Bulunan 1 den 1 - Toplam 1

Harp Akademileri Komutanlığı 2011-2012 Stratejik Araştırmalar Ens. Y.Lisans ve Doktora

Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları Forumunda Harp Akademileri Komutanlığı 2011-2012 Stratejik Araştırmalar Ens. Y.Lisans ve Doktora Konusunu İncelemektesiniz

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALIM ESASLARI 1. 2011-2012 Eğitim ve ...


 1. #1
  Ömür
  Misafir

  Exclamation Harp Akademileri Komutanlığı 2011-2012 Stratejik Araştırmalar Ens. Y.Lisans ve Doktora

  STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

  ÖĞRENCİ ALIM ESASLARI

  1. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan aşağıdaki yüksek lisans programlarına lisans mezunu, doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu öğrenci alınacaktır.

  a. Yüksek Lisans Programları:
  Sıra Nu. Yüksek Lisans Programı
  1. Uluslararası İlişkiler
  2. İstihbarat
  3. Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri
  4. Harp Tarihi ve Strateji
  5. Savunma Kaynakları Yönetimi
  6. Harp/Harekât Hukuku

  b. Doktora Programları
  Sıra Nu. Doktora Programı
  1. Uluslararası İlişkiler
  2. Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri

  2. Başvurular 30 Mayıs - 24 Haziran 2011 tarihleri ve 09.00-17.00 saatleri arasında, aşağıdaki adrese yapılacaktır.

  Harp Akademileri Komutanlığı

  Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü

  34334 Yenilevent / İSTANBUL

  Telefon : 0 212 - 3980100 Dâhilî : 1209, 2718

  2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ FAALİYET TAKVİMİ

  Tarih Faaliyet
  30 Mayıs-24 Haziran 2011 Başvuruların kabul edilmesi.
  27 Haziran 2011 Başvuru belgelerinin incelenmesi ve mülakat/bilim sınavına davet edilecek adayların belirlenmesi.
  28 Haziran 2011 Başvuru koşullarını sağlayan adayların mülakat/bilim sınavı için e-posta aracılığı ile davet edilmesi.
  29-30 Haziran-01 Temmuz 2011 Yüksek lisans mülakat sınavları ile doktora bilim ve mülakat sınavlarının yapılması.
  08 Temmuz 2011 Sınav sonuçlarının e-posta aracılığı ile adaylara bildirilmesi ve başarılı olanların kayıt işlemleri için davet edilmesi.
  11-19 Temmuz 2011 Kayıtların yapılması.
  Ekim 2011 Yüksek lisans ve doktora programlarının başlaması.

  BAŞVURU ŞARTLARI

  1. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında açılacak olan yüksek lisans programlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu adayların başvuruları kabul edilecektir.

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

  (1) Kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve kardeşlerinin;

  (a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

  (b) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

  (c) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,

  (ç) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması.

  (2) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamış olmak,

  (3) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

  (4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb.durumunda bulunmamak)

  (5) Lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir),

  (6) Başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES puanı ve başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak,
  ALES Yabancı Dil (Herhangi bir dil)
  KPDS ÜDS TOEFL IELTS
  55 (EA, SÖZ) 55 55 55 (IBT) 5,0

  (a) “Harp Tarihi ve Strateji” ile “Harp/Harekât Hukuku” yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda yabancı dil koşulu yukarıda belirtilen sınavlardan birinden en az 50 puan almış olmak olarak sınırlandırılacak, ancak IELTS baraj puanı aynı kalacaktır.

  (b) ALES baraj puanı aynı kalmak kaydıyla “Savunma Kaynakları Yönetimi” yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES eşit ağırlık/sayısal puan türü kullanılacaktır.

  b. Yabancı uyruklu adaylar:

  (1) Lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir),

  (2) Başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES puanı veya başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,
  ALES GRE GMAT
  55 (EA, SÖZ) 610 450

  ALES baraj puanı aynı kalmak kaydıyla “Savunma Kaynakları Yönetimi” yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES eşit ağırlık/sayısal puan türü kullanılacaktır.

  (3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır - KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

  2. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında açılacak olan doktora programlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu adayların başvuruları kabul edilecektir.

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

  (1) Kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve kardeşlerinin;

  (a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

  (b) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

  (c) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,

  (ç) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması.

  (2) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamış olmak,

  (3) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

  (4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb.durumunda bulunmamak)

  (5) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir),

  (6) Başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES puanı ve başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak,

  ALES Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca)
  KPDS ÜDS TOEFL IELTS
  55 (EA, SÖZ) 60 60 60 (IBT) 5,5

  b. Yabancı uyruklu adaylar:

  (1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir),

  (2) Başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES puanı veya başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,
  ALES GRE GMAT
  55 (EA, SÖZ) 610 450

  3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır - KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

  (4) Ana dilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan aşağıda belirtilen puanların muadili bir puan almış olmak (Resmî dili İngilizce, Almanca veya Fransızca olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz),
  Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca)
  KPDS ÜDS TOEFL IELTS
  60 60 60 (IBT) 5,5

  3. BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

  Adayların, aşağıda belirtilen belgeleri başvurular sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Belge teslim işlemleri 24 Haziran 2011 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanacaktır.

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

  (1) Başvuru Dilekçesi,

  (2) Özgeçmiş,

  (3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler, çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden diğeri ise ilk amirden alınır),

  (4) Niyet Mektubu,

  (5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların, eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

  (6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir sureti,

  (7) Başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla KPDS ve/veya ÜDS ve/veya TOEFL ve/veya IELTS sınav sonuç belgesi,

  (8) Başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES sonuç belgesi,

  (9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

  (10) Nüfus cüzdanının başı açık fotoğraflı ve noter tasdikli sureti,

  (11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 12 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olarak kız öğrenciler için başı açık; erkek öğrenciler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde çektirilmiş olmalıdır).

  b. Yabancı uyruklu adaylar:

  (1) Başvuru Dilekçesi,

  (2) Özgeçmiş,

  (3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler, çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden diğeri ise ilk amirden alınır),

  (4) Niyet Mektubu,

  (5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların, eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

  (6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir sureti,

  (7) Başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla GRE veya GMAT sonuç belgesi,

  (8) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olduğuna dair TÖMER’den alınacak belge (KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

  (9) Doktora eğitimi için başvuran adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla KPDS ve/veya ÜDS ve/veya TOEFL ve/veya IELTS sınav sonuç belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi,

  (10) Pasaportun başı açık fotoğraflı noter tasdikli fotokopisi ve Türkçe çevirisi,

  (11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 12 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olarak kız öğrenciler için başı açık; erkek öğrenciler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde çektirilmiş olmalıdır).

  c. Enstitü Müdürlüğü başvuru için ihtiyaç duyulan belgelerde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.

  ENSTİTÜ GİRİŞ (MÜLAKAT/BİLİM) SINAVLARI

  1. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı için yüksek lisans programlarına müracaat eden adayların seçimi mülakat sınavı, doktora programlarına müracaat eden adayların seçimi ise bilim ve mülakat sınavı ile yapılacaktır.

  2. Bilim ve mülakat sınavlarına başvuru belgelerini eksiksiz teslim eden ve bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar davet edilecektir.

  3. Bilim ve mülakat sınavları Harp Akademileri K.lığı SAREN Müdürlüğünce oluşturulacak mülakat komisyonlarınca icra edilecektir.

  4. Doktora programlarına başvuruda bulunan adaylar için mülakat sınavının yanı sıra bilim sınavı (yazılı sınav) da yapılacaktır. Söz konusu sınava ilişkin usul ve esaslar mülakat komisyonlarınca belirlenecek ve uygulanacaktır. Bilim sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılacak ve mülakat sınavına alınmayacaktır.

  5. Mülakat komisyonu, mülakat sınavına katılacak adayları;

  a. Genel görünüşü, tavır ve hareketleri 10 puan,

  b. Anlama ve anlatma yeteneği 20 puan,

  c. Bilimsel yeterliliği 55 puan,

  ç. Lisansüstü eğitimden beklentisi ve samimiyeti 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirecektir.

  6. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için girmiş olduğu mülakat sınavında en az 60 puan almış olması gerekir. Mülakat sınavı sonucu bu puanın altında kalan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

  7. Mülakat sınavında başarılı bulunan adaylar genel değerlendirmeye alınacak ve her bir aday için aşağıdaki çizelgede belirtilen oranlar kullanılarak genel başarı notu hesaplanacaktır.
  Kriterler Yüksek Lisans Doktora
  ALES Puanı %50 %50
  Yabancı Dil Puanı %10 %10
  Lisans Bitirme Derecesi %10 %5
  Yüksek Lisans Bitirme Derecesi (Tezli) - %5
  Bilim Sınavı Notu - %10
  Mülakat Sınavı Notu %30 %20
  Genel Başarı Notu %100 %100

  8. Genel başarı notunun hesaplanmasında;

  a. Lisans/yüksek lisans bitirme kredi not ortalaması 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 4,00 tam not üzerinden belirlenen kredi not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını gösteren eşdeğerlik tablosuna göre 100 tam puana dönüştürülerek,

  b. Yabancı dil notu KPDS-ÜDS notundan farklı olan adayların yabancı dil notu puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin çizelgeler aracılığı ile 100 puana dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır.

  9. Adaylar; yabancı dil sınav notlarından birini veya birden fazlasını ön kayıt komisyonuna verebilirler. Bu durumda genel başarı notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil eşdeğerliği çizelgelerine göre adayın lehine olan sınav notu değerlendirmeye alınacaktır.

  10. Genel başarı notu;

  a. 60 puanın altında kalan yüksek lisans adayları ile

  b. 70 puanın altında kalan doktora adayları başarısız sayılacak ve sıralamaya alınmayacaktır.

  11. Adaylar; "genel başarı notları" dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren sıralanacak, bu sıraya göre genel başarı notu ve üzerinde not almış, Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjan içerisine girmiş olanlar Enstitü giriş sınavında başarılı olmuş sayılacaklar ve asil listede yer alacaklardır.

  12. Mülakat sınavında başarılı bulunmuş ve asgari genel başarı notuna ulaşmış olmasına rağmen Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjanın dışında kalan adaylar ise yedek listede yer alacaktır.

  13. Bilim ve mülakat sınavları 29 Haziran - 01 Temmuz 2011 tarihleri arasında olmak üzere başvuru yoğunluğu dikkate alınarak Enstitü Müdürlüğünce planlanacak günlerde icra edilecek ve sınav sonuçları 08 Temmuz 2011 tarihinde e-posta aracılığı ile yayımlanacaktır.

  ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ

  1. KAYIT:

  a. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan seçim işlemleri sonucunda, Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri İdari Şube Müdürlüğünce oluşturulacak kayıt komisyonunca yerine getirilecektir.

  b. Kayıt komisyonu sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip; asil listede yer alan adayların kayıt için gerekli olan evraklarını kontrol edecek, evrakları tam olan adayları Enstitüye davet ederek kayıtlarını yapacak, öğrenci adına bir şahsi dosya açacaktır.

  c. Sonuçların ilan edilmesini müteakip asil aday listesinde yer alan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, yedi gün içinde kayıt komisyonuna teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yedi gün içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilecektir.

  ç. Kayıt işlemi sırasında, Enstitü giriş sınavına müracaatta verilen evraklara ilave olarak aşağıdaki belgeler kayıt komisyonuna teslim edilecektir:

  (1) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

  (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti,

  (3) Nüfus müdürlüklerinden alınacak yeni tarihli yerleşim yeri adresi belgesi (Yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi),

  (4) Nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

  (5) Adli sicil raporu,

  (6) Lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığına, almış ise cezaların içeriğine dair onaylı belge (Transkriptlerinde disiplin cezası almadığına dair ibare bulunan adaylardan istenmeyecektir),

  (7) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge.

  (8) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair ödenti makbuzu (2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı için öğrenciler tarafından 2 x 129 = 258 TL katkı payı ödenmiştir),

  (9) Kendi nam ve hesabına öğrenim görecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kesin kayıt işlemleri sivil öğrencilere uygulanacak esaslara (“Askerlik durumunu gösterir belge” ile “Adli sicil raporu” hariç) tabi olur.

  2. Enstitü Müdürlüğü kayıt belgelerinde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.

  3. Başvuru ve kabul sürecinin herhangi bir safhasında işlemleri iptal edilen adaylar, Enstitüye teslim ettikleri belgeleri elden teslim edilmek kaydıyla geri alabilirler (Posta veya kargo ile belge iadesi yapılmayacaktır).

  4. Geri alınmayan belgeler saklanmaz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bilahare imha edilir.

  YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ

  1. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:
  Yarıyıl Faaliyet
  1'inci ve 2'nci Yarıyıl Yüksek lisans programları kredili derslerinin 2 yarıyıl hâlinde icrası.
  3'üncü Yarıyıl Seminer dersi (kredisiz) ve tez hazırlığı.
  4'üncü Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı.

  2. DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:
  Yarıyıl Faaliyet
  1'inci, 2'nci ve 3'üncü Yarıyıl Doktora programları kredili derslerinin 3 yarıyıl halinde icrası.
  4'üncü Yarıyıl Doktora Yeterlik Sınavı hazırlığı ve sınavın icrası.
  5’inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı.

  3. Lisansüstü programlarda derse devam zorunludur ve derse devam oranı en az %70’tir.
  Son düzenleyen Nazmi, 07-06-2011 saat 15:03.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
  Yüksek Lisans Eğitimi forum içinde, yazan Erkan Ünsalan
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 21-08-2012, 15:24
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj: 21-08-2012, 15:18
 3. Hacettepe Üniversitesi FBE 2011-2012 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 23-01-2012, 14:53
 4. Ordu Üniversitesi FBE 2011-2012 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 16-01-2012, 14:19
 5. Karabük Üni.Sos Bil. Ens. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve doktora ilanı
  Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 18-08-2011, 19:08

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git