15 Haziran 2011 14:21

T.C.

MİMAR SİNAN

GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında YÜKSEK LİSANS (Tezli), DOKTORA ve SANATTA YETERLİK öğrencileri alınacaktır.

Adayların istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerektiği duyurulur. (Kontenjanlar için gösterilen ikinci rakamlar yabancı uyruklu, üçüncü rakamlar ise yatay geçiş aday sayılarını ifade eder. Yatay geçiş için başvuran adaylarda mezuniyet koşulları aranmamaktadır. Doktora/Sanatta Yeterlik kontenjanlarına sadece yüksek lisans mezunu adaylar başvurabileceklerdir.)

1) SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI - Türk İslam Sanatları YL. : 6 + 1 DOK. : 3 + 1 Y.lisans için Üniversitelerin İletişim ve Sanat Tasarımı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi veya tüm Sosyal Bilimler (Sanat Tarihi, Antropoloji, Arşivcilik, İktisat-Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Dilbilim, Psikoloji, Sosyoloji, Müzikoloji, Arkeoloji, Filoloji, Hukuk, İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Sosyal Politika, Edebiyat) alanlarında lisans öğrenimi görmüş olmak. Doktora için aynı alanlarda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat YL. : 6 + 1 DOK. : 2 + 1 - Müzecilik YL. : 5 Y.lisans için Üniversitelerin İletişim ve Sanat Tasarımı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi veya tüm Sosyal Bilimler (Sanat Tarihi, Antropoloji, Arşivcilik, İktisat-Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Dilbilim, Psikoloji, Sosyoloji, Müzikoloji, Arkeoloji, Filoloji, Hukuk, İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Sosyal Politika, Edebiyat) alanlarında lisans öğrenimi görmüş olmak. Doktora için aynı alanlarda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak. Üniversitelerin Sanat Tarihi Bölümleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinde lisans öğrenimi görmüş olmak.
2) SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI - Genel Sosyoloji ve Metodoloji YL. : 20 + 0 + 2 DOK. : 8 + 0 + 2 Ön koşul aranmamaktadır. Ön koşul aranmamaktadır.
3) TARİH ANABİLİM DALI - Ortaçağ Tarihi YL. : 10 + 3 + 3 DOK. : 5 + 1 + 1 - Yeniçağ Tarihi YL. : 10 + 2 + 1 DOK. : 5 + 1 + 1 - Yakınçağ Tarihi YL. : 5 + 1 + 1 Yüksek lisans için Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Doktora için Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak Yüksek lisans için Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Doktora için Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinde lisans öğrenimi görmüş olmak.
4) ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI - Klasik Arkeoloji YL. : 5 + 1 + 1 DOK. : 2 + 1 Yüksek lisans için Üniversitelerin Arkeoloji ve ilgili bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Adayların ÜDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almaları gerekmektedir. Doktora için Arkeoloji ve ilgili programlarda lisans ve yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
5) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
- Yeni Türk Edebiyatı YL. : 5 DOK. : 3 - Eski Türk Edebiyatı YL. : 5 - Eski Türk Dili YL. : 5 + 1 Yüksek lisans için Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Doktora için Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde lisans ve Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak.
6) MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI - Genel Müzikoloji YL. : 6 + 1 DOK. : 4 + 1 Ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, yapılacak bilim sınavı sonucunda gerekli görüldüğü taktirde, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, yapılacak bilim sınavı sonucunda gerekli görüldüğü taktirde, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilecektir.
7) RESİM ANASANAT DALI - Resim YL. : 3 SY. : 2 Yüksek lisans için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Eğitim Fakültelerinin Resim – İş Eğitimi alanlarında lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta yeterlik için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Eğitim Fakültelerinin Resim – İş Eğitimi alanlarında lisans ve/veya Y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
8) HEYKEL ANASANAT DALI - Heykel YL. : 5 + 1 SY. : 3 + 1 Yüksek lisans için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. (Adaylardan çalışmalarını içeren bir dosya sunmaları istenecektir.) Sanatta yeterlik için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinde lisans ve Sosyal Bilimler veya Güzel Sanatlar Enstitülerinde Heykel alanında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. (Adaylardan çalışmalarını içeren bir dosya sunmaları istenecektir.)
9) SERAMİK VE CAM TASARIMI ANASANAT DALI
- Seramik Tasarımı YL. : 6 SY. : 1 Yüksek lisans için lisans mezuniyet alan koşulu bulunmamaktadır. Adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almaları gerekmektedir. Sanatta yeterlik için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik ve/veya Cam Alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
10) GRAFİK TASARIM ANASANAT DALI
- Grafik Tasarımı YL. : 4 Yüksek lisans için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Grafik Tasarım veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. (Mülakatta portfolyo sunumu gerekmektedir.)
11) TEKSTİL VE MODA TASARIMI ANASANAT DALI
- Tekstil ve Moda Tasarımı YL. : 5 SY. : 2 Yüksek lisans için Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta Yeterlik için Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinde lisans ve aynı alanda yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
12) SİNEMA TV ANASANAT DALI
- Sinema TV YL . : 5 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sinema-TV Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak.
13) SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ ANASANAT DALI
- Dekor ve Kostüm Tasarımı SY. : 2 + 1 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Dekorları ve Kostümü bölümlerinde lisans ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde Dekor ve Kostüm Tasarımı alanlarında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. (Yabancı Uyruklu adayların yukarıda belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.)
14) FOTOĞRAF ANASANAT DALI
- Fotoğraf YL. : 4 + 1 SY. : 2 + 1 Yüksek lisans için Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım Fakülteleri Fotoğraf veya Fotoğraf-Video Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta Yeterlik için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Sanat ve Tasarım Fakülteleri Fotoğraf veya Fotoğraf-Video Bölümlerinde lisans öğrenimi ve Sosyal Bilimler veya Güzel Sanatlar Enstitülerinde Fotoğraf veya Fotoğraf-Video alanlarında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. (Yabancı uyruklu adayların yukarıda belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.)
15) MÜZİK ANASANAT DALI
- Yaylı Çalgılar YL. : 3 + 3 + 3 SY. : 2 + 2 + 2 Yüksek Lisans için Devlet Konservatuvarları veya dengi okulların Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta Yeterlik için Yaylı Çalgılar Programında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Piyano YL . : 10 + 4 + 3 SY. : 2 + 2 + 2 Yüksek Lisans için Devlet Konservatuvarları veya dengi okulların Piyano-Arp-Gitar Anasanat Dalı Sanat Dallarında lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta Yeterlik için Piyano-Arp-Gitar Sanat Dallarında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.

- Kompozisyon ve Orkestra Şefliği YL. : 3 + 1 + 1 Kompozisyon alanı için Devlet Konservatuvarları veya dengi okulların Kompozisyon Sanat Dallarında lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Üfleme ve Vurma Çalgılar YL. : 2 + 2 + 2 SY. : 2 + 2 + 2 Yüksek Lisans için Devlet Konservatuvarları veya dengi fakültelerin Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı Sanat Dallarında lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta Yeterlik Üfleme ve Vurma Çalgılar alanında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
16) SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
- Tiyatro YL. : 4 SY. : 1 - Opera YL. : 2 SY. : 2 - Bale YL. : 4 SY. : 2 - Modern Dans YL. : 6 SY. : 4 Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları veya dengi fakültelerin Tiyatro-Oyunculuk alanında lisans öğrenimi görmüş olmak. Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları veya dengi fakültelerinin Tiyatro-Oyunculuk alanında lisans ve yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. Yüksek lisans için Devlet Konservatuvarları Opera bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta Yeterlik için Devlet Konservatuvarları Opera bölümlerinde lisans ve aynı alanda yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. Yüksek lisans için Devlet Konservatuvarları veya dengi fakültelerin Bale-Modern Dans bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak. Sanatta yeterlik için Devlet Konservatuvarları veya dengi fakültelerin Bale-Modern Dans bölümlerinde lisans ve / veya yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. Ön koşul bulunmamaktadır. Ön koşul bulunmamaktadır.

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

Adayların, 20-27 Haziran 2011 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Her aday sadece bir programa başvurabilecektir.

Kayıt Yeri: MSGSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

34427 Fındıklı - İSTANBUL

Telefon: 0(212) 252 16 00 / 246

Telefax: 0(212) 244 03 97

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve AÇIKLAMALAR

1. Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlardan alacakları lisans/yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (Yatay Geçiş için başvuran adaylarda alan koşulu aranmamaktadır.),

2. Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

3. Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyruklu adayların diplomalarının, yabancı elçiliklerde (veya konsolosluk) Türkçe’ye çevrilerek onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

4. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belge(Transkript),

5. ALES sonuç belgesi (Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi (5) fıkrası gereğince yabancı uyruklu adayların da başvurdukları programın puan türünde ALES’den en az 55 puan yada GRE’den en az 610 veya GMAT’tan en az 450 puan almaları gerekmektedir.)

ALES puanı; yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için başvurulan programın puan türünde (Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-Sözel, Arkeoloji ve Sosyoloji Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-EA) en az 55 puan olmalıdır. (Güzel Sanatlar ve Konservatuvara bağlı programlara başvuracak adaylardan ALES istenmez),

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklu adaylar için pasaportun Türkçe çevirisi),

7. Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan Türkçe Dil Sınavında başarılı olmaları gerekir. (lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez),

8. a) Yüksek Lisans öğrenimi için Arkeoloji Anabilim Dalı programlarına başvuran adayların ÜDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyruklu adayların ise kendi anadili dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan ÜDS’den 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE) eşdeğer puan almış olmaları,

b) Yüksek Lisans öğrenimi için Seramik ve Cam Tasarımı Dalı programlarına başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyruklu adayların ise kendi anadili dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan ÜDS’den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE) eşdeğer puan almış olmaları,

c) Doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi için başvuran adayların, ÜDS’den en az 551 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyruklu adayların ise kendi anadili dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan ÜDS’den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE) eşdeğer puan almış olmaları, (02.06.2007 tarihinden önce Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmış Bulunanlar, Yüksek Lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir Yüksek Lisans Diploması Almak Suretiyle Doktora / S.Yeterlik Eğitimine Başlayacak Adaylardan 50 puan)2

9. İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

10. Yatay geçiş için başvuracak adaylardan öğrenciliklerini ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten belge (başarı ortalamasının yüksek lisans için en az 75 , doktora ve sanatta yeterlik için 85 olması gerekmektedir),

11. Askerliğini yapmamış olan erkek adaylardan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi,

12. Askerliğini yapmış olan erkek adaylardan Terhis Belgesi,

13. Adayın özgeçmişi (CV),

14. Başvuru kayıt ücretinin (100 TL) İş Bankası Kabataş Şubesi 1024 - 0502252 no’lu hesaba yatırılarak dekontun bir nüshasının Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir,

15. Başvuru formu (Kayıt sırasında Enstitü tarafından verilecektir).

AÇIKLAMALAR

1. Gerekli belgelerin asılları ile birlikte birer adet fotokopileri de verilmelidir.

2. ALES , GRE, GMAT, TOEFL, IELTS ve TÖMER’den alınacak belgelerin geçerlilik süresi ALES için 3 (2008 Mayıs ve sonrası), diğer belgeler için 2 yıldır.

3. Sınavlara girecek adayların başvuruları sırasında Enstitüden verilen “Sınava Katılma Belgesi”ni sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4. İstanbul dışındaki Üniversitelerde görevli bulunan kadrolu öğretim elemanlarının (Arş.Gör./Öğr.Gör.) lisansüstü programlarımıza başvuruları kabul edilmez.3

GİRİŞ SINAVLARI TARİHLERİ VE YERLERİ

1. Bilim/Sanat giriş sınavları, 30 Haziran, 1 Temmuz, 4 Temmuz 2011 tarihlerinde üç (3) gün süreyle devam edecektir.

2. Sınavlar 30 Haziran 2011 Perşembe günü yüksek lisans için saat 10.00’da,

doktora/sanatta yeterlik için saat 14.00’de başlayacaktır.

3. Yatay geçiş için başvuran adayların Bilim / Sanat sınavları, 1 Temmuz 2011

Cuma günü yüksek lisans için saat 11.00’de, doktora/sanatta yeterlik için

saat 15.00’de başlayacaktır.

4.Sınavlar ilgili programlara ait mekanlarda gerçekleştirilecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adayların Bilim / Sanat giriş sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için tam notun yüksek lisansta en az %65’ini, doktora / sanatta yeterlikte ise en az %75’ini almaları gerekmektedir.

Kesin kayıt hakkını kazanan adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 21-22-23 Eylül 2011 tarihlerinde (en geç saat 17:00’ye kadar) kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1. Öğrenci Katkı Payı'nın ödendiğini gösteren makbuz,

2. Yabancı uyruklu adaylardan emniyet makamlarından alınacak İkamet Tezkeresi,

3. 8 adet vesikalık fotoğraf,

4. Askerliğini yapmamış olan adaylardan Askerlik Durum Belgesinin aslı veya

noter onaylı sureti.

1 02.06.2007 tarih, 26540 sayılı Resmi Gazetede çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 ÜAK’nın 20.06.2007 tarih ve 01/2562 sayılı yazısı.

3 YÖK. Başkanlığının 09.10.1997 tarih, 20169 sayılı ve 29.07.1998 tarih, 16646 sayılı yazıları.Fen Bilimleri Enstitüsü 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Branş Sınavları ve Kayıt Tarihleri

Ön Kayıt : 22-23-24 Haziran 2011

Yüksek Lisans Branş Sınavı : 30 Haziran 2011, 10:00 – 16:30

Doktora ve Sanatta Yeterlilik Branş Sınavı : 01Temmuz 2011, 10:00 – 16:30

Kayıt : 12-13-14 Eylül 2011

Yedek Kayıt : 15 Eylül 2011

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve AÇIKLAMALAR:

1. DİPLOMA: Belirtilen dallarda Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik başvuruları için Lisans/Yüksek Lisans diploması ya da çıkış belgesi ve Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerinde alınan derslerin notlarını (Transkript) gösteren belge.

2. ALES: ALES sınavından en az 55 puan veya GRE'den sayısal bölümden en az 610 puan, ya da GMATT' tan en az 450 puan almış olmak.

3. YABANCI DİL: Yüksek Lisans için KPDS veya ÜDS’den en az 30 puan veya TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE denklikleri belirlenmiş puanlar almış olmak, Doktora/Sanatta Yeterlik için KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE sınavlarından denklikleri belirlenmiş puanlar almış olmak, Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı için Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvurularda İngilizce KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan veya TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE sınavlarından denklikleri belirlenmiş puanlar almış olmak gerekmektedir. Yabancı dil belgelerinin ön kayıtta sağlanması gerekmektedir. İç Mimarlık Anabilim/Anasanat ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarına başvuruda (T.C. uyruklu öğrenciler için) Yabancı Dil Belgesi istenmemektedir.

4. BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

ALES belgesi 3 (üç) yıl, GRE ve GMATT belgeleri 2 (iki) yıl, KPDS, ÜDS belgeleri 5 (beş) yıl, TOEFL, IELTS, FCE CAE, CPE belgeleri 2 (iki) yıl, TÖMER’den alınacak belgeler 2 (iki) yıl geçerlidir.

5. DİĞER BELGELER:

· Yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf (Kesin kayıtta 10 adet fotoğraf, 12 adet posta pulu istenecektir).

· Kesin kayıtta askerliğini yapmamış olan erkek adaylardan son 1 ay içerisinde alınmış askerlik durumunu gösteren belge. Askerliğini yapmış adaylardan terhis belgesi.

· Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz (Ücretin miktarı ve yatırılacak hesap numarası ön kayıt haftası Enstitü'de ilan edilecektir).

· Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

· Branş sınavında başarı puanı Yüksek Lisans Programlarında en az 65, Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarında en az 75’tir

· Başvurularda, Kontenjan fazlası başarılı aday olduğu takdirde sıralamada, ALES puanı %50, Branş sınavı değerlendirme sonucu %50 ağırlıkla göz önünde tutulacaktır.

· Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tüm evrakın aslıyla beraber ve şahsen başvurmaları gerekmektedir. Her aday yalnızca bir Lisansüstü Programa başvurabilir. Postayla veya vekaleten başvurular kabul edilmez. Başvurular ve Kayıtlar ilan edilen dönem içinde yapılır.

· İstanbul dışında bir üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan (Arş.Gör/Öğr.Gör.) adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (YÖK’ün 29.07.1998 tarih, 7091-16646 sayılı yazısı)

· Enstitümüz Lisansüstü Programlarının tamamı tezli olup, tezsiz Lisansüstü Programlardan mezunların başvuruları kabul edilmeyecektir.

· Yabancı uyruklu adayların diplomalarının YÖK’den alınmış denklik belgesi ve transkriptlerinin noter onaylı Türkçe’ye çevrilmiş halini gösteren belgeler ön kayıtta zorunludur.

· Yabancı uyruklu adayların ALES şartları TC uyruklu adaylar ile aynıdır.

· Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimine başvuran yabancı uyruklu adayların yabancı dil yeterlik şartları T.C. uyruklu adaylarla aynıdır. Ayrıca yabancı uyruklu adayların TÖMER tarafından yapılan Türkçe dil sınavında başarılı olmaları gerekir. TÖMER’den alınacak belgenin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

· Yabancı Uyruklu adaylardan Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.

· Lisans Diplomasıyla (Doktora/Sanatta Yeterlik) başvurularda başvurduğu programın puan türünde ALES’ten 70 puan almış olmak, Doktora/Sanatta Yeterlik için KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE sınavlarından denklikleri belirlenmiş puanları almış olmak.

· Başvuru ücreti İş Bankası Kabataş Şubesi 1024 0502249 sayılı Fen Bilimleri Enstitüsü hesabına yatırılacaktır.

· Enstitümüz Lisansüstü Programları öğrenci köken, kontenjan ve başvuru koşulları ve branş sınavı sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.msgsu.edu.tr) öğrenci duyurularında yayınlanmıştır.

* Lisans Diplomasıyla Doktora kontenjanı.

** Yabancı Uyruklu Kontenjanı.

*** Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Sosyoloji, Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi kökenli öğrenciler 1 yarıyıl bilimsel hazırlık öğretimine katılırlar.

Not: Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalına başvuracak adayların Lisans eğitimlerine ait portfolyolarını ve Yüksek Lisans/Doktora eğitimi yapmak isteyen adayların bu konuya ilişkin görüşlerini açıklayan bir “niyet mektubu” ile CD’lerini sınav jürisine sunmaları gerekmektedir.