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bu süre içinde belirtilen sınavlardan başarılı olamayan adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybeder. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur.

  7- Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

  8-50 TL başvuru ücretinin T.Garanti Bankası Üniversite Şubesi 1305 629 66 58 (IBAN TR 44 0006 2001 3050 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 1479 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

  9- Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Şubat 2012 ayı sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir.

  ÖZEL ŞARTLAR

  Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosunda “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru ve çalışma koşulları “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosu altında “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosunda “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru koşulları “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosu altında “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

  DEĞERLENDİRME

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

  1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

  2- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65’i, lisans not ortalamasının % 25’i ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

  3- Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü sınavın %15’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde sözlü sınavına giriş mecburi olup bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilecektir.

  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/3 Maddesine göre;

  Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

  BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: Adaylar başvurularını 15-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar.

  DOKTORA SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ: Doktora Sözlü Sınavı 06 Eylül 2011 Salı günü saat 10:00’da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

  SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT:

  Sonuçlar; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 08 Eylül 2011 Perşembe günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır.

  “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında,

  “YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 19-20 Eylül 2011 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüklerince yapılacaktır. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır. Daha geniş bilgi için Fen Bilimleri; (0362) 4576092 , Sağlık Bilimleri; 4576093, Sosyal Bilimler; 4576027, Eğitim Bilimleri; 4575754 Enstitü Müdürlüklerinin verilen telefon numaralarından alınabilir.

  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları ve Önkayıt Formu

  Başvuru Şartları:

  MEB’e bağlı kurumlar ve okullarda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında çalışıyor olmak, ( Yönetici – Öğretmen – Müfettiş)

  3 yıllık mesleki tecrübe, (Çalışma Belgesi)

  ALES Eşit Ağırlık 55 puan ve üzeri (Tezsiz YL programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, sadece ALES puanı dikkate alınır. En yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.) İlgili Resmi Gazete Yazısı için tıklayınız.

  50 TL Başvuru ücreti dekontu

  Garanti Bankası Üniversite Şubesi: 1906296658

  EFT için Garanti Bankası IBAN: TR25 0006 2000 1900 0006 2966 58

  EFT İçin T.C. Ziraat Bankası IBAN: TR78 0001 0014 7909 7123 8850 01

  Başvuru-Kayıt Takvimi

  Önkayıt Toplama (Online) : 15 Ağustos – 26 Ağustos 2011

  Kesin Kayıt :12 Eylül – 16 Eylül 2011

  Yedek Kayıt : 19 Eylül – 20 Eylül 2011

  Önkayıt başvurusu:

  Adayların, buradaki adresten ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

  (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı zamanında Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

  Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

  İrtibat ve evrak gönderme adresi:

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurupelit Kampüsü Atakum / Samsun

  Eğitim Bilimleri Enstitü

  Tel: (362) 457 5754

  OMU Santral: (362) 312 1919

  Dahili: 5419 – 5509

 2. #2
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  1
  Hocam acaba sosyal bilimler enstitüsü basvuruları ne zaman baslar bir bilginiz var mı ben sitede konu ile alakalı pek birsey göremedim ama yine de sormakta fayda var. teşekkür ederim şimdiden.

 3. #3
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  3
  emeğiniz için teşekkürler hocam...

 4. #4
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  3
  deniz_deniz arkadaşım 15-26 ağustos diye yazmışlarya....

 5. #5
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  02-2011
  Mesaj
  36
  KTÜ gibi burada da anabilim dalına başvurabiliyoruz. Yani Matematiğe başvuracağım ama Cebir'i istediğim hale Uygulamalı Matematik'te yüksek lisans yapacağım. Çok saçma, bunları bizim seçmemiz gerekiyor.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. ÖYP 2012 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Kazananlar
  ÖYP 2012- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan yclgr
  Cevap: 112
  Son Mesaj: 11-02-2014, 10:07
 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012-2013 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
  Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları forum içinde, yazan hydraltnk
  Cevap: 17
  Son Mesaj: 26-08-2012, 22:01
 3. ÖYP 2011 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Kazananlar
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan Cancerebro
  Cevap: 212
  Son Mesaj: 03-08-2012, 20:59
 4. Cevap: 2
  Son Mesaj: 14-01-2012, 16:18
 5. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2011-2012 Lisansüstü ve Doktora Eğitim İlanı
  Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları forum içinde, yazan Ömür
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 26-08-2011, 13:11

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git